x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Stenograma şedinţei CPEx al CC al PCR din ziua de 8 februarie 1989

Stenograma şedinţei CPEx al CC al PCR din ziua de 8 februarie 1989

09 Feb 2009   •   00:00

Şedinţa a început la ora 10:30.Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi,
Am convocat această şedinţă în legătură cu unele probeme din agricultură. În primul rând pentru a revedea unele probleme privind plata în natură a cooperatorilor şi, legat de aceasta, este vorba, în primul rând, de a majora la grâu şi porumb procentul, care este pentru cooperatori. În ge­neral vrem să revedem toate drepturile care se dau în natură – în procente – cooperatorilor.
La grâu-secară acum avem între 10-12%, pe trei zone. Deja noi am tecut la două zone în ce priveşte agri­cul­­tura şi deci, propunem să ră­mâ­nem cu două zone şi să mergem la 14-16%; zona I-a 14%, deci o ma­jorare destul de mare şi zona a II-a, 16%. Aceasta va da posibilitatea să asi­gurăm cooperatorilor şi familiilor lor care lucrează în agricultură canti­tatea de grâu stabilită conform nor­me­lor. Şi, datorită acestui lucru să ră­mâ­nă o anumită cantitate pe care să o îm­părţim în raport de participrea la zi-muncă. De fapt, aşa cum este stabilit. De asemenea, la porumb să mergem tot la 14-16%.
Orzul rămâne cum este. La porumb în cultura a II-a dăm 30% cum este şi acum, la cartofi rămân 15%, consi­derând că este suficient. La fasolea în ogor propriu 10% şi în culturi intercalate 50%. La legume 30%. În felul acesta să punem ceva ordine.
În ce priveşte cocenii – 25%, iar la paie 10%.
Pe această bază vom putea ca să asigurăm cooperatorilor care lu­crea­ză efectiv în agricultură şi fami­liilor – şi să le dăm – câte 150 kg de grâu de persoană.

Elena Ceauşescu: Asta a fost şi până acum.

Nicolae Ceauşescu: Se dau numai cooperatorilor care lucrează efectiv în agricultură şi familiilor lor.

Elena Ceauşescu: Ar trebui mai bine precizat, că în material nu este cuprins bine.

Nicolae Ceauşescu: O să refacem materialul.
Vom da 150 kg de porumb de persoană, ceea ce înseamnă 300 kg de cereale de persoană, şi în raport de munca depusă vor mai primi.
Asta presupune cam 65-70% din totalul de grâu şi porumb ce rămâne la cooperativă, să se dea în acest mod. În medie cam 65%, asigurând fie­cărei persoane şi pensionarilor, aşa cum am spus.

Elena Ceauşescu: Înainte pensio­narii de stat nu primeau.

Nicolae Ceauşescu:
Aici este vorba de pensionarii cooperatori.

Elena Ceauşescu:
Atunci să se precizeze.

Nicolae Ceauşescu:
Aici nu e vorba de pensionarii de stat, care îşi primesc drepturile pe care le au, ci este vorba de pensionarii cooperatori, care sunt cam 1.100 milioane.
Deci, sunt în total care participă 4,5 – 5 milioane. Trebuie însă să vedem, că sunt amestecate datele acestea.
Şi diferenţa care rămâne o vom da cooperatorilor în raport de zilele muncă efectuate. Sigur şi ce am spus până acum, se dă tot în raport de muncă şi la grâu şi la porumb. Dar chiar dacă nu are nu mai primeşte bani, dar celor are au o participare mai bună la muncă, în afară de aceste 150 kg de cereale, vor primi, în raport de participare la muncă cerealele prevăzute. Repet, diferenţa se împarte membrilor cooperatori în raport de participarea la muncă, care practic, în medie ar mai reveni cam 100 kg de cooperator.

Elena Ceauşescu:
De unde?

