x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Campaniile Jurnalul Decembrie '89 Triumful democraţiei şi judecarea lui Ceauşescu

Triumful democraţiei şi judecarea lui Ceauşescu

de Alex Mihai Stoenescu    |    17 Dec 2007   •   00:00
Triumful democraţiei şi judecarea lui Ceauşescu
Sursa foto: CHARLES PLATIAU/

Obiective ocupate in Bucureşti de forţele Ministerului Apărării Naţionale in 22 decembrie incepănd cu ora 15:00

Documentarul Comandantului Armatei 1

OBIECTIVE
Banca comerţ. Exterior
Da - Banca RSR pl. (Da) R(egimentul) 22 = 26 mil(itari)
Da - Poşta pl. (Da. R22)
Castelul de apă Buc. (vezi verso) (au fost preluate sub pază toate centrele de alimentare cu apă potabilă ale Capitalei, indicate de ICAB, n.a.)
Radiodifuziunea Nuferilor - 4 (blindate)
TV - 8 (blindate)
CC - 8 (tăiat şi pus 7 blindate)
Palat. Cons. Stat - 4 (blindate)
Telefoane (Palatul Telefoanelor) - 3 (blindate) - 40.22.53 (telefon de legătură).
Centr. Rd. Comunic Nr. 2 ( Centrul de Radiocomunicaţii) - 3 (blindate)
MAI (greu descifrabil) - 4 (blindate)
Dispeceratul energetic naţ. - 2 (blindate)
CET Progresu - 30 militari (de la) R 2 Mc.
Da - (text indescifrabil) ... Venezuela Nr. 1 - 10 (militari de la) R 48 R H 1 (sau A).
Da - cpt. Pascu - Centr. ptr. inf. extern (acesta ar fi sediul CIE al Securităţii, dar, avănd in vedere locaţia, este posibil să fie vorba despre centrul de informatică din clădirea Creţulescu, n.a.) -
- mag. Muzica C. Victoriei
- Ministerul de Externe - 3 (TAB) + 1 Tc ?
- Tezaur (vizavi CEC) - 6x3 = 18 +1+1) R2 Mc1.
Documentarul Comandantului Armatei 1 (copertă verde), p. 114. #

Mesaje inregistrate de gen. Ştefan Guşe şi gen. Iulian Vlad in clădirea CC al PCR in jurul orei 19:00


Mesaj inregistrat audio-video:
"General Ştefan Guşă: Vă vorbeşte generalul-maior Guşă. Cetăţeni ai Romăniei, noi, armata şi poporul, sunt(em) stăpăni pe situaţie aproape in intreaga ţară. Mai sunt cuiburi izolate de disperaţi care incearcă să ne distrugă ceea ce am cucerit. Nu au reuşit şi nu vor reuşi. Toată populaţia să treacă in linişte la lucru pentru a putea aproviziona cu cele necesare copiii, bătrănii, femeile, intreaga populaţie. Să restabilim liniştea in aceste momente istorice, dar şi dificile. Vă rog să daţi dovadă de mult patriotism, de dragoste de ţară. Să instaurăm căt mai repede cursul nou al vieţii. Totul trebuie să intre in normal căt mai repede. Acţionaţi impotriva celor care incearcă să ne destabilizeze, impotriva celor care incearcă să spargă magazinele. Apăraţi valorile noastre naţionale. Să acţionăm pentru a asigura liniştea ţării, suveranitatea şi integritatea teritorială a Romăniei."


Mesaj inregistrat audio-video:
"General Iulian Vlad: Stimaţi cetăţeni! Fraţi romăni! Vă vorbeşte generalul-colonel Iulian Vlad, comandantul forţelor de Securitate şi ale Ministerului de Interne. In aceste momente istorice, Ministerul de Interne, Securitatea, toate unităţile sale impreună cu Armata Romănă luptă cot la cot pentru salvarea fiinţei noastre naţionale, a poporului romăn. Ministerul de Interne, toate armele din componenţa sa s-au dezis de elementele loiale lui Ceauşescu. Fraţi romăni! In aceste clipe hotărătoare, să fim uniţi! Credeţi in noi! Ajutaţi-ne şi nu vă vom trăda increderea!2 Inregistrarea video a mesajului gen. Vlad a fost oprită la Televiziune (grupul militar din cabinetul 2) şi nu a fost difuzată; inregistrarea audio s-a difuzat la Radio in jurul orei 05:40. Inregistrarea video a fost difuzată de televiziunea OTV de trei ori in anul 2005. #

