x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Şase ore de împliniri şi planuri măreţe

0
Autor: Monica Iordache Apostol 20 Noi 2009 - 00:00
Şase ore de împliniri şi planuri măreţe /Agerpres


Vă prezentăm în cele ce urmează fragmente din raportul politic citit de Nicolae Ceauşescu în faţa celor 3.308 delegaţi în prima zi a Congresului al XIV-lea al PCR care s-a des­făşurat între 20-24 noiembrie 1989.

Şase ore i-au trebuit dictatorului pentru a citi cele 24 de capitole ale raportului, în care sunt pomenite procesul de "edificare a orânduirii socia­liste", marile realizări de după Congresul al IX-lea (la care Ceauşescu a fost ales secretar general), planul pe următorul cincinal şi politica ex­ternă. La acest ultim capitol, Ceau­şescu a cerut în premieră anularea tuturor acordurilor încheiate în pe­rioada celui de-al doilea război mondial cu Gemania hitleristă, implicit a Pactului Ribbentrop-Molotov. Discursul lui Ceauşescu a fost întrerupt de ovaţii şi aplauze care au durat 100 de minute.


"Stimaţi tovarăşi,
(...) Congresul are loc în împrejurări internaţionale deosebite, când în faţa ţărilor socialiste, a tuturor popoarelor se pun noi şi noi întrebări şi probleme cu privire la calea progresului economico-social, a lichidării inega­li­tă­ţilor şi asupririi, a înlăturării pericolului războiului nuclear, care ar duce la distrugerea a însăşi vieţii pe pământ, cu privire la căile de transformare re­voluţionară a lumii, de realizare a unor relaţii sociale şi noi relaţii între state şi popoare în vederea asigurării şi făuririi unei lumi mai drepte şi mai bune pe planeta noastră."

CONGRESULUI AL IX-LEA
"(...) Este meritul istoric al Congresului al IX-lea de a fi pus capăt con­cepţiilor şi practicilor străine socialis­mu­lui, de copiere şi ploconire în faţa a tot ce era străin , de a fi renunţat cu ho­tărâre la aşa-zisul «model unic» obli­gatoriu pentru construcţia socie­tă­ţii socialiste şi a fi proclamat princi­piul realizării socialismului pe baza le­g­ilor obiective şi a principiilor so­cia­lismului ştiinţific, corespunzător voin­ţei şi realităţilor din patria noastră, pornind de la faptul că noua orân­duire se realizează în mod diferit de la o ţară la alta, de la o etapă la alta."


MARILE REALIZĂRI

"Este necesar să subliniem că în 20 de ani, din 1945 până în 1965, s-au alocat pentru fondul de dezvoltare circa 400 de miliarde de lei, în timp ce în perioada  1966-1990, având în vedere şi prevederile de investiţii pentru anul viitor, s-au alocat peste 5.000 mi­liar­de lei. Din totalul fondului naţional de dezvoltare, investiţiile au reprezentat în cei 20 de ani (1945 -1965) circa 340 de miliarde de lei, iar din 1966 până în 1990 acestea se ridică la peste 4.300 miliarde lei. Din totalul investiţiilor, circa 2.300 miliarde lei au fost alocate pentru realizarea unei puternice industrii socialiste, moderne.

Ca urmare a acestei puternice dezvol­tări, se poate spune că nu există domeniu mai important în care industria românească să nu rea­­lizeze produse de înaltă tehnicitate şi complexitate, competitive cu cele mai bune pe plan mondial. Numai pe acestă bază s-a asigurat ca la sfârşitul actualului cincinal industria patriei noastre să fie de peste 145 de ori mai mare decât în 1945, din care de 128 de ori realizată după cel de-al IX-lea Congres al partidului. În primii 20 de ani - 1945-1965 - s-au alocat circa 56 de miliarde lei pentru agricultură, iar din 1965 până în 1990, peste 650 de miliarde lei. Pe această bază s-au realizat programul de irigaţii, de amenajări funciare, puternica dotare cu tractoare şi maşini agricole, cu tot ce este necesar, asigurând baza tehnico-mate­rială pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor noii revoluţii agrare. (...)