Nicolae Ceauşescu:
Din acest 14%.
La producţia pe care am avut-o anul acesta 14% este egal cu 1,1 mi­lioane de tone de grâu şi 1.200 mi­lioane tone porumb.
Dăm 150 kg la 5 milioane de coo­peratori, ceea ce înseamnă 750 tone şi ne mai rămân 450 de tone, pe care le împărţim la zile muncă. La porumb, rămân 500 şi ceva de tone, pe care, de asemenea le împărţim. Şi nu mai dăm aşa, ci numai în raport de participarea la muncă. Dacă s-ar da egal ar reveni aproape 120 – 130 kg în plus. Repet, totul, se dă în raport de muncă.
În felul acesta se asigură ca fiecare familie să primească o cantitate suficientă de grâu şi porumb, care să le asigure pâinea şi îngrăşarea animalelor şi să poată întreţine animale în plus. Cu acestea pot să îngraşe porc, şi alte animale, plus ce le mai revine din lotul personal; la grâu mai revine încă 350-400 mii de tone, care se pun pe lotul personal, iar la porumb fiecare îşi cultivă cel puţin 10 ari şi asigură încă 1.000 kg de porumb.
În felul acesta fiecare familie va dispune în medie de circa 800-900 kg de cereale de persoană; norma maximă internaţională se socoteşte la 750-800 kg. Eu am socotit aceasta în condiţiile producţiilor obţinute acum un an.
Sigur, dacă realizăm planul la ceea ce este prevăzut, atunci şi producţiile vor fi mai mari şi cerealele care rămân sunt mai mari.

Elena Ceauşescu: Şi predarea către stat trebuie să se facă în mod corect.

Nicolae Ceauşescu: Sigur, pe aceată bază, îndeosebi la porumb.

Elena Ceauşescu: Şi la legume, la fructe.

Nicolae Ceauşescu:
La legume – şi sigur şi la toate celelalte – trebuie să luăm obligatoriu cât este prevăzut.
Sigur, la cartofi, socoteala este aceeaşi şi rămâne posibilitatea, care o avem înscrisă, ca cooperativele (sic!) care nu cultivă suficient să schimbe cartofii pe grâu. Adică ceea ce este prevăzut şi cum şi rămâne în vigoare.
Am spus, vom mări la coceni cu 25% şi la paie cu 20%, în aşa fel ca să asigurăm condiţii să poată creşte nu­mărul de animale, care este prevăzut.
Cred că prin luarea acestor măsuri vom pune mai multă ordine, vom asigura realmente să crească coin­teresarea şi obligatoriu să crească producţia.
Dacă aveţi ceva de întrebat sau ceva de spus.

Constantin Dăscălescu: Este foar­te bine.

Nicolae Ceauşescu: Atunci să trecem la aceste măsuri.
Aici este o socoteală, dar care este foarte încurcată. Statistica şi tovarăşii care ţin aceste socoteli, iau în calcul în familii şi pe cei care lucrează în Bucureşti, şi pe cei care sunt ofiţeri şi din această cauză reiese că, de fapt, lucrează în cooperative în total 1.900 milioane. Aşa socotesc ei efectivul care lucrează în cooperative. Sigur, mai sunt membri cooperatori sub 16 ani – 1.800 milioane, pensionari 1.100 milioane, restul sunt tractoriştii sau alţii care lucrează şi primesc retri­buţii de acolo de unde lucrează.
Practic, efectivul care trebuie re­tribuit în cooperative nu reprezintă mai mult de 5 milioane cu familii, cu pensionari, cu totul.

Nagy Ferdinand: Efectivul ar fi de 4 milioane.

Nicolae Ceauşescu: Luând în calcul pe toţi cei care i-am spus sunt 5 milioane.

Elena Ceauşescu: Trebuie să facă o socoteală clară!

Nicolae Ceauşescu: Împreună şi cu pensionarii sunt în jur de 5 mi­lioane, aşa după datele acestea, aceasta ar fi situaţia. Dar trebuie să facem o statistică, să fie mai bine.
Asta ar fi o primă problemă în legătură cu agricultura.

Manea Mănescu: Tovarăşii de la UNCAP trebuie să facă.

Silviu Curticeanu: Facem un nou sistem de evidenţă.

