x close

Fundaţia „World Vision România” cu sediul în Str. Rotaşului,

0
12 Iun 2013 - 12:11
Fundaţia „World Vision România” cu sediul în Str. Rotaşului, nr. 7, sector 2 Bucureşti, solicită oferte de preţ pentru achiziţia de servicii de tabere, servicii de sănătate si balneare, servicii de recreere şi servicii de transport -închiriere autocare cu şofer (COD CPV- 55243000-5, 85140000-2, 60172000-4), pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale, în cadrul proiectului “Centrul multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia”, ID: POSDRU/84/6.1/S/50467 cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”. Necesitatea achizitiei: Achiziţionarea serviciilor de tabere, servicii de sănătate şi balneare, servicii de recreere şi servicii de închiriere autocar cu şofer, pe loturi, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire, pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi, copii, tineri şi însoţitorii acestora, în perioada 17 iunie -04 iulie 2013, pentru un număr de aproximativ 322 de persoane, în cadrul proiectului ID POSDRU/84/6.1/S/50467 “Centrul multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia”. Valoare estimată a contractului de prestări servicii de tabere, servicii de sănătate şi balneare, servicii de recreere şi servicii de închiriere autocar cu şofer este estimativ de 350.800 lei, fără TVA, echivalentul a 80.979 euro la cursul BNR de 4,3320 lei/euro valabil la data de 30 mai 2013. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii în totalitate a cerinţelor din Caietul de sarcini. Termen limită de depunere a ofertelor 10 iunie 2013, ora 12.00. Data deschiderii ofertelor 10 iunie 2013, ora 12.30. Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută prin solicitare la adresa: Veronica_Anchidin@wvi.org. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin contactarea persoanei responsabile din partea achizitorului: Specialist achiziţii Veronica Anchidin, adresa e-mail: Veronica_Anchidin@wvi.org, tel: 021/222.91.01, mobil: 0731444644, Fundaţia World Vision România. Ofertele vor fi depuse în plic închis şi sigilat la Registratura Fundatiei World Vision sau prin poştă la sediul FWV din Str. Rotaşului, nr. 7, sector 2 Bucureşti, în atenţia Specialist Achiziţii Anchidin Veronica. 
Citeşte mai multe despre:   anunturi,   anunturi licitatii
Serviciul de email marketing furnizat de