x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Procesul Làszló Tökés (12)

Procesul Làszló Tökés (12)

15 Oct 2009   •   00:00

Filele 32-34:
Proces-verbal
Încheiat azi, 14 octombrie 1989, la şedinţa presbiteriului parohiei reformate Timişoara, ţinută pe coridorul bisericii parohiei, fiindcă László Tökés s-a opus să deschidă uşa biroului parohial.

Sunt prezenţi sub preşedinţia protopopului IOSIF KOVÁCS, prim-nota­rul protopopiatului BOTOND MA­KAY - ca notar, curatorul GUSTAV SZALAY, CAROL PATAKY, VICTORIA ARDELEAN, GYORGY ÁRPÁD ZRINYI, MIHAI SZALAY, ORDOG IMRENE, DOSAI ILONA prezbiteri, IOSIF ZSIGMOND - vicar şi consilierul eparhial ISTVAN TARR, de asemenea SANDOS HALLAS, preotul reformat din Timişoara Fratelia, LÁSZLÓ TELEKI, IOSIF KABAI, prezbiteri, de asemenea LON TOADER - directorul Departamentului Cultelor.

Protopopul preşedintele şedinţei invită pe GYORGY SZEP şi MIHAI SZALAY pentru legalizarea procesului-verbal încheiat azi, la 14 octom­brie a.c. Şi, totodată, pronunţă că şedinţa este statutară şi o declară deschisă (cuvântul: Ioan 13: 34-35, Psalm 25:2).

1. Protopopul face cunoscută viaţa de până acum a lui LÁSZLÓ TÖKÉS începând cu anii de teologie, unde a făcut antipropagandă propriului tată ISTVAN TÖKÉS, ca studenţii să nu participe la orele sus-numitului profesor, câteodată cu succes. Colegii săi sunt predestinaţi pentru a sluji şi trăi la ţară, însă el este chemat să slujească şi să trăiască la oraş. Protopopul face cunoscute lucrurile şi comportarea sus-numitului la Braşov şi Dej. Nu a slujit "în ideea păcii şi supunerii". Refuzând transferarea lui într-o altă parohie, timp de doi ani a fost fără serviciu. În 1986, episcopul LÁSZLÓ PAPP l-a numit capelan la Timişoara şi totodată a recunoscut cele 25 de luni nelucrate. Aici declară că va conti­nua drumul început la Dej. Postul din Timişoara după dânsul este numai trecător, fiindcă el a depus candidatura pentru postul de preot paroh la parohia reformată Cluj-Na­poca, Bd. Horia. După moartea lui LEO PEUKER a fost numit ca preot suplinitor la parohia Timişoara I. Îndrumări nu a cerut niciodată de la forurile tutelare. Protopopul aduce la cunoştinţă propaganda făcută prin postul de radio "Kossuth". În sesiul centrului episcopal nu şi-a exprimat părerea sinceră, făcând aceasta după ce a ajuns acasă. A fost promotorul campaniei duse împotriva reorganizării şi siste­matizării ţării. Anul curent, în luna martie, s-a găsit asupra lui material de colportaj împotriva statului nostru, în oraşul Tg. Mureş.

S-a împotrivit controlului financiar. Cu data de 1 mai a.c. a fost transferat la Parohia reformată Mineu, Sălaj, pe care a refuzat-o, trimiţând înapoi ac­te­le de numire. Pentru aceasta, cu da­ta de 1 septembrie a fost suspendat, cu aceasta încetând toleranţa faţă de el.

Cu data de 4 septembrie, hotărârea prezbiteriului a fost alegerea preotului TÖKÉS ca preot la parohia reformată Timişoara în cine ştie a câta oară?

Se menţionează că nu s-a cerut sprijinul organelor de stat pentru că TÖKÉS LÁSZLÓ nu a deschis uşa biroului parohiei.
Începând cu data de 1 septembrie a.c. - spune protopopul - exercită sluj­ba în mod ilegal, fiindcă nu mai este preot.
Protopopul cere părerea (poziţia) prezbiteriului.

GUSZTAV SZALAY, curatorul bi­sericii, spune că este de părere ca acest lucru să-l decidă eparhia şi că până acum prezbiteriul nu a fost ascultat, însă în viitor, forul tutelar să decidă legal. Dorinţa comunităţii să fie ascultată şi preotul să fie ales de Adunarea Generală.

