x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Arte Vizuale CHARTER Alliance, un efort la nivel european pentru unificarea și profesionalizarea sectorului patrimoniului cultural

CHARTER Alliance, un efort la nivel european pentru unificarea și profesionalizarea sectorului patrimoniului cultural

de Magdalena Popa Buluc    |    10 Mai 2021   •   20:52
CHARTER Alliance, un efort la nivel european pentru unificarea și profesionalizarea sectorului patrimoniului cultural

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță lansarea, la nivel european, a Alianței CHARTER pentru competențe sectoriale specifice domeniului patrimoniului cultural - un parteneriat între organizații și actori cheie relevanți pentru sustenabilitatea și dezvoltarea sectorului pe întregul continent.

Pe parcursul următorilor patru ani, proiectul finanțat prin programul Erasmus+ va contribui la profesionalizarea sectorului și la recunoașterea rolului său în dezvoltarea pe baze sustenabile a societăților și economiilor europene.

Alianța CHARTER face parte din planul general de cooperare sectorială privind competențele, o inițiativă cheie a Comisiei Europene inclusă în Agenda pentru competențe în Europa (2016) și în Pactul pentru competențe (2020), fiind singura de acest fel dedicată domeniului patrimoniului cultural.

Proiectul CHARTER vine să recupereze deficitul, la nivel european, în privința recunoașterii - din punct de vedere statistic – a sectorului patrimoniului cultural și, implicit, a impactului economic al domeniului. Fără această recunoaștere, potențialul semnificativ al sectorului patrimoniului cultural de a influența pozitiv consolidarea identităților culturale europene și coeziunea social este irosit. Inițiativa CHARTER (Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles) pune laolaltă informația recentă cu privire la competențele și aptitudinile specifice sectorului patrimoniului cultural și concluzii și recomandări deja avute în vedere în ce privește operaționalizarea unei abordări strategice noi pentru cooperarea sectorială.

INP intră în acest parteneriat cu o perspectivă dublă: pe de o parte, cea a principalei instituții publice din România responsabilă cu protejarea patrimoniului cultural și normarea activităților pe care acest deziderat le impune; pe de altă parte, cea a angajatorului specialiștilor care pun în aplicare și duc mai departe misiunea instituției. Miza acestui proiect și parteneriat este uriașă, fiind vorba de o inițiativă singulară dedicată dezvoltării și actualizării competențelor în domeniul salvgardării patrimoniului cultural, în mod unitar, la nivelul întregii Europe și cu participarea largă a unui număr important de actori relevanți din ecosistem. Prin CHARTER avem ocazia de a îmbunătăți organizarea, standardele, capacitatea, impactul și, implicit, recunoașterea domeniului nostru - atât la nivel local, cât și în această rețea Europeană la care suntem onorați să contribuim, subliniază Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

 

 

 

Ca membru deplin al Alianței CHARTER, Institutul Național al Patrimoniului coordonează pachetul de activități ”Alianțe, strategii sustenabile și recomandări pentru politicile publice” și  face parte din grupurile de lucru ”Analiza strategică a competențelor și profilurilor ocupaționale din domeniul patrimoniului cultural”, ”Formare profesională și educație” și ”Dinamici sectoriale integrate”.

 

Ce își propune CHARTER?

 

Alianța va cartografia, în primă fază, nevoile sectorului patrimoniului cultural pentru a identifica subreprezentarea unor competențe sau inadvertențele dintre resursele și calificările disponibile și nevoile reale. Concluziile vor servi la dezvoltarea unor programe de formare adecvate adresate specialiștilor deja activi în domeniul patrimoniului cultural. 

 

În plus, Alianța CHARTER va sprijini procesele de adaptare la nivelul sistemului educațional, astfel încât programa și obiectivele formării să reflecte nevoile curente și viitoare ale sectorului. Va fi facilitată profesionalizarea prin actualizarea competențelor de bază și a celor transversale și vor fi încurajate schimbul de experiență, creșterea capacității și mobilitatea în interiorul Europei. Toate aceste eforturi coroborate vor duce la profesionalizarea sectorului.

 

În plus, CHARTER va derula programe pilot regionale menite să valideze abordări noi bazate pe rezultatele cercetării. Va face analiza dinamicii sectoriale și va carta entitățile relevante co-interesate; va propune inclusiv descriptori de sarcini pentru încadrările ocupaționale și economice în scopul eficientizării pieței europeane a locurilor de muncă  în domeniul patrimoniului.

 

Pioritățile CHARTER - nevoile și provocările sectorului

 

Preocupările proiectului CHARTER țin cont de realitățile întregului sector al patrimoniului cultural din Europa și de nivelurile diferite de dezvoltare identificate în cadrul său. Colaborarea ce stă la baza proiectului vizează consolidarea și creșterea rezilienței acestui sector. Reperele de competență – esențiale recrutării și achizițiilor din domeniul patrimoniului cultural - sunt dificil de conturat în lipsa unor clasificări și codificări riguroase și unitare. În acest moment, la nivel european, nu există o structură pentru dezvoltarea profesională continuă care să ajute învățarea pe tot parcursul vieții și nici un sistem pentru identificarea și soluționarea lacunelor la capitolul competențe emergente.

Mulți profesioniști nu beneficiază de recunoașterea întregii lor game de competențe, fapt care împiedică sau afectează mobilitatea profesională. Media de vârstă ridicată la nivelul domeniului și o tendință spre academizare explică numărul mic de profesioniști nou intrați în ocupațiile patrimoniului cultural. În paralel, digitalizarea, utilizarea sporită a tehnologiei la nivelul întregii societăți și oportunitățile acesteia pentru domeniu creează provocări unui sector îmbătrânit și cu acces limitat la resurse.

 

Având o imagine mai bună asupra modalităților de instruire fomală, informală și de lungă durată - existente și posibile - vor putea fi create și sistemele de recunoaștere, validare și acreditare a abilităților specifice domeniului patrimoniului. Iar CHARTER va clarifica rolurile și obiectivele specifice relevante la nivelul domeniului, asfel încât posibilele trasee în dezvoltarea carierei să devină vizibile pentru entitățile din domeniul formării și furnizorii de formare și utile în adaptarea și standardizarea programei și a metodelor de predare.

Digitalizarea, modelarea 3D, realitatea virtuală și augmentată vin să completeze setul de abilități tradiționale esențiale pentru salvgardarea patrimoniului cultural. În conformitate cu prioritatea UE privind avansarea cooperării în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cultural, cartografierea competențelor și crearea modulelor de formare vor include și abilități de digitalizare și conservare digitală de bază și transversale.

 

 

 

×