x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Întîlnire la nivel înalt pe tema pieţelor financiare şi economiei mondiale

Întîlnire la nivel înalt pe tema pieţelor financiare şi economiei mondiale

17 Noi 2008   •   00:00

15 noiembrie 20081. Noi, liderii Grupului celor Douăzeci, am avut o primă întîlnire la Washington, în 15 noiembrie 2008, în perioada unor serioase provocări la adresa economiei mondiale şi a pieţelor financiare. Sîntem hotărîţi să creştem gradul nostru de cooperare şi să lucrăm împreună pentru a restabili creşterea economică mondială şi a realiza reformele necesare în sistemele financiare ale lumii.

2. În ultimele luni, ţările noastre au luat măsuri urgente şi excepţionale pentru a susţine economia globală şi a stabiliza pieţele financiare. Aceste eforturi trebuie să continue. În acelaşi timp, trebuie să punem bazele reformei care va asigura faptul că o criză globală de magnitudinea celei prezente nu se va mai repeta. Munca noastră va fi condusă de credinţa pe care o împărtăşim cu toţii că principiile economiei de piaţă, comerţul şi investiţiile libere, şi pieţele financiare reglementate în mod eficient duc la dinamism, inovaţie şi iniţiative antreprenoriale care sînt esenţiale pentru creşterea economică, crearea locurilor de muncă şi reducerea sărăciei.

Cauzele aflate la originea actualei crize

3. În perioada de la începutul acestui deceniu, caracterizat de o creştere economică globală puternică, creşterea circulaţiei capitalului şi o stabilitate prelungită, participanţii la piaţă au crezut că pot obţine cîştiguri mai mari fără să aprecieze corect riscurile implicate şi să obţină toate informaţiile necesare unor tranzacţii în cunoştinţă de cauză. În acelaşi timp, standardele slabe în ce priveşte re-asigurarea, practicile nesănătoase cu privire la managementul riscului, produsele financiare tot mai complexe şi opace şi, prin urmare, adoptarea unor măsuri excesive pentru creşterea profiturilor – toate combinate împreună – au contribuit la crearea vulnerabilităţilor din sistem. Cei care au definit politicile, care au făcut reglementările şi au supervizat activitatea de reglementare din unele ţări dezvoltate nu au apreciat în mod just şi nu au abordat riscurile care se acumulau în pieţele financiare, nu au ţinut pasul cu nivelul de inovaţie din sistemul financiar şi nici nu au ţinut cont de ramificaţiile sistemice pe care le au acţiunile de reglementare internă.

4. Factorii majori caue au contribuit la situaţia actuală au fost, între alţii: coordonarea insuficientă şi slabă a politicilor macroceconomice; reformele structurale nepotrivite, care au dus la rezultate macroeconomice nedurabile la nivel global. Aceste evenimente, luate împreună, au contribuit la excese şi, pînă la urmă, au dus la profunda perturbare a pieţei.

Ce acţiuni au fost luate, respectiv urmează să fie luate

5. Am luat măsuri puternice şi semnificative pînă la acest moment, pentru a stimula economiile noastre, a furniza lichidităţi, a întări capitalizarea instituţiilor financiare, a proteja economiile şi depozitele bancare, a rezolva deficienţele de reglementare, a dezgheţa pieţele de creditare, şi lucrăm în prezent pentru a asigura faptul că instituţiile financiare internaţionale (IFI) pot oferi susţinerea esenţială economiei globale.

6. Dar mult mai multe lucruri rămîn încă de făcut pentru a stabiliza pieţele financiare şi a susţine creşterea economică. Momentumul economic încetineşte substanţial în economiile importante şi previziunile de creştere economică la nivel global au scăzut. Multe dintre economiile de piaţă emergente, care au ajutat la susţinerea economiei mondiale în aceast deceniu, au parte încă de creştere economică importantă, dar tot mai mult sunt afectate de încetinirea dezvoltării economice la nivel mondial.

