x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Ghidul Pensiilor Private în România Pensiile ocupaționale, o oportunitate pentru o bătrânețe liniștită

Pensiile ocupaționale, o oportunitate pentru o bătrânețe liniștită

de Diana Scarlat    |    10 Noi 2021   •   08:01
Pensiile ocupaționale, o oportunitate pentru o bătrânețe liniștită

Pensiile ocupaționale reprezintă o componentă a sistemului de pensii private din România, alături de pensiile administrate privat (Pilonul II) și pensiile facultative (Pilonul III). Acestea vizează asigurarea unei pensii private, distincte, care suplimentează pensia acordată de sistemul public (Pilonul I).

Pensiile ocupaționale au rolul de a asigura, alături de pensiile administrate privat și de pensiile facultative, o sursă suplimentară de venit pentru bătrânețe, care să completeze pensia acordată de sistemul public. Pensiile ocupaționale sunt legate de ocupație, sunt opționale, iar schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care intenționează să ofere angajaților săi astfel de beneficii. În plus, investițiile activelor fondurilor și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Pensia ocupațională reprezintă suma plătită periodic participantului, în mod suplimentar și distinct față de cea furnizată de sistemul public, obținută în urma calității de participant la un fond de pensii ocupaționale.

Pensiile ocupaționale sunt pensii profesionale, legate de ocupație și sunt opționale. Schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care intenționează să ofere angajaților săi astfel de beneficii, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaționale aparținând exclusiv acestuia.

Un fond de pensii ocupaționale este autorizat și supravegheat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Acesta poate primi contribuții doar după autorizare. Foarte important, la fel ca și în cazul fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative, fondurile de pensii ocupaționale nu pot fi declarate în stare de faliment. 

 

Ce este schema de pensii ocupaționale

 

Schema de pensii ocupaționale este un sistem de termene, condiții și reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii angajaților săi, în timpul activității lor, sub forma unei contribuții la un fond, în vederea obținerii de către aceștia a unei pensii ocupaționale. 

 

Schema de pensii ocupaționale poate fi de două tipuri: 

 

• schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite - în baza căreia sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale sunt rezultatul contribuțiilor la un fond și a câștigurilor obținute în urma investirii acestor contribuții;

• schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite cu garanții – similară celei dintâi, cu mențiunea că sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale nu vor putea fi mai mici decât garanțiile prevăzute de prospect.

Angajatorul furnizează toate informațiile privind schema de pensii ocupaționale. Acesta are posibilitatea să includă în schema de pensii ocupaționale clauza referitoare la vesting. Clauza presupune amânarea dobândirii de către angajați a dreptului de proprietate asupra activului personal, adică a sumelor virate de către angajator la fondul de pensii ocupaționale. Prevederea se poate aplica pe o perioadă de maximum trei ani, timp în care participantul (angajatul) nu poate contribui în nume propriu la respectivul fond de pensii ocupaționale. La expirarea clauzei de vesting, angajatul dobândește dreptul de proprietate, cu condiția ca raportul de muncă în baza căruia se plătesc respectivele contribuții să fie în vigoare.

 

• Angajatorul contactează un administrator de fonduri de pensii ocupaționale căruia îi prezintă schema de pensii ocupaționale pe care intenționează să o ofere angajaților săi;

• Administratorul de fonduri de pensii ocupaționale trebuie să fie autorizat de către A.S.F. pentru această activitate. Lista entităților autorizate de către A.S.F. pentru administrarea de fonduri de pensii ocupaționale se va regăsi pe pagina de internet a A.S.F. și va fi actualizată permanent;

• Pentru administrarea unei scheme de pensii ocupaționale a unui angajator este necesară înființarea unui fond de pensii ocupaționale de către administratorul autorizat;

• Un fond de pensii ocupaționale trebuie să aibă minimum 100 de participanți, astfel că, în cazul în care angajatorul are sub 100 de angajați, are posibilitatea să propună o schemă de pensii ocupaționale care să facă parte dintr-un fond de pensii ocupaționale al cărui prospect permite participarea la acel fond a mai multor angajatori, fiecare cu schema proprie de pensii ocupaționale;

• Angajatorul încheie în acest scop un contract de administrare cu administratorul;

• Administratorul este responsabil pentru înființarea fondului de pensii ocupaționale și pentru depunerea documentelor necesare pentru autorizarea acestuia de către A.S.F.;

• Administratorul transmite angajatorului actele individuale de aderare spre a fi completate și semnate de către fiecare angajat, viitor participant;

• Angajații, după ce sunt informați asupra principalelor aspecte privind schema și fondul de pensii ocupaționale, vor completa actele individuale de aderare;

• Angajatorul transmite administratorului actele individuale de aderare completate;

• Prin virarea de către angajator a primei contribuții în contul fondului de pensii ocupaționale are loc începerea activității de administrare, iar angajații vor dobândi calitatea de participanți la respectivul fond.

 

Cine poate beneficia de pensia ocupațională?

 

Calitatea de participant la un fond de pensii ocupaționale poate fi dobândită de către:

• angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative, precum și altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole;

• persoana pentru care se plătesc, în baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contribuții la un fond de pensii ocupaționale;

• persoana care acționează ca propriul său angajator, exercită o activitate independentă sau orice asocieri între acestea și care a semnat un contract de administrare cu un administrator de fonduri de pensii ocupaționale. 

 

Angajatul poate contribui în nume propriu 

 

Suplimentar față de contribuția plătită de angajatorul său, un participant poate contribui în nume propriu la fondul de pensii ocupaționale, contribuția acestuia fiind stabilită prin actul individual de aderare. Nivelul contribuției proprii a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăși, împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate. Contribuția poate fi împărțită între angajat și angajator potrivit prevederilor stabilite de schemă și actul individual de aderare.

Angajatorul reprezintă participanții la fond în relația cu administratorul. Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului. Angajatorul reține atât contribuțiile proprii, cât și contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la un fond și le virează odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.

Drepturile și obligațiile participanților la un fond se stabilesc conform prospectului. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale, dar nu poate condiționa încheierea unor relații contractuale cu o persoană de obligarea acesteia de a contribui în nume propriu la un fond.

Participanții pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuțiile proprii la un fond, înștiințând în scris administratorul și angajatorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuțiilor.

 

Ce se întâmplă cu contribuțiile la încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul

 

La încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul, participantul poate să opteze pentru: 

• transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaționale și/sau facultative; 

• păstrarea calității de participant, urmând a cumula activele personale la momentul deschiderii dreptului la pensie. 

 

În ce condiții poate fi încasată pensia ocupațională?

 

Dreptul la pensia ocupațională se deschide, la cererea participantului, astfel:

• în condițiile prevăzute de schemă și prospect și în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private;

sau

• începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare (prevăzută de sistemul public de pensii, respectiv cu data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, în raport cu categoria profesională din care face parte, după caz).

 

Facilități fiscale în sistemul pensiilor ocupaționale

 

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale (Legea nr. 1/2020) prevede că sumele reprezentând contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale din România sunt deductibile fiscal în conformitate cu legislația fiscală. Referitor la regimul fiscal pentru investițiile activelor fondurilor, Legea nr. 1/2020 prevede că investițiile activelor fondurilor și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

 

 

 

×
Subiecte în articol: Ghidul pensiilor private