x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Vechiul site Old site Arhiva Jurnalul Arhiva Jurnalul Cum se face dizolvarea societatilor comerciale

Cum se face dizolvarea societatilor comerciale

26 Noi 2005   •   00:00
Cum se face dizolvarea societatilor comerciale

Dizolvarea societatii este acel mod de incetare a societatii comerciale in cazurile prevazute de lege si care asigura premisele lichidarii patrimoniului social.

Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate juridica, ci nu incetarea actului constitutiv al societatii. De altfel, dizolvarea nu produce efecte asupra personalitatii juridice a societatii comerciale. Calitatea de persoana juridica este necesara societatii pentru indeplinirea celorlalte operatiuni care privesc lichidarea patrimoniului social.

Prin modificarea si completarea Legii 31/1990 s-a realizat trecerea la o noua structurare a cauzelor de dizolvare, operand trecerea de la un caracter limitativ al acestora la unul exemplificativ. Legea 31/1990 reglementeaza atat cauze de dizolvare generale cat si cauze de dizolvare specifice numai anumitor forme de societate. In cele ce urmeaza o sa analizam numai cazurile generale de dizolvare a societatilor comerciale urmand ca, ulterior, sa prezentam cauzele de dizolvare care sunt specifice numai anumitor forme de societate.

Potrivit dispozitiilor Legii 31/1990, societatea comerciala se dizolva prin:
 • a) trecerea timpului pentru durata societatii - potrivit legii, in contractul de societate trebuie sa se prevada "durata societatii". De vreme ce insusi actul constitutiv stabileste durata existentei societatii, inseamna ca la expirarea termenului contractual societatea se dizolva. Acest efect este deci expresia vointei asociatilor.

  Nu este prevazuta cerinta unei proceduri prealabile trecerii la lichidare a societatii dizolvate. Aceasta se intemeiaza pe faptul ca hotararea asociatilor de incetare a activitatii societatii la expirarea termenului stabilit a fost adoptata chiar la constituirea acesteia, fiind o componenta intrinseca a manifestarii de vointa de la data respectiva. Asadar, hotararea adunarii generale este prezumata, dizolvarea intemeindu-se pe o prevedere expresa a legii.

  In cazul in care nu s-a trecut la lichidare si societatea continua sa-si desfasoare activitatea si dupa expirarea termenului initial, expirarea duratei de functionare a societatii are drept consecinta faptul ca actul constitutiv devine necorespunzator, ceea ce determina nulitatea societatii.

  Asociatii au posibilitea sa previna efectul dizolvarii societatii, ca urmare a expirarii termenului stabilit pentru durata societatii, prin prelungirea duratei societatii. Legea dispune ca asociatii trebuie sa fie consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Daca administratorii societatii nu organizeaza consultarea, la cererea oricarui asociat, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
 • b) imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia - societatea comerciala se dizolva in cazul unei imposibilitati de realizare a obiectului societatii, ca si in cazul cand obiectul societatii s-a realizat. Orice societate comerciala are un obiect de activitate care trebuie aratat in actul constitutiv. Acest obiect se realizeaza in cursul duratei societatii. Prin imposibilitatea realizarii obiectului de activitate trebuie inteleasa neputinta de a obtine rezultatul urmarit. Dar aceasta trebuie sa fie o neputinta obiectiva datorata pieirii bunului sau bunurilor care fac obiectul de activitate al societatii, inexistentei acestora etc. Cu toate acestea, jurisprudenta a socotit, pe buna dreptate, ca si imposibilitatea datorata unor cauze Subiective, cum sunt neintelegerile grave dintre asociati in societatile de persoane, constituie motiv de dizolvare a societatii.

  Realizarea obiectului de activitate presupune ca societatea si-a propus de la infiintare un obiectiv limitat (realizarea unei constructii) si ca acesta a fost indeplinit. Daca in contract s-a stabilit durata de functionare a societatii, dar obiectivul a fost realizat mai repede, dizolvarea trebuie adusa la cunostinta tertilor prin masurile de publicitate.
 • c) declararea nulitatii societatii - societatea comerciala se dizolva in cazul declararii nulitatii ei. Nerespectarea cerintelor legale privind constituirea societatii, prevazute de Legea nr. 31/1990, atrage nulitatea societatii pe data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, societatea incetand fara efect retroactiv si intrand in lichidare. O atare incetare echivaleaza cu dizolvarea societatii.

  Nulitatea poate fi acoperita prin inlaturarea cauzei invocate in cererea de anulare, inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. In acest caz instanta nu pronunta dizolvarea, declararea nulitatii societatii fiind suficienta prin efectele ei echivalente.
 • d) hotararea adunarii asociatilor - societatea comerciala se dizolva in baza hotararii adunarii asociatilor. Nascuta din vointa asociatilor, societatea se poate dizolva ca rezultat al aceleiasi vointe. Vointa asociatilor privind dizolvarea societatii se manifesta in cadrul adunarii asociatilor care exprima vointa sociala potrivit cu dispozitiile prevazute de lege pentru fiecare tip de societate.