7. Pe fondul acestor condiţii de deteriorare a condiţiilor economice la nivel global, am fost de acord că este nevoie de un răspuns mai amplu al politicilor publice, bazat pe cooperare macroeconomică mai apropiată, pentru a restabili creşterea economică, a evita efectele negative în alte regiuni şi a susţine economiile de piaţă emergente şi ţările în curs de dezvoltare. Pentru a atinge aceste obiective şi a aborda provocările pe termen lung, vom face imediat următorii paşi:
Vom continua eforturile noastre viguroase şi vom lua orice măsuri ulterioare vor fi necesare pentru a stabiliza sistemul financiar.
Vom recunoaşte importanţa susţinerii politicilor monetare, aşa cum este aceasta concepută în conformitate cu condiţiile interne ale ţării respective.
Vom folosi mijloace fiscale pentru a stimula rapid cererea internă, după cum se consideră potrivit de către fiecare ţară, menţinînd în acelaşi timp un cadru al politicilor publice care să ducă la un sistem fiscal durabil în timp.
Vom ajuta economiile emergente şi în curs de dezvoltare să capete acces la finanţare, în dificilele condiţii financiare actuale, inclusiv prin posibilitatea de a obţine lichidităţi şi prin susţinerea programelor lor. Accentuăm aici rolul important al Fondului Monetar Internaţional (FMI) în ce priveşte modul în care răspunde la criză, salutăm noua sa linie de furnizare de lichidităţi pe termen scurt şi îi recomandăm să revadă permanent instrumentele şi liniile sale de finanţare pentru a asigura flexibilitatea.
Vom încuraja Banca Mondială şi alte bănci de dezvoltare multilaterală (BDM) să folosească întreaga lor capacitate pentru ca să susţină agenda proprie de dezvoltare şi salutăm faptul că Banca Mondială a introdus recent noi linii de finanţare în zonele infrastructurii şi finanţării schimburilor comerciale.
Vom asigura faptul că FMI, Banca Mondială şi alte BDM-uri au resurse suficiente pentru a continua să îşi joace rolul în ce priveşte depăşirea crizei.

Principii comune pentru reforma pieţelor financiare

8. Suplimentar faţă de acţiunile luate mai sus, vom introduce reforme care vor întări pieţele financiare şi regimurile de reglementare astfel încît să evităm crize viitoare. Reglementarea este în primul rînd responsabilitatea organismelor de reglementare naţionale, care constituie prima linie de apărare împotriva instabilităţii pieţelor. În acelaşi timp, însă, pieţele noastre financiare sunt globale în întinderea lor, prin urmare este necesară cooperarea internaţională intensificată între organismele de reglementare naţionale, întărirea standardelor internaţionale acolo unde este necesar şi aplicarea lor sistematică, pentru a ne proteja împotriva efectelor negative transfrontaliere, regionale şi globale, care afectează stabilitatea financiară internaţională. Organismele de reglementare trebuie să se asigure că acţiunile lor susţin disciplina pe piaţă, evită impactele care are putea avea un efect negativ asupra altor ţări, inclusiv arbitrarea reglementărilor, şi susţin competiţia, dinamismul şi inovaţia în piaţă. Instituţiile financiare trebuie să poarte şi ele responsabilitatea pentru criză şi să ia măsurile care le revin pentru a o depăşi, inclusiv prin recunoaşterea pierderilor, îmbunătăţirea transparenţei şi întărirea practicilor lor de conducere şi management al riscului.