Nicolae Ceauşescu:
Eu mă refer – aşa cum am mai spus – la acei care sunt efectiv membri ai cooperativei, depun activitate ei împreună cu familiile. Socotesc şi pe cei care sunt sub 16 ani, care nu pot deveni membri ai cooperativei, dar pot să participe la muncă, dar nu ca membrii ai cooperativei, dar au dreptul la grâu şi la celelalte. Deci, intră şi aceştia şi sunt socotiţi 1.800 milioane.
O altă problemă, numai de principiu, pe care aş vrea s-o discutăm puţin, este în legătură cu efectivele de animale.
Nu stăm bine cu bovinele şi ovinele. Creşterile sunt foarte mici. Vrem să întocmim un program, să punem ordine în ceea ce priveşte fătările, să reglementăm complet tăierile, astfel încât să ne încadrăm în programul stabilit. Să reducem mortalitatea care este mare şi la bovine şi ovine, nu mai spun la porcine, unde sunt foarte mari.
Să introducem principiu, prin lege, că nu se poate tăia nici o viţea până nu merge la prima gestaţie.
În acest sens, să se cumpere toate animalele – bovinele disponibile – de la cetăţeni. Să se cumpere de către întreprinderile de stat pe care le avem special pentru aceasta, de întreprinderile de contractare şi se predau conform programului ce va fi stabilit. Se vor preda la IAS-uri şi CAP-uri, fermelor speciale, viţelele pentru fătare, tineretul bovin pentru îngrăşare.
Să oprim anul acesta orice tăiere la vaci, cu mici excepţii – reformele – numai cele care nu mai pot să dea un vi­ţel. Toate vacile trebuie să rămână. Dacă am aplica acest progam foarte strict – şi trebuie să-l aplicăm – am ajunge la 8.400 milioane de bovine, cu o creştere mai mare a vacilor ju­­-ni­n­­cilor şi viţelelor, care trebuie să le punem şi pe acestea separat în evidenţă.
Şi, în raport de acesta trebuie să creştem la stat numărul de vaci şi juninci la cel puţin 600 de mii în prima parte şi la cooperative la 1.600 milioane. Acum avem 1.200 la coo­pe­rative şi aproape 400 de mii la stat. Fără aceasta nu vom pune ordine în sectorul acesta al animalelor!
M-am gândit, şi am discutat cu tovarăşii de la comerţul exterior, să cumpărăm pe contrapartidă ceva carne – cam 150 de mii de tone. Asta ar însemna să reducem tăierile în ţară cu 600 mii de bovine şi atunci am putea asigura, în mod cores­punzător, o creştere astfel să ne apropiem de 2 milioane de bovine.
Sigur, lucrăm la un progam, să cumpărăm câteva mii de vaci de rasă, să îmbunătăţim rasele de animale şi ceva tauri.

Elena Ceauşescu: Bălţata este foarte bună.

Nicolae Ceauşescu:
Asta ne ajută să îmbunătăţim rasele şi totodată, ne ajută mult să schimbăm situaţia din punct de vedere al efectivelor.
Îmbunătăţirea constă şi în faptul să cumpărăm carne şi să nu mai tăiem noi bovine.
Aceasta ar fi cu bovinele. La ovine acelaşi lucru. Este necesar să punem ordine deplină şi să cumpărăm de la cetăţeni toate oile pe care le au în plus; rămâne strictul necesar atât cât trebuie să taie. Punem ordine în cooperativele agricole, în IAS-uri şi atunci am putea să ajungem la 26-27 milioane de oi.
Practic, trebuie să rezolvăm pro­ble­ma fătărilor, mai avem ceva rezer­ve şi la mortalitate. Cu toate măsurile pe care le vom lua este pe deplin posibil să ajungem la acest lucru, dar trebuie să luăm nişte măsuri şi să creştem efectivele, să ajungem la 2 mi­lioane de oi, 2,2 mi­lioane la sectorul de stat şi circa 7 mi­lioane de oi în cooperative. Acum avem 1,100 mi­lioa­ne şi dincolo 3.200 milioane. Cu aceasta nu putem să ajungem la ceea ce ne pro­punem. Când vom ajunge la 9-10 mi­lioane de oi în sectorul so­cia­list şi acest lucru trebuie să ni-l propunem în
2-3 ani de zile. Să nu mai tăiem nici o mieluţă, oi mame să nu tăiem, să nu mai reformăm, ca totuşi să putem să realizăm efectivele.