Notă expediată in scris de gen. Guşe lui Ion Iliescu, o dată cu inregistrarea mesajelor:

"Rog ca, o dată cu mesajul de mai sus, să i se transmită imediat tovarăşului Ion Iliescu ceva ce este vital. Să se anunţe imediat in ţară că unităţile de Securitate, toate, au trecut de partea Revoluţiei şi ne-au ajutat şi ajută Armata. Altfel să ştiţi că se termină totul. Am informaţii că la Timişoara au incercat să le ia sediile. Imediat să se intrerupă orice emisiune la Televiziune şi la Radio şi să se dea acest lucru in toată ţara, in toate oraşele. Armata şi Securitatea vor acţiona impreună, să terminăm cu treburile astea. Desigur, neapărat, dacă nu, pierdem totul. Acum mi-a sosit informaţia. Şi la Radio să se dea şi să se repete şi la Televiziune că in toată ţara unităţile Armatei acţionează impreună cu Securitatea, altfel nu putem pune ordine. Securitatea a trecut in subordinea Armatei. Sunt oameni cinstiţi. Să se inceteze cu cucerirea sediilor lor din diverse localităţi. Faceţi apel la raţiune. Faceţi acest apel, vă rog din toată inima, dacă ţineţi la ce-am cucerit, dacă nu, pierdem intr-un minut tot." General Ştefan Guşă

Emisiune comună cu TVR; anunţ făcut de Petre Roman la 23 decembrie 1989,in jurul orei 04:00

Petre Roman: Din partea Consiliului Frontului Salvării Naţionale vă comunicăm că acum zece minute a fost arestat generalul Postelnicu şi a fost arestat şi generalul Dincă in sediul Comitetului Central. Ei sunt sub paza generalului Guşă, şeful Marelui Stat Major. Alături de generalul Guşă şi alături de mişcarea noastră este fostul şef al Departamentului Securităţii Statului, generalul Iulian Vlad, care dă ordin tuturor trupelor de Securitate să se alăture Armatei. Repet, Postelnicu şi Dincă sunt arestaţi in sediul Comitetului Central. La ora asta, Postelnicu trebuie să dea informaţii complete in legătură cu punctele in care există diversiuni. Generalul Dincă este de asemenea arestat, iar Iulian Vlad este alături de noi impreună cu generalul Guşă3 Intervenţia a fost făcută la insistenţele generalului Ştefan Guşă, ca urmare a constatării că mesajul gen. Iulian Vlad nu este difuzat nici la Televiziune, nici la Radio. #


Mesaj radio
Comunicat al generalului Iulian Vlad; inregistrare difuzată la 23 decembrie 1989, in jurul orei 05:40.
Iulian Vlad: Stimaţi cetăţeni! Fraţi romăni! Vă vorbeşte generalul-colonel Iulian Vlad, comandantul forţelor de Securitate şi ale Ministerului de Interne. In aceste momente istorice, Ministerul de Interne, toate unităţile sale impreună cu Armata Romănă luptă cot la cot pentru salvarea fiinţei noastre naţionale, a poporului romăn. Ministerul de Interne s-a dezis de elementele loiale clanului Ceauşescu. Fraţi romăni, in aceste clipe hotărătoare să fim uniţi, să credeţi in noi! Ajutaţi-ne şi nu vă vom trăda increderea!