Ca rezultat al dezvoltării generale a forţelor de producţie, al alocării unui procent important, de peste 30%, din venitul naţional pentru fondul de dezvoltare şi acumulare, după Congresul al IX-lea al partidului, avuţia naţională va fi, în 1990, de circa 5.660 miliarde lei, faţă de numai 252 miliarde lei în 1945 şi de 810 miliarde lei în 1965(...)"


CALORIILE ZILNICE
"Este adevărat că la noi nimeni nu se mai poate îmbogăţi fără muncă şi au dreptate cei care ne critică că nu dăm libertate pentru bogaţi, dar nu o vom da niciodată, însă nu mai avem nici săraci, şi nici nu mai vrem să avem săraci în România! (...) Totodată, desfacerea de mărfuri cu amănuntul prin comerţul socialist se ridică în acest an la circa 315 miliarde lei, fiind de 18,5 ori mai mare decât în 1950. Consumul alimentar a crescut de la 1.800 de calorii zilnic pe locuitor în 1950, la circa 3.300 calorii în prezent, România înscriindu-se între ţările cu un bun consum din punctul de vedere al necesităţilor fiziologice."


CINCINALUL 1991-995
"(...)Producţia-marfă industrială  urmează să crească cu 30%-50%, dar este necesar să avem în vedere că, în cadrul dezbaterilor în partid şi cu întregul popor, s-a subliniat că este necesar să considerăm acest spor ca minimum - şi trebuie să acţionăm pentru o creştere mai accentuată(...). Având în vedere rezervele existente, până în 1995, producţia de lignit şi cărbune trebuie să ajungă la circa 80 milioane tone, iar cea de huilă cocsificabilă la peste 20 milioane tone, asigurându-se cel puţin 90% din necesarul de cărbune cocsificabil. În mod corespunzător, va trebui să crescă producţia de metale neferoase, care trebuie să asigure în întregime necesarul economiei naţionale. (...) Totodată, este necesar să se acţioneze cu mai multă hotărâre pentru elaborarea de noi tehnologii, care să ducă la reducerea substanţială a consumului de combustibil în toate sectoarele (...) Este necesar  să asigurăm înfăptuirea în cele mai bune condiţii a programului de irigaţii şi amenajări funciare, astfel încât până în 1995 să se realizeze irigarea a cel puţin 6 milioane de hectare, urmând ca până în anii 2000 să încheiem organizarea întregului sistem naţional de irigaţii, care va ajunge la circa 7-7,5 milioane de hectare teren agricol, din care cel puţin 5,5 milioane hectare teren arabil. (...) Având în vedere recolta de cereale record din acest an, de peste 60 milioane tone, este necesar să ne propunem să asigurăm, în anii viitori, o producţie permanentă de cel puţin 50 milioane tone. (...) "


RESTANŢE LA BOVINE
"Am realizat prevederile privind efectivele de porcine, de păsări. (...)
Continuă să se manifeste o ră­mânere în urmă în ce priveşte creş­terea efectivelor de bovine şi ovine, deşi avem şi la acestea creşteri importante, dar trebuie să ne propunem ca în viitorul cincinal să reali­zăm în întregime obiectivele privind creş­terea efectivelor de bovine la cel puţin 11 milioane, dintre care 5 mi­lioane vaci cu lapte şi la cel puţin 30-35 mi­lioane de oi. În acelaşi timp trebuie să asigurăm creşterea corespunzătoare a producţiei de carne, lapte, lână, ouă, asigurănd o bună aprovizionare a populaţiei în conformitate cu cele mai exigente cerinţe ale ştiinţei privind o bună alimentaţie a întregului popor. De asemnea, sunt necesare măsuri hotărâte pentru realizarea unei mecanizări şi chi­mi­zări a întregii agriculturi. (...)

Înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială impune ca o necesitate obiectivă alocarea şi în viitor a 28%-30% din venitul naţional pentru fondul de acumulare şi dezvoltare. Pe această bază, în următorul deceniu, se vor realiza investiţii de 3.200-3.500 miliarde lei, din care 1.600 -1.700 miliarde lei în cincinalul al 9-lea. (...)

