x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Primăria Sectorului 1 vrea noi reglementări urbanistice pentru cinci zone importante și e dispusă să dea peste 5 milioane lei pentru proiectare / Promenada Verde și Parcelarea Bazilescu, pe listă

Primăria Sectorului 1 vrea noi reglementări urbanistice pentru cinci zone importante și e dispusă să dea peste 5 milioane lei pentru proiectare / Promenada Verde și Parcelarea Bazilescu, pe listă

10 Ian 2022   •   07:31
Primăria Sectorului 1 vrea noi reglementări urbanistice pentru cinci zone importante și e dispusă să dea peste 5 milioane lei pentru proiectare / Promenada Verde și Parcelarea Bazilescu, pe listă

Primăria Sectorului 1 a scos la licitație elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru cinci zone importante din Sector: zona Meteorologiei-Holban; Parcelarea Bazilescu; zona Colosseum; Promenada Verde (amenajarea salbei de lacuri) și zona Sisesti-Straulesti Nord.

Câștigătorii licitației vor analiza situația existentă în aceste zone, vor face împreună cu Primăria noi reguli urbanistice (ce se poate construi pe fiecare teren, ce clădiri și spații verzi vor fi protejate) și vor propune proiecte publice - străzi noi, amenajarea spațiului public, parcuri etc. Valoarea de proiectare se ridică la peste 5 milioane lei.

 

Potrivit anunțului postat în sistemul electronic de achiziții publice, prin elaborarea si aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale se urmărește:

 

 • creșterea gradului de coerență al structurii urbane, valorificarea potențialului existent și înlăturarea disfuncționalităților
 • reorganizarea spațiului public - prin diferențierea, specializarea, amenajarea acestuia, reabilitarea urbană și peisagistică
 • reconsiderarea/eficientizarea mobilității și extinderea / modernizarea infrastructurii rutiere, trasarea unei trame stradale coerente, care să deservească zonele respective și funcțiunile propuse, precum și determinarea suprafețelor care urmează să treacă în domeniul public și modalitatea de transfer a acestora
 • stabilirea regimului juridic, precum și circulația juridică a terenurilor
 • stabilirea zonelor de protecție, de diverse categorii
 • reorganizare cadastrală
 • stabilirea zonelor cu servituți urbanistice, anumite restricții, ce pot fi identificate în urma studiilor de specialitate (geotehnic, mediu, circulații, istoric, arheologic etc)
 • identificarea nevoilor de extindere/modernizare a rețelelor edilitare
 • reglementare funcțională;
 • reglementarea indicatorilor urbanistici - limite minime și maxime;
 • înălțimea maximă și minimă a clădirilor
 • conformarea urbanistică astfel încât să fie posibilă autorizarea directă a investițiilor
 • dezvoltarea de instituții și servicii publice și de interes public, dotări de interes public
 • creșterea gradului de mixaj funcțional prin integrarea de noi activități
 • ameliorarea condițiilor de mediu - în toate componentele sale (amenajare spații verzi, parc, locuri de joacă și recreere etc)
 • propuneri de trecere a unor terenuri din domeniul privat în domeniul public de interes local, pentru a asigura posibilitatea realizării investițiilor publice

 

Pentru fiecare zonă se va face câte un Plan Urbanistic Zonal. Planul Urbanistic Zonal ″Meteorologiei-Holban″

Valoarea de proiectare este estimată la 700.000 lei fără TVA. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 289,70 ha delimitată de următoarele artere de circulaţie: Drumul Regimentului; Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; Strada Jandarmeriei.

 

Planul Urbanistic Zonal ″Parcelarea Bazilescu″

Valoarea estimată de proiectare este de 571.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 289,31 ha delimitată de următoarele artere de circulaţie: Bd. Laminorului - str. Fabrica de Caramidă - str. Elocinţei – str. Neajlovului - str. Coralilor – str. Piatra Morii – bd. Gloriei - str. Triumfului - str. Lăstărişului

 • str. Mandolinei - str. Renaşterii - Şos. Chitila. Parcelarea Bazilescu este monument istoric.

