x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept

Dulcea minune

de Anca Alexe    |    Roxana Vintila    |    02 Iun 2008   •   00:00

În cîntecele Cleopatrei, copilăria e chiar aici, acum, în toată splendoarea şi nevinovăţia ei...

În cîntecele Cleopatrei, copilăria e chiar aici, acum, în toată splendoarea şi nevinovăţia ei...

 
Ghiţă. Spui Ghiţă şi au­tomat îţi vin în min­­­­te o fe­tiţă cu ochii lu­minoşi, o valiză roşie mai mare ca ea, o rochie cu buline tulburătoare, o pereche de ochelari roz şi mai ales un glas pe care îl recunoşti dintr-o mie... de voci colorate. Într-un cuvînt: Cleopatra.


MATERIE DE SUFLET.
Ca fiecare artist, Cleopatra are nenumăraţi fani. Luminţa Zaharia este una dintre admiratoarele micuţei Cleopatra Stratan şi,
bineînţeles, ale îndrăgi­tului interpret Pavel Stra­tan. Este greu pentru un fan să-ţi explice de ce e fan sau cum a devenit fan. Cînd iubeşti un artist, îl iubeşti pur şi simplu. Este un sentiment care, ca orice sentiment adevărat, nu-l poţi traduce prin cuvinte. “Ca să-l citez chiar pe Pavel, îşi începe povestea Luminţa Zaharia, care spunea la un concert, prefaţînd piesa «Fericirea»: “Dragostea nu ştim ce e, nu ştim de unde vine şi nu ştim cînd se termină”, mi-este greu să răspund la orice fel de întrebare în materie de suflet. Nu ştiu ce m-a determinat, dar ştiu cu certitudine că sînt, cu toată fiinţa, un ma­re admirator al celor doi!”


ETERNITATE.
De cînd l-a “descoperit” pe Pavel Stratan, în octombrie 2004, Luminţa Zaharia s-a transformat într-un colec­ţio­nar pasio­nat! Ca un copil care colec­ţio­nează timbre sau pietri­cele ciudate, a început să adune materiale cu şi despre Cleopatra şi Pa­vel Stratan. “Fără o logică anume ori un scop în sine, am strîns tot ce apărea în presă, apoi am înregistrat videoclipurile, concertele sau apariţiile televizate. Cît despre casete şi CD-uri, am cumpărat trei, patru din fiecare. Doamne fereşte să se deterioreze vreunul! Chiar şi unele publicaţii le am în mai multe exemplare… Un fel de back-up pentru eternitate! După «apariţia» Cleopatrei am devenit un şi mai harnic colecţionar, îndrăgostită pînă peste poate de mica minune! Am păstrat chiar şi biletele de la concertele ei! Nu mai spun de foto­grafii, digitale sau paper, afişe, poster”, îşi aminteşte cu drag Luminiţa Zaharia.

 
GHIŢĂ. Emoţie, dra­­­goste, suflet. Cleopatra re­prezintă pentru Luminţa Za­haria copilăria regăsită. O copilărie în paşi de dans şi de muzică pentru  suflet. “De cîte ori ascult, de pildă, «Ghi­­ţă», mi se înmoaie ge­nun­chii de emoţie… Cîntecele ei, interpretarea nicidecum mecanică, vocea suavă, pu­ternică totuşi produc în su­fletul meu o adevărată re­vo­luţie – adultul se revoltă îm­­­potriva pierderilor, a uzu­rii produse de timp şi de via­ţă, strigînd, din toţi ră­run­chii, după cop­i­lărie... Al­bu­mul Cleopatrei ar tre­bui distribuit în spi­tale, ca o tera­pie pentru su­­flet, un pa­na­ceu universal! Cu ceva timp în ur­mă, unchiul meu era pe patul de spital, după o inter­venţie chirurgicală. La radio s-a difuzat la un mo­ment dat «Ghiţă», iar ­unchiul ne-a rugat să facem linişte, să o audă pe Cleopatra şi, dincolo de orice durere, a zîmbit fericit”, spune cu nostalgie Luminiţa Zaharia.

 
OAZA DE FRUMU­SEŢE. În anul 2005, Luminiţa Zaharia a găsit în­tîm­plător un forum dedicat lui Pa­vel Stratan. A devenit un membru activ şi şi-a făcut mulţi prieteni, şi ei fani la fel de înfocaţi: Fla­viu, Dana, Alex, Valentin, Raluca, Ro­bert, Marius, Eva şi mulţi al­ţii… “Flaviu, admi­nis­tratorul fo­rumului, m-a con­vins să mă înscriu, de­oarece la în­ceput eram reticentă, mi se părea ceva ridicol, copilăresc să intru pe fo­rumuri, la vîrsta mea”, po­vesteşte Lu­miniţa Zaha­ria. “Şi iată că acum s-a tran­sformat, fără exa­gerare, într-o preocupare zilnică. Este un refugiu, o oază de frumuseţe, un mod de viaţă… Treptat, acest fo­rum a devenit şi forumul Cle­o­patrei (sau mai de­grabă al ei!), transfor­mîn­du-se într-un adevărat templu, unde fanii postează zilnic impresii personale, comentarii, articole şi fotografii din presă sau din arhiva personală.”


