x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 7 octombrie 1989

7 octombrie 1989

de Vasile Surcel    |    07 Oct 2009   •   00:00

Aflat la Berlin cu ocazia manifestărilor dedicate împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea RDG, Nicolae Ceauşescu s-a întâlnit cu Erich Honecker căruia i-a transmis un salut cordial şi călduroase felicitări cu prilejul aniversării ţării sale. La rândul său Honecker a mulţumit pentru salutările şi urările care i-au fost transmise şi a urat la rândul său comuniştilor români, mari succese în întâmpinarea Congresului al XIV-lea al PCR. Cei doi conducători de partid au avut, de asemenea, un schimb de păreri privitoare la problemele actuale ale politicii mondiale, dar şi asupra mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. S-a subliniat că PCR şi PSUG se pronunţau hotărât pentru dezvoltarea şi perfecţionarea socialismului pe baza principiilor marxist leniniste, ale socialismului ştiinţific, în conformitate cu realităţile existente în fiecare ţară.


ÎNTÂLNIRI OFICIALE CU VIETNAMEZII
Tot cu ocazia prezenţei sale la Berlin, Nicolae Ceau­şescu s-a mai întâlnit şi cu tovarăşul Nguyen Van Linh, se­­cretar general al CC al Partidului Comunist din Vietnam.
Cei doi conducători şi-au exprimat satisfacţia de a se reîntâlni şi a continua schimbul de păreri privind dezvoltarea relaţiilor bila­terale, dar şi asupra mişcării muncitoreşti internaţionale. La acelaşi eveniment internaţional, Nicolae Ceauşescu s-a mai întâlinit cu tovarăşii Todor Jivkov, secretar general al PC Bulgar şi Ali Salem El-Beida, secretar ge­neral al CC al Partidului Socialist Yemenit.


AUTOUTILARE
Colectivele de oameni ai muncii care activează în domeniile prospectării şi extracţiei ţiţeiului din cadrul Schelei de producţie petrolieră Clejani, judeţul Giurgiu depun eforturi susţinute pentru utilizarea cu maximum de eficienţă a resurselor existente şi descoperirea de noi rezerve utile, dar şi pentru elaborarea unor teh­nologii moderne care să permită valorificarea optimă a zăcămintelor cu conţinuturi utilizabile mai scăzute ori situate în condiţii grele de exploatare. Astfel, în cadrul programelor proprii de modernizare a producţiei, un grup de specialişti de la Schela de foraj Bălăria au reuşit să realizeze şi să pună în funcţiune o instalaţie de probare a presiunii în burlanele de tubaj, realizată cu mijloace şi prin resurse tehnologice proprii.


SUCCESE ALE MINERILOR
Oamenii muncii din Întreprinderea Minieră Câmpulung au majorat producţia planificată cu 48.000 tone de lignit, realizată suplimentar de la începutul anului. Sporul de producţie astfel realizat echivalează cu cantitatea de combustibil solid necesară pentru obţinerea, în termocentale, a circa 32 mi­lioane kWh energie electrică.


ÎNDEPLINIRI DE PLAN
Comitetul judeţean Arad al PCR ra­por­tează, în aceste zile, că un număr de 15 uni­tăţi au îndeplinit, la 30 septembrie, pla­nul de producţie marfă industrială pe 3 ani şi 10 luni, realizând astfel, suplimentar, o pro­ducţie marfă de 240 de milioane de lei. De asemenea, alte 14 unităţi economice au rea­­­lizat planul la export pe aceeaşi pe­rioa­­dă. Printre acestea se numără, UTA, Tricotajul Roşu şi Arădeanca. Toate aceste reali­zări au permis obţinerea unei producţii su­­plimentare de peste 140 de milioane de lei.


ZIUA ARMATEI CEHOSLOVACE
Ministrul Apărării Naţionale al RSR, gen. col. Vasile Milea a adresat o telegramă de fe­li­citare ministrului Apărării Naţionale al RS Cehoslovace, gen. de armată, Milan Vaclavik, cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei Aramatei Populare Cehoslovace. Cu acelaşi prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă la care au luat parte cadre mi­litare din Garnizoana Bucureşti. Despre semnificaţia evenimentului a vorbit col. Eugen Altschul, ataşatul militar şi aero al RSC în ţara noastră. Au urmat vizionări de filme documentare şi a unei fotoexpoziţii cu aspecte din viaţa militarilor cehoslovaci.