 

”Din cauza lipsei reglementărilor urbanistice specifice unei parcelări care este clasată ca monument istoric, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, zona se află într-un proces de dezvoltare urbanistică agresivă, neținând seama de cadrul construit și natural existent, de specificul zonei și modificând iremediabil caracteristicile acesteia. Este necesară reglementarea specifică pentru asigurarea unei conservări integrate și pentru punerea în valoare a parcelării. Contractul urmăreşte reglementarea funcţională a monumentului istoric "Parcelar Bazilescu”, având ca obiective respectarea principiilor dezvoltarii urbane integrate, instituirea reglementarilor urbanistice care să asigure protejarea şi dezvoltarea durabilă a zonei protejate, a valorilor arhitectural-urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor, prin elaborarea planului urbanistic pentru zona construită protejată (PUZCP)”, se arată în caietul de sarcini.

Documentația urbanistică va fi elaborată cu respectarea următoarelor principii, potrivit caietului de sarcini:

 

 • Conservarea caracterului și identității locului: printr-un cadru normativ sever ce asigură aplicarea corectă a măsurilor de intervenţie asupra monumentelor şi în zona protejată.
 • Revitalizarea durabilă, orientată spre piață, a patrimoniului construit: în condițiile conservării caracterului şi identității locului, este necesară aducerea zonelor construite protejate la stadiul în care să răspundă unei cereri contemporane de bunuri și servicii urbane şi să se poată adapta la cereri viitoare, într-un context competitiv. Elementele de dezvoltare durabilă - viabilitatea economică, echitatea socială şi eficiența folosirii resurselor/protejarea mediului natural trebuie luate în considerare.
 • Crearea parteneriatului local: Dezvoltarea urbană este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, dezvoltarea şi profesionalizarea structurilor administrative, implicarea sectorului privat şi asigurarea susținerii din partea cetăţenilor şi a societăţii civile în general.
 • Planificarea integrată a operațiunilor: În contextul planificării integrate, factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt combinați și utilizaţi ca ansamblu pentru a ghida deciziile privind utilizarea terenului şi a facilităților în direcția obținerii unei dezvoltării teritoriale durabile.

 

Planul Urbanistic Zonal ″Colosseum″

Valoarea estimată de proiectare este de 708.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 185,30 ha cuprinsă între: Şoseaua Chitilei; Strada Constantin Godeanu; Terminalul Multimodal Străulești, Lacul Străulești, Şoseaua de Centură a Municipiului Bucureşti.

 

Planul Urbanistic Zonal ″Promenada Verde″

Valoarea estimată de proiectare este de 1.257.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 656 ha cuprinsă între: Strada Aeroportului; Lacul Străulești, Bulevardul Bucurestii Noi, Bulevardul Laminorului, Strada Fabrica de Cărămidă, Strada Elocinței, Strada Neajlovului, Strada Coralilor, Bulevardul Petroliştilor, Intrarea Străulești, Strada Străulești, Magistrala 800 de cale ferată: București - Constanța; Şoseaua Bucureşti-Ploiești; Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Şoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, Şoseaua București-Târgovişte.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivele elaborării Planului Urbanistic Zonal sunt:

 • analiza situației existente a teritoriului studiat;
 • identificarea disfuncțiilor existente la nivel local;
 • stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajarea teritoriului şi dezvoltare a structurii urbane pe termen mediu – lung;
 • utilizarea rațională şi echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice, în scopul unei dezvoltări durabile şi sustenabile a Sectorului 1;
 • corelarea intereselor colective cu cele individuale privind ocuparea şi utilizarea spațiului urban; creşterea calității vieţii în mediul urban;
 • fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică;
 • asigurarea suportului de reglementare pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
 • completarea bazei de date urbane la nivelul Sectorului 1;
 • crearea şi conservarea de UTR-uri distincte care să asigure caracteristici unitare, fără interferențe, cu definiri urbanistice clare pentru locuinte individuale, semicolective, colective mici, medii şi mari, utilizări mixte, cu permisiuni condiționate pentru satisfacerea nevoilor comunității în ceea ce reprezintă diverse funcţiuni;
 • pentru zonele deja construite sau pentru care există documentații de urbanism care au produs efecte juridice, se vor avea în vedere soluții pentru creşterea ambientului şi ambianței, creşterea calității și siguranței spatiului public, coroborate cu armonizarea cu UTR-urile distincte învecinate, precum și cu întreg sectorul.

 

Planul Urbanistic Zonal ″Sisesti - Străulești Nord″

Valoarea estimată de proiectare este de 1.802.000 lei fără TVA.