1 Documentarul Comandantului Armatei 1 (copertă verde), p. 114.
2 Inregistrarea video a mesajului gen. Vlad a fost oprită la Televiziune (grupul militar din cabinetul 2) şi nu a fost difuzată; inregistrarea audio s-a difuzat la Radio in jurul orei 05:40. Inregistrarea video a fost difuzată de televiziunea OTV de trei ori in anul 2005.
3 Intervenţia a fost făcută la insistenţele generalului Ştefan Guşă, ca urmare a constatării că mesajul gen. Iulian Vlad nu este difuzat nici la Televiziune, nici la Radio.
Â
 PIAŢA REVOLUŢIEI. Teroare şi extaz

A patra proclamaţie a Revoluţiei

Comunicatul a fost citit la Televiziunea Romănă Liberă de Ion Iliescu in jurul orei 22:30 ( alte versiuni dau ora 23:00).

Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale

Cetăţeni şi cetăţene,
Trăim un moment istoric. Clanul Ceauşescu, care a dus ţara la dezastru, a fost eliminat de la putere. Cu toţii ştim şi recunoaştem că victoria de care se bucură intreaga ţară este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate naţionalităţile şi, in primul rănd, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit, cu preţul săngelui, sentimentul demnităţii naţionale. Un merit deosebit il au cei care ani de zile şi-au pus in pericol şi viaţa, protestănd impotriva tiraniei.

Se deschide o pagină nouă in viaţa politică şi economică a Romăniei.
In acest moment de răscruce am hotărăt să ne constituim in Frontul Salvării Naţionale, care se sprijină pe armata romănă şi care grupează toate forţele sănătoase ale ţării, fără deosebire de naţionalitate, toate organizaţiile şi grupările care s-au ridicat cu curaj in apărarea libertăţii şi demnităţii in anii tiraniei totalitare.

Scopul Frontului Salvării Naţionale este instaurarea democraţiei, libertăţii şi demnităţii poporului romăn.

Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceauşescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat şi instituţiile sale işi incetează activitatea. Intreaga putere in stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. Lui i se vor subordona Consiliul Militar Superior, care coordonează intreaga activitate a armatei şi a unităţilor Ministerului de Interne. Toate ministerele şi organele centrale, in actuala lor structură, işi vor continua activitatea normală, subordonăndu-se Frontului Salvării Naţionale, pentru a asigura desfăşurarea normală a intregii vieţi economice şi sociale.

In teritoriu se vor constitui consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale Frontului Salvării Naţionale ca organe ale puterii locale.
Miliţia este chemată ca, impreună cu comitetele cetăţeneşti, să asigure ordinea publică.

Aceste organe vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu alimente, cu energie electrică, cu căldură şi apă, pentru asigurarea transportului, a asistenţei medicale şi a intregii reţele comerciale.

Ca program, frontul propune următoarele:
1. Abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernămănt.
2. Organizarea de alegeri libere in cursul lunii aprilie.
3. Separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească in stat şi alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unu sau, cel mult, două mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viaţă.
Consiliul Frontului Salvării Naţionale propune ca ţara să se numească in viitor Romănia.
Un comitet de redactare a noii Constituţii va incepe să funcţioneze imediat.
4. Restructurarea intregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei in conducerea tuturor sectoarelor economice.
5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti. Oprirea distrugerii satelor.
6. Reorganizarea invăţămăntului romănesc potrivit cerinţelor contemporane. Reaşezarea structurilor invăţămăntului pe baze democratice şi umaniste.
Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atătea daune poporului romăn şi promovarea adevăratelor valori ale umanităţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii şi statuarea unor criterii de competenţă şi justiţie in toate domeniile de activitate.
Aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale.
Trecerea presei, Radioului, Televiziunii din măinile unei familii despotice in măinile poporului.
7. Respectarea drepturilor şi a libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor egalităţi in drepturi cu romănii.
8. Organizarea intregului comerţ al ţării, pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei Romăniei. In acest scop, vom pune capăt exportului de produse agro-alimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordănd prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor.
9. Intreaga politică externă a ţării să servească promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii in lume, integrăndu-se in procesul de construire a unei Europe unite, casă comună a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internaţionale ale Romăniei şi, in primul rănd, cele privitoare la Tratatul de la Varşovia.
10. Promovarea unei politici interne şi externe subordonate nevoilor şi intereselor dezvoltării fiinţei umane, respectul deplin al drepturilor şi libertăţilor omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberă.
Constituindu-ne in acest front, suntem ferm hotărăţi să facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civilă in Romănia, garantănd triumful democraţiei, libertăţii şi demnităţii tuturor locuitorilor ţării.
In mod provizoriu, in componenţa consiliului intră următorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tökes, Dumitru Mazilu, Dan Deşliu, general Ştefan Guşă, general Victor Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bărlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marţian, căpitan Lupoiu Mihai, general Voinea, căpitan de rangul I Dumitrescu Emil, Neacşa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negriţiu Paul, Manole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sărbu, Cărjan Constantin, Domokos Geza, Magdalena Ionescu, Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu Valeriu, Ion Iliescu" Monitorul Oficial al Romăniei, Anul I, Nr.1, Vineri, 22 decembrie 1989, pp.1-2. #

