x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Calendar 14 mai (Duminică)

Calendar 14 mai (Duminică)

14 Mai 2009   •   00:00

● Soarele a răsărit la 5:48, a apus la 20:36 ● Luna a răsărit la 15:32, a apus la 3:15 ● Sărbătoare creştină: Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sf. Mc. Te­rapontS-a întâmplat la 14 mai 1989
● Preşedintele Republicii Zimba­bwe, Robert Mugabe, a abordat cu pre­şedintele Statului Palestina, Yas­ser Arafat, aflat în vizită oficială la Harare, situaţia din teritoriile ocupate de Israel. Tot atunci au fost abordate şi moda­li­tăţile de intensificare a contactelor şi iniţiativelor di­plo­matice menite să ducă la o solu­ţionare justă şi durabilă a situaţiei din Orientul Mijlociu şi a problemei palestiniene.
● La Atena s-a încheiat cea de-a 17-a rundă a negocierilor americano-elene cu privire la viitorul ba­zelor americane din Grecia. Po­tri­vit pur­tă­torului de cuvânt al guvernului elen, Sotiris Kosto­poulos, ne­go­cie­rile au fost întrerupte din cau­za pre­gătirilor pentru alegerile par­la­men­tare ce urmau să aibă loc în Grecia la 18 iunie.
● Preşedintele Republicii Populare Democrate Etiopia, Magistru Haile Mariam, l-a primit pe Du­mitru Ionas cu prilejul pre­zen­tării scrisorilor de acreditare în ca­litate de amabasador extraordinar şi plenipotenţiar al Repu­bli­cii Socialiste România în Re­pu­bli­ca Populară Democrată Etiopia.


Vremea
Vremea a fost în general frumoa­să. Cu totul izolat au căzut aver­se de ploaie, însoţite de descăr­cări electrice la deal, la munte şi în sud-vestul ţării. În aceleaşi zone, vântul a bătut slab până la moderat, mai ales în cursul nopţii şi dimineţii.
Temperaturile maxime au fost cuprinse între 18 şi 28 de grade Celsius, iar minima nopţii a oscilat între 7 şi 17 grade Celsius.
În Capitală, vremea a fost frumoasă, cu cerul degajat. Temperatura maximă a urcat până la 26 de grade, iar minima nocturnă a fost cuprinsă între 14 şi 16 grade.TV 14 mai 1989

● 11:30 Lumea copiilor
Învăţătura - înaltă îndatorire pa­triotică. Reportaj
Performerii "Daciadei". Clubul sportiv şcolar "Aripi" din Piteşti, de­ţinător al unor titluri de campion în competiţia naţională "Daciada"
"Porni Luceafărul"... Rubrică în serial prilejuită de comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Copii sănătoşi - copii frumoşi. Reportaj
Şoimii patriei: Ce ştim despre flori? Rubrică de educaţie materia­list-ştiinţifică. Desene animate: Ro­by şi Boby. Ultimul episod. Redactor Dana Opriţă
Telefilmoteca de ghiozdan
Cei şase urşi şi clovnul Cybulka
Producţie a studiourilor din RS Cehoslovacă. Premieră tv. Cu: Lubo­mir Lipsky, Jiri Sovak, Milos Ko­pecky. Regia Oldich Lipsky. Episodul 2
● 12:25 Sub tricolor, la datorie!
Armata - participantă activă la edificarea socialistă a patriei. Sec­ven­ţe de pe un şantier de irigaţii
Gata pentru apărarea patriei. Re­portaj de la finala pe ţară a Complexului aplicativ-militar al tine­rilor din detaşamentele de pregătire pentru apărarea patriei Prezenţe ostăşeşti în Festivalul naţional "Cân­tarea României". For­maţia Al­ba­­tro­sul a ostaşilor marinari. Redactor maior Valeriu Pricină
● 12:40 Viaţa satului. Actualitatea în agricultură. Cezeni - Olt - o şcoală a recoltelor de vârf. Noutăţi din ştiinţa şi practica agricolă. Redactor Gheor­ghe Verman
● 13:00 Telex
● 13:05 Album duminical. Concert de prânz. Primăvara unui cartier bucureştean: Grozăveşti. Reportaj de Smaranda Jelescu. Ţară cu nume de dor. Moment poetic. Un cer de soare. Melodii cu: Mihai Constantinescu, Liliana şi Mihai Elekeş. De­sene animate. Melodii instrumentale cu Adrian Iliescu. Pagini antologice din umorul ro­mâ­nesc. Ilustrate muzicale din ţară. Telesport. Din cununa cântecului românesc. Muzică populară. Mari comici ai ecranului. Caleidoscop muzical cu: Corina Chiriac, Ionel Voineag şi Marcel Dragomir. Secvenţa telespectatorului. Redactorii ediţiei: Gh. E. Marian, Ovidiu Dumitru
● 15:00 Închiderea programului
● 19:00 Telejurnal
● 19:20 Cântarea României. Oma­giul ţării conducătorului iubit. Emisiune realizată în colaborare cu Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România şi Consiliul Na­ţio­nal al Organizaţiei Pionierilor. Re­dactori: Mihai Tatulici, Petre Mag­din. Regia artistică Luminiţa Dumi­trescu
● 20:20 Film artistic. Poveste de dragoste
● 21:50 Telejurnal
● 22:00 Închiderea programului


Anunţuri
CERERI ŞI OFERTE DE SERVICIU

● Întreprinderea pentru Administrarea Clădirilor, cu sediul în strada Alexandru Sahia nr. 16, înca­drea­ză ingineri şi tehnicieni constructori cu vechime minimă zece ani, şoferi categoria B, C, D şi E, me­canic utilaje construcţii ca­tegoria 3, zidari, hidroizolatori. Relaţii suplimentare, la sediul în­treprinderii.
● Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, kilometrul 18, înca­drea­ză de urgenţă, prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii 12/1971: 2 maşinişti progra­matori, 1 primitor distribuitor. Re­laţii su­plimen­tare la sediul în­tre­prin­derii.
● Căutăm persoană vârstnică pentru menaj. Aşteptăm provincia.
● Căutăm persoană pentru ajutor menaj. Oferim locuinţă plus retribuţie.

VÂNZĂRI
● Vând apartament două camere, dependinţe, două terase, încăl­zire păcură în vilă, garsonieră spa­ţioasă, încălzire păcură sau gaze sobă, perimetrul Dorobanţi.
● Vând Lada 1200. Aştept provincia şi telefon după ora 17:00.
● Vând sufragerie Chipendalle lucrată la comandă şi alte piese de mobilă.
● Vând Dacia 1310, culoare gri metalizat, Vatra Dornei.
● Vând motor tăiat lemne, drujbă.

CUMPĂRĂRI
● Cumpăr jenţi Lada 1500 din metal aliaj uşor, model original.
● Cumpăr Deck Akai GFX 71 amplificator, egalizator, video ste­reo original.
● Vând Ikoflex Rolleiflex, formate 6x6, 6x9, accesorii Perttacon SIX, miner blitz, operator vechi, colecţie foto.

×
Subiecte în articol: special