ZÎNA.
Luminţa Zaharia i-a cunoscut pe Cleo şi pe Pa­vel Stratan într-o zi de po­veste şi nu orice fel de po­veste, ci cu o regină pe nume Cleopatra! “Cu puţin înainte de pri­mul ei concert de la Nottara, Lu­miniţa Zaharia i-a întîlnit în­tîmplător pe Cleopatra şi  pe Pa­vel Stratan într-o librărie. “Căutau cărţi de poveşti cu zîne! Am fost şocată atunci (la televizor

nu-ţi dădeai sea­ma) de... dimensiunile ei! Era atît de mică şi diafană, o mo­gîldeaţă de om, toată numai ochi! Am făcut cunoştinţă, mi-a recitat, mi-a pus între­bări – un copil inteligent şi de­licat, de care n-ai cum să nu te îndră­gosteşti la prima vedere!”


LITERE DE AUR.
Să vorbim despre Cleopatra. Ce ar descrie cel mai bine un copil care la vîrsta de numai 3 ani a ridicat o sală în pi­cioare? Primul său concert ar descrie cel mai bine cine este Cleo. Un eve­ni­ment nău­citor, care a uimit o în­treagă ţară şi a avut ecouri pînă departe, pe mapamond. “Ziua de 20 au­gust va ramîne în sufletele noastre gravată cu litere de aur”, este de pă­re­re Luminiţa Zaha­ria. “Nici nu ştiu a spune ce ne-a co­ple­şit mai tare: filmuleţul in­troductiv, atît de în­du­io­şător, sau joa­ca fantastică, din spatele fie­cărui cîntec… Versurile pline de substanţă care, deşi în aparenţă destinate copiilor, erau pre­sărate cu adevărate perle de înţe­lep­ciune… Albumul, de pe co­perta căruia ne cucerea dintr-o privire Cleopatra, sau cu­vintele adunate acolo de Pa­vel cu atîta sinceritate… Interpretarea absolut irepro­şabilă a micuţei, vocea dulce şi totuşi percutantă, forţa, ure­chea muzicală, dicţia perfectă, uluitoarea capacitate de memorare, prezenţa scenică, expresivitatea, pu­terea de concentrare, siguranţa de sine, naturaleţea, farmecul, dezinvoltura, umo­rul, felul cum privea pu­blicul. Nimic nu a distras-o, poate doar ciocolata primi­tă în dar spre final, înainte de bis, însă a fost cu atît mai simpatică, stîrnind ropote de aplauze.” 

 

Chip redesenat La 20 august, pe lîngă magia concertului, s-a petrecut un lucru straniu “di tăt”. “La sfîrşitul spectacolului, cînd Pavel era desfigurat de emoţii, de căldură, un fan a avut «îndrăzneala» să-l fotografieze”, îşi aminteşte Luminiţa Zaharia. “Imaginea lui captată era cu totul dife­rită! Un Pavel expresiv, cu o privire pă­trunzătoare. Toată oboseala dispăruse, şi sufletul parcă i se focalizase în ochi. Complet redesenat de obiectivul camerei! Sau de admiraţia fanilor? Pavel, în preajma oamenilor pe care-i iubeşte şi care-l iubesc, străluceşte...”

 

De suflet Un loc minunat de în­tîlnire pentru toţi fanii celor doi artişti. Şi, destul de des, un loc de întîlnire chiar cu Pavel Stratan! Prin intermediul forumului, Pavel a aflat de existenţa fanilor săi. “Pe lîngă faptul că ne anunţă ori de cîte ori au loc evenimente importante (lansări de albume, de videoclipuri, apariţii TV), avem posibili­tatea să ne şi vedem, măr­turiseşte Luminţa Zaharia. “Sînt întîlniri de suflet, în cadru restrîns, prelungite ore întregi, la care Pavel şi Cleo ne încîntă cu muzică şi povestiri...”

 
“Cleo ne relatează cu... seriozitate despre preocupările ei,  grădiniţa la care învaţă multe limbi străine, iepuraşii din «ferma» proprie sau despre frumoasa ­chinchilla care îşi face înviorarea o dată cu ea la sala de sport!”
Luminiţa Zaharia

 
“Versurile din melodiile Cleopatrei îţi dau, dincolo de zîmbetul cuvenit, un sentiment de acceptare senină a trecerii timpului… Ca şi cum fiecare dintre noi s-a întors în copilărie”
Luminiţa Zaharia

×