Elena Ceauşescu: Stăm foarte prost aici cu ovinele.

Nicolae Ceauşescu: În general cu oile stăm slab.

Elena Ceauşescu: Nu avem încă 50% în sectorul socialist.

Nicolae Ceauşescu: Avem sub 50% în sectorul socialist. Trebuie să ajungem să realizăm ceea ce am stabi­lit, în sectorul socialist chiar 15 - 16 milioane şi să nu scădem şi să creş­tem şi la populaţie. Asta înseamnă 15-16 milioane în sectorul socialist şi 11-12 milioane dincolo, în total să ajun­gem la 28 de milioane. De aceea, vrem să aducem un număr de ber­beci şi ceva oi. Am discutat acum câteva zi­le aceste probleme. Trebuie să îm­bu­nătăţim rasele la oi.
În ce priveşte efectivele de porcine stăm bine.

Elena Ceauşescu: Stăm prea bine.

Nicolae Ceauşescu: Mortalitatea însă de 36 de mii este foarte mare. Trebuie să vedem acest lucru şi să intrăm în normal, pentru că nu se poate admite această mortalitate.

Ferdinand Nagy: Noi am realizat 15% din efective şi ne-am propus să ajungem la 10%. Pe plan inter­naţio­nal se situează între 8 – 9%. Acestea sunt normele.

Nicolae Ceauşescu: Şi noi am avut nişte norme şi trebuie să le vedem, să mergem pe aceste norme!

Ferdinand Nagy: Este posibil, tovarăşe secretar general, să cobo­râm sub 10%.

Nicolae Ceauşescu: Atunci nu se mai pune nici o problemă.

Elena Ceauşescu:
Nu mai trebuie să mai creştem la porci.

Nicolae Ceauşescu: Aşa este şi în evidenţa lor. Aici trebuie să reducem obligatoriu tăierea şi să păstrăm 10,5 milioane – 11 milioane, aşa cum este stabilit. Trebuie să avem asigurat fondul de stat.
Cam acestea ar fi problemele.
Nu am situaţia cu păsările.

Silviu Curticeanu: Nu le avem, trebuie să le facem.

Nicolae Ceauşescu: De fapt nu sunt probleme deosebite, deşi la păsările outoare trebuie să mai creştem.

Florea Gruia: Avem prevăzut la avicola 20 milioane păsări outoare.

Nicolae Ceauşescu: Noi avem prevăzut 100 de milioane.

Ferdinand Nagy: Pe total, în acest an, sunt prevăzute 90 de milioane.

Nicolae Ceauşescu: Trebuie să ajungem la 100 de milioane. Trebuie să creştem în sectorul socialist, în primul rând la găini outoare.

Elena Ceauşescu: În schimb la populaţie este foarte slab.
Nicolae Ceauşescu: Păsări au suficient, sunt peste 50 de milioane. Eu mă refer la păsări outoare nu la cele pentru carne. Cam 50 de milioane sunt la populaţie. Este aşa?!

Florea Gruia: Aşa este.

Nicolae Ceauşescu:
Noi nu trebuie să reducem, trebuie să creştem în sectorul socialist, trebuie să ajungem la 40 de milioane. Numai aşa vom putea asigura ceea ce am stabilit.

Elena Ceauşescu: Cele pentru ouă trebuie asigurate.

Nicolae Ceauşescu: Cam în felul acesta să facem programul, ca să nu mai discutăm.
Dacă sunteţi de acord cu aceasta. Vrem să punem puţin la punct toate aceste probleme.
Dacă nu aveţi alte probleme, atunci ridicăm şedinţa. Cred că nu mai este nevoie să repet, în legătură cu vămuirea. Exportul este problema numărul 1! Toată lumea trebuie să se ocupe de aceste probleme.
Şedinţa s-a terminat la ora 11:00.

Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 9/1989

×