x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 la locul de muncă. Obligațiile angajatorilor și salariaților

Măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 la locul de muncă. Obligațiile angajatorilor și salariaților

17 Mai 2020   •   14:50
Măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 la locul de muncă. Obligațiile angajatorilor și salariaților

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a publicat Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 la locul de muncă şi Ghidul pentru revenirea la muncă în condiţii de siguranţă pentru angajaţi şi angajatori. Actul normativ este semnat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Obligațiile angajatorilor

- reinstruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor lucrătorilor care au stat la domiciliu în perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Trebuie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecţia cu SARS CoV-2 şi se va desfăşura în timpul programului normal de lucru al angajaților.

- reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecţia cu SARS CoV-2;

- stabilirea activităţilor care pot fi continuate şi/sau adaptate, în funcţie de specificul acestora şi de resursele disponibile, şi implementarea măsurilor necesare pentru reluarea şi/sau menţinerea activităţii, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;

- identificarea riscurilor specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi actualizarea documentului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii;

- stabilirea de consultări cu reprezentanţii angajaţilor cu responsabilităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu membrii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă.

- afişarea la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus;

- informarea angajaţilor, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare şi de răspândire a virusului, la măsurile de protecţie şi la regulile de distanţare socială care se aplică în cadrul unităţii şi la regulile pentru gestionarea situaţiilor în care angajaţii sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirus;

- informarea angajaţilor cu privire la precauţiunile universal valabile, respectiv: menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice, menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/nedezinfectate, menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă).
- după utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor.

Limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 metri.

Angajatorii pot asigura echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului (mască de protecţie, mănuşi) prin consultare cu responsabilul cu SSM,în funcţie de specificul activităţii, şi au obligaţia de a se asigura că în sediu furnizorii externi, companiile externe, subcontractanţii, persoanele care intră în sediu, publicul/beneficiarii serviciilor prestate, clienţii respectă măsurile de protecţie.

Aceștia trebuie să asigure comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel naţional.

Ei pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru

Pot individualiza programul de lucru al angajaţilor, astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minim o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minim trei ore, în tranşe de minim 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru.

- asigurarea de culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;

- limitarea accesului la zonele comune şi să asigure respectarea normelor de distanţare socială în aceste zone;

- stabilirea de reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;

- desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;

- asigurarea triajului observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;

- amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;

- interzicerea accesului în unitate a persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus.

Angajatorii trebuie să întrerupă orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică, să aplice benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, la o distanţă de minimum 1,5 metri, să dispună aerisirea birourilor minim o dată pe zi, să dezinfecteze balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar), să dezinfecteze cel puţin o dată pe săptămână şi, ori de câte ori este necesar, spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate.

- pot crea spaţii special amenajate pentru angajaţii care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârstă peste 65 ani);

- asigură acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei de minimum 1,5 metri între lucrători;

- evită folosirea instalaţiei de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea şi dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului, în afara programului de lucru; asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor; amenajează spaţiul de lucru, astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere.

- pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate.

- limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale;

- se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice; revizuiesc planul de prevenire şi protecţie, conform prevederilor menţionate;

- revizuiesc instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, potrivit prevederilor menţionate, şi aduc la cunoştinţa angajaţilor.

În cazul în care angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree, etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3 grade şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei. Nu este necesară închiderea birourilor/clădirii

Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile, se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 minute), iar înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor).

Pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 ore. Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară şi se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină.

Se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 metri şi fără mască) şi se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea, de către aceste persoane, a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.

Obligațiile angajaților

- respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

- poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de angajatori;

- îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi mănuşi) cu un echipament nou;

- acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu; înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată);

- rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS SARS CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;

- contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;

- în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

- în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de Direcţia de Sănătate Publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/Municipiul Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină;

Angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajaţi;

- se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei şi persoana simptomatică;

- dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;

- îşi spală şi dezinfectează mâinile;

- identifică şi foloseşte culoarele de circulaţie asigurate de angajator;

- evită staţionarea în spaţiile comune; aeriseşte frecvent (minim o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;

- în cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

- evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei pentru a limita contactul direct între persoane.

×