IOSIF ZSIGMOND - vicar, roagă prezbiteriul să-şi exprime părerea în legătură cu suspendarea. Faptele de până acum ale lui TÖKÉS LÁSZLÓ SUNT CONTRAVENŢII pe care Codul Penal le sancţionează cu închisoarea.

KAROL PATAKY - prezbiter declară că prezbiteriul nu a cunoscut faptele prezentate de forurile tutelare bi­sericeşti. Prezbiteriul trebuie anunţat la timp, astfel că problema ar fi fost rezolvată de mult. Scrisorile noastre au rămas fără răspuns, nici delegaţia noastră nu a fost primită la oficiul episcopal. TÖKÉS a recunoscut că răspunde pentru faptele comise de el, iar prezbiteriul declară că se dezice de faptele lui TÖKÉS LÁSZLÓ. Spune că nu era nevoie ca şedinţa prezbiteriului să aibă loc la Arad, deoarece se putea ţine şi la Timişoara.

Cei prezenţi declară că se dezic de faptele ilegale. Nu este just că parohia nu are chitanţier şi că scrisorile sosesc la adresa prim-curatorului. Nu au cunoscut că TÖKÉS a refuzat categoric controlul financiar.

Protopopul aduce aminte corpului prezbiterial că dânsul a primit delegaţia lor şi curatorul SZALAY este martor că la adresa lui TÖKÉS nu a spus lucruri reale. Mulţumeşte lui PATAKY pentru comportarea lui la slujba din aprilie. Spune că TÖKÉS LÁSZLÓ nu s-a prezentat la Arad la invitaţia făcută de protopop spunând că soacra este la dânsul. Prezentându-se a doua zi a preluat actele prin care i se face cunoscută suspendarea.

Protopopul de asemenea spune că atunci când a venit la Timişoara a fost întrebat de TÖKÉS "ce vânt te-a adus".

În continuare spune că şedinţa a fost convocată la Arad pentru că la Timişoara nu s-a putut ţine. Comunică prezbiteriului că în caz de împotrivire poate fi dizolvat.
C. PATAKY spune că noi nu mai primim un preot supleant, ci unul care să administreze parohia până la alegerea unui preot paroh conform statutului.

Dna DOSAI spune că este mai bine să nu se ţină duminica slujbă decât să servească TÖKÉS.

În cuvântul său dl director al Departamentului Cultelor a spus că în ce priveşte TÖKÉS LÁSZLÓ nu intră în amănunte, pentru că faptele lui sunt cunoscute şi ceea ce a făcut azi (închiderea uşii biroului parohiei) vine să ilustreze încă o dată că nu merită să mai fie preot şi nici măcar simplu credincios al bisericii reformate.

Apreciază hotărârea prezbiteriului în ce priveşte faptul că TÖKÉS nu mai este preot şi că s-au dezis de întreaga lui activitate care nu este conformă cu atribuţiile funcţiei de preot şi că pe mai departe de TÖKÉS LÁSZLÓ se ocupă autorităţile de stat şi nu autorităţile bisericeşti care s-au pronunţat deja şi el refuză să se supună hotărârii bisericii.

De asemenea, apreciază hotărârea prezbiteriului şi este de acord în sensul începerii procedurii de alegere a unui preot la parohia reformată Timişoara I în conformitate cu Statutul de organizare şi funcţionare a Bi­sericii Reformate din România.

HOTĂRÎRE:
Prezbiteriul ia la cunoştinţă revocarea lui LÁSZLÓ TÖKÉS şi solicitarea forurilor competente ca postul de preot să fie ocupat în conformitate cu legea. Despre aceasta Prezbiteriul va hotărî la şedinţa viitoare.
Protopopul: neavând alte probleme la ordinea de zi declară şedinţa închisă.
Se menţionează că din 32 de prezbiteri au decedat 3 (trei), iar 4 (patru) au demisionat, fiind prezenţi 11 (unsprezece) prezbiteri, restul absentând motivat.
Pentru conformitate: Protopop I. Kovács, Prezbiteri: Szep, Szalay, Teleki, Kabai
la dosar se află şi o copie în limba maghiară a procesului-verbal, cu ştampila "Protopopiatul Reformat Timişoara - sediul Arad"

×
Subiecte în articol: special