Pe acestă bază se vor crea condiţiile ca, în 1995, toate judeţele să realizeze un volum de activitate economică pe locuitor de cel puţin 100 mii lei, iar în peste 20 de judeţe să se depăşească 150 mii lei".


NIVELUL DE TRAI
"În cincinalul viitor, Programul-Di­rectivă prevede creşterea retribuţiei medii reale, 1995, faţă de 1990, cu 3%-8%, iar a veniturilor totale ale ţără­nimii cooperatiste tot cu 3%-8%. Nu trebuie să uităm că orice creştere a veniturilor oamenilor muncii este strâns legată de dezvoltarea continuă a forţelor de producţie, a nivelului general al societăţii, că nu putem şi nu vom putea niciodată să consumăm mai mult decât ne permite dezvoltarea economiei naţionale, că dacă am comite marea greşeală să consumăm peste posibilităţi am ajunge într-o scurtă perioadă la oprirea procesului de dezvoltare economico-socială, am condamna de fapt patria noastră la înapoiere (...).

Vom asigura şi în continuare ca raportul între retribuţiile mici şi mari să fie de circa 1 la 4,5. (...) În nici un caz nu se pune problema - şi societatea noastră nu trebuie să admită - ca raportul între veniturile mari şi mici să atingă un asemenea nivel încât să se acumuleze la un pol bogaţii şi la altul săracii (...).Raportul de 1 la 4,5 răspunde în bune condiţii şi în viitor; poate se va pune problema unei anumite reduceri, dar numai pentru că aceasta înseamnă dreptate socială (...)! Unii se întreabă: ce este rău dacă o să avem şi noi şomeri cum există în ţările capitaliste? Asta îmi re­amin­teşte ce spunea, desigur, în seco­lul trecut, Caragiale - de ce să nu avem şi noi faliţii noştri? Sigur, o asemenea abordare nu este socialistă. Şi nu trebuie să admitem, în nici un fel, ca în socie­tatea noastră să se ajungă, într-o formă sau alta, la o concentrare a bogăţiei în mâna câtorva şi la creşterea numărului săracilor."
Anularea Pactului Ribbentrop - Molotov

"Anul viitor se împlinesc 45 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. De aceea, România consideră că trebuie să se treacă la adoptarea măsurilor necesare solu­ţionării tuturor problemelor care nu s-au rezolvat încă. În primul rând apare necesar să se adopte o poziţie clară, fără echivoc de condamnare şi anulare a tuturor acordurilor în­cheia­te cu Germania hitleristă, trăgându-se concluziile practice pentru anularea tuturor urmărilor acestor acorduri şi dictate. Trebuie considerat anormal că, după 45 de ani de la în­cheierea războiului, nu s-au realizat încă tratatele de pace între toate statele şi nu s-a instaurat de fapt pacea în Europa. Apare deci necesar să se treacă la tratative între statele interesate în vederea încheierii tratatelor de pace şi lichidării cu desăvârşire a urmărilor celor de-al doilea război mondial. Şi pentru a răspunde anti­cipat la unele întrebări eventuale, vreau să spun clar că aceasta nu trebuie să ducă la schimbări în Europa şi că existenţa celor două state germane trebuie să continue, să fie o realitate a Europei de azi şi de mâine! (...)

Subli­niez toate acestea pentru că este necesar ca acum, când în Europa se reactivează din nou forţele re­van­şarde neonaziste, să se adopte o po­ziţie fermă, de îngrădire a activităţii lor, de a nu se merge - în nici un fel - pe calea concesiilor, în numele aşa-zisei li­bertăţi de exprimare a pă­re­rilor".


ŞI NATURA ERA COMUNISTĂ
"În cinstea congresului, însăşi natura a împrăştiat norii şi astăzi este o zi cu soare, care demonstrează ce mi­nunat este socialismul! (Aplauze pu­ternice, îndelungate)". Pasajul face parte tot din Raportul prezentat de dictator şi reprodus de România liberă. Ziarele care apăreau în zilele congresului nu mai aveau spaţiu pentru a publica prognoze meteo, dar observaţiile lui Nicolae Ceauşescu erau relevante privind starea vremii. 
Citeşte mai multe despre:   special

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 Serviciul de email marketing furnizat de