9. Ne angajăm să punem în aplicare politici în concordanţă cu următoarele principii comune pentru reformă.
Întărirea transparenţei şi a responsabilităţii: Vom întări transparenţa pieţelor financiare, inclusiv prin creşterea cerinţelor de informare cu privire la produsele financiare complexe şi la completa şi corecta informare de către firme, în ce priveşte situaţia lor financiară. Se vor oferi stimulente pentru a evita angajarea în operaţiuni excesiv de riscante.
Creşterea reglementării solide: Ne angajăm să întărim regimurile noastre de reglementare, supravegherea prudenţială şi managementul riscului, pentru a asigura faptul că toate pieţele financiare, produsele şi participanţii la ele se află într-un regim reglementat sau sunt supuşi supravegherii, după cum o cer circumstanţele în care se află. Vom exercita o puternică supraveghere asupra agenţiilor de rating al creditului, în conformitate cu codul de conduită internaţională întărit asupra căruia am convenit. De asemenea, vom face ca regimurile de reglementare să fie mai eficiente în ce priveşte ciclul economic, avînd grijă ca o reglementare mai eficientă să nu înnăbuşe inovaţia şi să încurajeze un comerţ cît mai larg cu produsele şi serviciile financiare. Ne angajăm să facem verificarea transparentă a sistemelor noastre naţionale de reglementare.
Promovarea integrităţii pe pieţele finaciare: Ne angajăm să protejăm integritatea pieţelor financiare ale lumii, prin creştrea protecţiei investitorilor şi consumatorilor, evitarea conflictelor de interese, prevenirea manipulării ilegale a pieţei, activităţilor frauduloase şi abuzurilor, şi prin protejarea împotriva riscurilor financiare ilicite care provin din jurisdicţii necooperante. De asemenea, vom promova schimbul de informaţii, inclusiv în ce priveşte acele jurisdicţii care nu s-au conformat încă la standardele internaţionale în ce priveşte secretul bancar şi transparenţa.
Întărirea cooperării internaţionale: Cerem organismelor noastre de reglementare naţională şi regională să formuleze reglementările şi alte măsuri pe care le emit într-un mod coerent. Organismele de reglementare trebuie să îşi amplifice coordonarea şi cooperarea asupra tuturor segmentelor pieţelor financiare, inclusiv în ce priveşte transferurile transfrontaliere de capital. Organismele de reglementare şi alte autorităţi relevante ar trebui să îşi întăreasca cooperarea în primul rînd în ce priveşte prevenirea, conducerea şi rezolvarea crizelor.
Reformarea instituţiilor financiare internaţionale: Suntem angajaţi să continuăm reforma instituţiilor Bretton Woods, astfel încît acestea să reflecte mai adecvat modificarea centrelor de greutate în economia mondială, cu scopul de a creşte legitimitatea şi eficienţa acestora. În acest sens, economiile emergente şi în curs de dezvoltare, inclusiv cele mai sărace ţări, ar trebui să aibă o reprezentare şi voci mai puternice. Formul de Stabilitate Financiară (FSF) trebuie să se extindă urgent pentru a cuprinde cît mai multe economii emergente, iar alte organisme care stabilesc standardele pe piaţă ar trebui să îşi revizuiască urgent componenţa. FMI, în colaborare cu FSF şi alte organisme, vor trebui să lucreze pentru a identifica mai bine vulnerabilităţile, a anticipa potenţialele zone de tensiune şi a acţiona rapid pentru a juca un rol cheie în răspunsul la criză.

Sarcinile miniştrilor şi experţilor

10. Suntem hotărîţi să acţionăm rapid pentru a pune în aplicare aceste principii. Le vom cere miniştrilor noştri de finanţe, aflaţi în coordonarea conducerii G-20 pentru anul 2009, respectiv Brazilia, Marea Britanie şi Coreea de Sud, să înceapă procesele şi să furnizeze un calendar pentru îndeplinirea acestora. O primă listă de măsuri specifice este enunţată în Planul de Acţiune ataşat, inclusiv acţiunile cu prioritatea cea mai mare, care trebuie realizate pînă la 31 martie 2009.