Hotărările CFSN privind instituirea Tribunalului Militar Excepţional

Â
 TANCUL. Şi efectele sale

Hotărăre
Consiliul Frontului Salvării Naţionale din Romănia, constituit prin voinţa poporului romăn la 22 decembrie 1989, ca organ suprem al puterii de stat;
Avănd in vedere faptele deosebit de grave săvărşite de cetăţenii CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA, destituiţi din funcţiile de stat şi politice prin acţiunea revoluţionară a maselor populare;
Constatănd că aceştia au organizat din timp şi au dirijat o serie de acţiuni ostile, indreptate impotriva poporului romăn,
Hotărăşte:
1. Instituirea unui Tribunal Militar Excepţional, care să procedeze de urgenţă la judecarea faptelor comise de CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA. Urgenţa este impusă de dorinţa, in acest sens, a tuturor cetăţenilor cinstiţi ai Romăniei;
2. Tribunalul Militar Excepţional va judeca această cauză in conformitate cu prevederile legale rămase in vigoare, in ce priveşte procedura şi dreptul material penal;
3. Acest tribunal va fi alcătuit in componenţa stabilită de legea pentru organizarea judecătorească in vigoare, urmănd a se asigura intocmai dreptul de apărare al făptuitorilor.
Preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale
ION ILIESCU
Bucureşti, 24 decembrie 1989.

Capetele de acuzare impotriva lui Nicolae şi Elena Ceauşescu, aşa cum au fost formulate de Tribunalul Militar Excepţional

1. Genocid - peste 60.000 de victime;
2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiuni armate impotriva poporului şi a puterii de stat;
3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri etc.;
4. Subminarea economiei naţionale;
La aceste capete de acuzare a fost adăugat fără nici o explicaţie, de către conducerea CFSN, a unui al cincilea punct, care a fost mai intăi citit la Televiziune şi apoi publicat in Monitorul Oficial:
1. Genocid - 60.000 de victime;
2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiuni armate impotriva poporului şi a puterii de stat;
3. Infracţiunea de distrugere a bunurilor obşteşti, prin distrugerea şi avarierea unor clădiri, explozii in oraşe etc.;
4. Subminarea economiei naţionale;
5. Incercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine Monitorul Oficial al Romăniei, Anul I, Nr.3, marţi, 26 decembrie 1989, p. 1.

Â

  • Puterea s-a născut in direct la tv Structura de putere nou constituită din jurul lui Ion Iliescu a inceput să se definească doctrinar şi să refacă funcţionalitatea instituţiilor in haosul de după fuga lui Ceauşescu. 22 Decembrie, studioul Televiziunii. Citiţi ce s-a văzut.

  • Documentele Revoluţiei Prima proclamaţie a Revoluţiei ● Ordinul ministrului Apărării Naţionale din 17 decembrie 1989 ● A doua proclamaţie a Revoluţiei ● Lista negociatorilor timişoreni la intălnirea cu Dăscălescu ● Lista negociatorilor timişoreni la intălnirea cu Dăscălescu

  • Ce a facut armata pe 21-22 Un adevărat proces-verbal al represiunii ceauşiste, pusă in practică de generalul Milea. Adevărurile Revoluţiei sunt veridice doar cu documente.

×