EXPOZIŢIE DE ARTĂ PLASTICĂ
Pictorul Benone Şuvăilă a deschis la Galeriile de Artă ale Muncipiului Bucureşti o expoziţie de peisaje. La vernisarea acesteia, criticii de artă au menţionat că "autorul ma­nifestă un cult pentru natură, fie în tablouri de mici dimensiuni, atent elaborate, fie în prospeţimea spontană a unor lucrări păstrate la nivel de schiţe. Pictura sa posedă, în acest sens, un sentiment de linişte, de candoare şi siguranţă interioară, rezultate din efecte plastice ale atmosferei, din degradeul culorilor şi vibraţia luminii. Impecabil pictate, lucrările expuse sunt străine de pitorescul ieftin, superficial şi anecdotic".


TINEREŢEA BASMULUI
Teatrul Ion Creangă a anunţat, la data de 7 octombrie 1989, cel de-al 400-lea spectacol cu piesa "Albă ca zăpada şi cei şapte pitici", după celebrul basm al fraţilor Grimm, montată de regizoarea Ileana Cârstea, secretar li­terar al Teatrului. Rolul Albei ca Zăpada a fost interpretat, încă de la premieră, de actriţa Florina Luican. Alături de ea mai evoluează Sibyla Oarcea, Gheorghe Vrânceanu, Vasile Menzel, Nicu Simion, Mihaela Mitrache, Mircea Muşatescu, Mişu Andriescu şi Gheor­ghe Tomescu. "Acest spectacol, inspirat de o poveste nemuritoare, care continuă să încânte şi astăzi copii din întreaga lume, se află de 10 ani în repertoriul teatrului nostru, succesul dovedindu-se inepuizabil. Învă­ţă­min­tele morale, tâlcurile educative ce iz­vo­răsc din peripeţiile personajelor stârnesc in­te­rsul micilor spectatori la fiecare reprezentaţie", declara atunci regizorul spectacolului.


MANIFESTĂRI POLITICO-IDEOLOGICE
La Întreprinderea "23 August", numeroşi oameni ai muncii au participat la simpozionul intitulat "Perioada dintre Congresele IX - XIX ale Partidului, epoca celor mai mari împliniri din istoria României". Cu această ocazie au fost reliefate măreţele înfăpturiri din viaţa economico-socială şi spirituală, precum şi grandioasele ctitorii bucureştene ale "Epocii de Aur".


INGINERII ŞI POLITICA
Specialiştii de la centrul de Inginerie Tehnologică pentru Industria Electrotehnică au audiat expunerea "Documentele pentru Congresul al XIV-lea, al PCR cu privire la po­li­ti­ca de pace şi colaborare promovată de Ro­mâ­nia şi de preşedintele Nicolae Ceauşescu", în care s-au subliniat iniţiativele constructive ale ţării noastre, ale preşedintelui României, pu­se în slujba creării unei lumi fără arme şi fă­ră războaie, în cuprinsul căreia toate na­ţiu­nile să se dezvolte libere şi independente.


NOI REŢELE DE TERMOFICARE
Primăria Capitalei anunţă că două noi reţele de termoficare vor intra în probe tehnologice în Capitală. Prima dintre ele, Ciurel - Virtuţii, va alimenta, cu agent termic de la CET Vest, cartierul Crângaşi asigurând astfel disponibilizarea unor resurse de la CET Grozăveşti. A doua este o conductă de apro­ximativ un kilometru, cuprinsă între Strada Şura Mare şi Calea Şerban Vodă, care va rea­liza legătura dintre două mari reţele din zona Şoselei Olteniţa.


EXPOFLORA
În parcul Herăstrău, la Expoflora, a început amenajarea unor noi decoruri florale. Ele au în vedere pregătirea ediţiei de toamnă şi a celei din primăvara 1990, a târgului Expoflora. În acest moment, plantările se fac la parterul central şi în "Grădina sătească".

×