În consultare cu alte economii şi organisme existente, şi experţi independenţi de elită pe care îi pot numi, le cerem miniştrilor noştri de finanţe să formuleze măsuri suplimentare în următoarele domenii specifice:
Să reducă înclinaţia politicilor de reglementare de a favoriza ciclicitatea economică;
Să verifice şi să alinieze standardele contabile internaţionale, în special pentru instrumentele complexe în perioade de tensiune;
Să crească rezistenţa şi transparenţa pieţelor cu instrumente de credit derivate şi să reducă capacitatea lor sistemică de a fi supuse riscului, inclusiv prin îmbunătăţirea infrastructurii pentru tranzacţiile de instrumente financiare care nu se fac prin burse;
Să verifice practicile de compensare în ce priveşte stimulentele care se dau pentru asumarea riscului şi pentru inovaţie;
Să verifice care sunt cerinţele IFI în ce priveşte mandatele, conducerea şi resursele; şi
Să definească care este aria de acţiune a instituţiilor importante pentru sistem şi să determine reglementarea şi supravegherea corespunzătoare a acestora.

11. Avînd în vedere rolul G-20 în ce priveşte reforma sistemului financiar, ne vom întîlni din nou la 30 aprilie 2009, pentru a verifica punerea în aplicare a principiilor şi deciziilor convenite azi.

Angajamentul pentru o economie globală deschisă

12. Recunoaştem faptul că aceste reforme vor avea succes numai dacă vor fi solid ancorate în angajamentul pentru principiile economiei de piaţă libere, inclusiv statul de drept, respectul pentru proprietarea privată, comerţul şi investiţiile libere, pieţe concurente şi sisteme financiare reglementate eficient şi real. Aceste principii sînt esenţiale pentru creşterea economică şi pentru prosperitate şi au ridicat milioane de oameni din sărăcie, crescînd semnificativ standardul de viaţă la nivel global. În timp ce recunoaştem necesitatea de a îmbunătăţi reglementarea sectorului financiar, trebuie să evităm supra-reglementarea care ar putea împiedica creşterea economică şi să exacerbeze condiţiile care duc la restrîngerea fluxurilor de capital, inclusiv către ţările în curs de dezvoltare.

13. Subliniem importanţa capitală de a respinge protecţionismul şi de a nu ne izola în vremuri de incertitudine financiară. În acest sens, în următoarele 12 luni, ne vom abţine de la a impune noi bariere investiţiilor sau comerţului cu bunuri şi servicii, de a impune noi restricţii la export, sau de a aplica măsurile incoerente de stimulare a exporturilor luate de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). În plus, ne vom strădui să ajungem la un acord în acest an cu privire la modurile în care am putea să încheiem cu succes Agenda de Dezvoltare a OMC, din Runda de negociere Doha, ajungînd la un rezultat ambiţios şi echilibrat. Le cerem miniştrilor noştri pentru comerţ să atingă acest obiectiv şi să fie gata să participe direct, dacă va fi necesar. Sîntem de asemenea de acord asupra faptului că ţările noastre contribuie cel mai mult la sistemul de schimb internaţional şi, prin urmare, fiecare trebuie să facă modificările pozitive necesare pentru a ajunge la un astfel de rezultat.

14. Avînd în vedere impactul pe care actuala criză îl are asupra ţărilor în curs de dezvoltare, în special asupra celor mai vulnerabile, reafirmăm importanţa Ţintelor de Dezvoltare pentru Mileniu, a angajamentelor de ajutor pentru dezvoltare pe care le-am luat, şi cerem atît economiilor dezvoltate cît şi celor emergente să se angajeze similar, în conformitate cu capacităţile şi rolurile lor în economia mondială. În acest sens, reafirmăm principiile de dezvoltare asupra cărora am convenit în 2002, la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Finanţarea Dezvoltării, de la Monterrey, Mexico, care a pus accent pe proprietatea fiecărei naţiuni şi mobilizarea tuturor surselor pentru finanţarea dezvoltării.

15. Rămînem angajaţi să abordăm alte provocări importante cum sunt cele ale securităţii energetice şi modificării climei, siguranţei alimentare, statului de drept şi luptei împotriva terorismului, sărăciei şi bolilor.

16. Pe măsură ce avansăm, suntem încrezători că prin parteneriat şi cooperare continue, şi prin multilanteralism, vom depăşi provocările ce ne stau în faţă şi vom restaura stabilitatea şi prosperitatea economiei mondiale.

VA URMA - Planul de acţiune pentru aplicarea principiilor de reformă

×