  Adunarea asociatilor poate hotari dizolvarea societatii in toate cazurile impuse de interesele asociatilor. Intr-adevar, intrucat legea nu limiteaza cazurile in care societatea poate fi dizolvata prin hotararea adunarii asociatilor, inseamna ca asociatii sunt liberi sa aprecieze motivele de dizolvare a societatii.

  Legea reglementeaza expres un caz de dizolvare a societatii de adunarea asociatilor inainte de expirarea termenului prevazut in statut. In acest caz, dizolvarea prin hotarare a Adunarii Generale reprezinta o dizolvare anticipata a societatii, daca in actul constitutiv s-a stabilit durata sa de functionare. In acest caz, hotararea va fi luata in conditiile de cvorum si majoritate prevazute de lege pentru adunarea extraordinara, avand in vedere gravitatea consecintelor pe care le implica.
 • e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii - dizolvarea societatii prin hotararea tribunalului are loc atunci cand dizolvarea nu se poate realiza prin hotararea adunarii generale. Aceasta cauza de dizolvare reprezinta, fara indoiala, un caz de consacrare legislativa a practicii judecatoresti. Potrivit legii, tribunalul poate hotari dizolvarea societatii pentru "motive temeinice". Un asemenea motiv il constituie neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.
 • f) falimentul societatii - potrivit Legii nr. 64/1995, societatea comerciala care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale poate fi supusa procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. In cazul in care societatea face obiectul procedurii falimentului, patrimoniul societatii este lichidat in vederea satisfacerii creantelor creditorilor si, in consecinta, societatea se dizolva. Dizolvarea societatilor care nu mai pot face fata datoriilor nu poate opera decat in cazurile in care se ajunge la solutia finala a lichidarii.
 • g) alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv al societatii - Legea nr. 31/1990 prevede ca societatea comerciala se dizolva in urmatoarele cazuri: societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; societatea nu a depus, timp de trei ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

  RASPUNSURI COMPETENTE LA INTREBARILE DUMNEAVOASTRA
  Raicovici Constantin, Buzau: "In urma concubinajului mi-a rezultat un copil. Am dreptul la cei doi ani de ingrijire pentru copil, intrucat acesta este pe numele meu si tutela mea? Am un serviciu stabil cu o vechime in campul muncii de 16 ani".

  RASPUNS: "Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere. Potrivit unei ordonante de urgenta adoptata in sedinta Guvernului din data de 3.11.2005, incepand cu 1 ianuarie 2006, indemnizatia pentru cresterea copilului se va acorda in cuantum de 800 de lei RON lunar persoanelor care in ultimele 12 luni anterioare nasterii au realizat venituri supuse impozitului pe venit. Daca parintii renunta la concediul pentru cresterea copilului si se reintorc la locul de munca, vor primi un stimulent in valoare de 300 RON lunar, pana la implinirea varstei de doi, respectiv trei ani de catre copil. In aceasta perioada plata indemnizatiei de 800 lei RON se suspenda. De indemnizatia si stimulentul prevazute de acest act normativ beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului, persoana care a adoptat sau i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore".

  Nicolae Dumitru, Bucuresti: "Daca unui fotograf i se publica pe un site o fotografie, fara acordul acestuia, dar cu semnatura sa, este sau nu furt?".

  RASPUNS: Daca se publica o fotografie fara acordul fotografului se incalca Legea privind drepturile de autor si drepturile conexe, daca sunt intrunite conditiile prevazute de aceasta lege. Legea prevede faptul ca nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea. Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica. Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de trei ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel. Daca numele autorului figureaza pe fotografia originala, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri. Potrivit Codului Penal, furtul reprezinta luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept. Fapta constituie furt si daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, daca in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane. Se considera bunuri mobile si orice energie care are o valoare economica, precum si inscrisurile.

  ERATA
  In materialul publicat sambata, 12 noiembrie, s-au strecurat doua regretabile erori, asadar se impune o rectificare. Textul corect este: "Prescriptie. Actiunea prin care promitentul-cumparator il cheama in judecata pe promitentul-vanzator pentru perfectarea actului juridic de vanzare-cumparare este prescriptiva in cadrul termenului general de prescriptie, daca promitentul-cumparator nu a intrat in posesia bunului. Fiind o actiune personala, prescriptia se implineste in cadrul termenului general de trei ani". De asemenea, in loc de "Obligatia incheierii" venim cu varianta corecta: "Obligatia de a incheia contractul promis".
 • ×