Acesta va reglementa o suprafață de 1.012,82 ha, situată între următoarele artere: Şoseaua Bucureşti- Târgovişte; Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, Drumul Regimentului, Strada Jandarmeriei; Şoseaua Bucureşti-Ploiești și Şoseaua Odăi (DNCB). Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 februarie 2022.

Cum s-a raportat comisia de urbanism la proiectele unui coleg de comisie. „Două din trei v-au trecut, ar trebui să fiți mulțumit”

Biroul Transform al arhitectului Vald Negru, membru în comisia de urbanism a Primăriei, a avut trei proiecte pe ordinea de zi a ultimei ședințe de urbanism din 5 octombrie. Unul dintre ele care viza amenajarea unui centru de agrement pentru copii în Făget a reușit să fie întors din drum pentru lămuriri suplimentare, după ce a fost contestat de arhitectul Adrian Iancu care a invocat „cursurile predate studenților” și practica de expert judiciar. Iancu a fost însă contrazis de specialiștii Primăriei de la Serviciul de Strategii Urbane și de cei de la Serviciul Juridic. Cu toate acestea, viceprimarul Dan Tarcea a mers pe mâna lui Iancu și a spus că trebuie clarificată situația, motivând că, chiar dacă susține astfel de investiții benefice pentru comunitatea din oraș, nu dorește să se trezească că proiectul va fi contestat și anulat în instanță, odată aprobat de municipalitate. Celelalte două proiecte ale lui Negru au primit avizul, unul dintre ele, pentru modernizarea prin mansardare a unor clădiri de pe o parcelă din cartierul Gruia, fiind felicitat pentru partea de arhitectură iar celălalt pentru inițiativa de a reactiva o clădire acum abandonată din cartierul Grigorescu – „ciuperca” – pentru amenajarea unui magazin Mega Image.

Proiectul (aflat la faza de Plan Urbanistic de Detaliu) pentru mansardarea și etajarea unor clădiri de pe o parcelă de 1200 de mp de pe strada Romulus Vuia, cu păstrarea funcțiunii de locuire și extinderea funcțiunilor de mici activități profesionale propus de Biroul Transform pentru firma Printman (care oferă servicii complete de tipar) a fost felicitat pentru partea de arhitectură de specialiștii din comisia de urbanism a Primăriei la ședința din 5 octombrie. Arhitectul Adrian Iancu a cerut ca tabla care se va pune pe clădire să fie mată.

Arhitectul șef al municipiului, Daniel Pop, l-a atenționat pe proiectant că nu are voie să depășească Procentul de Ocupare a Terenului de maxim 35%, potrivit PUG-ului pentru zona respectivă. Negru a arătat că prin proiect se va reduce POT-ul existent pe parcelă, 40%, la 38%, însă Pop l-a avertizat că și Consiliul Județean și Primăria are același punct de vedere, deși prin astfel de proiecte se reduce POT-ul de pe parcele existente, el nu poate să depășească valorile admise în PUG. Proiectul, deși felicitat, a fost avizat cu condiția să se asigure un POT de 35 %.

Biroul Transform al arhitectului Vlad Negru a mai avut două proiecte pe ordinea de zi a ședinței online a comisiei de urbanism din 5 octombrie. Cel care viza instituirea unei subzone S_Et_Subzonă de activități cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial pentru clădirea Ciuperca Grigorescu de pe B-dul 1 Decembrie pentru amenajarea unui magazin Mega Image a primit, de asemenea, avizul comisie.

Ciuperca va fi renovată și în ea se va amenaja un magazin, Primăria aprobând amenajarea de parcări care să deservească funcțiunea pe 1 Decembrie sau alte artere din zonă. Arhitecți din comisie – Dan Domșa sau Sorin Scripcariu – au făcut comentarii legate de traficul din zonă, de locurile de parcare sau de propunerile cu sensuri unice din proiectul de modernizare pornit de Primărie în Piața 14 iulie și străzile adiacente, însă s-a stabili că există avizul de la Serviciul Siguranța Circulației iar alte probleme vor fi discutate la momentul în care proiectul municipalității va ajunge în comisia de urbanism.

Al treilea proiect al biroului Transform, pentru amenajarea unui centru de agrement de o zi pentru copii în Făget, a fost întors din drum prin voia și interpretarea arhitectului Adrian Iancu. Prin proiect, Transform a propus pe o parcelă de peste 3600 de mp, traversată de pârâul Valea Sf Ion, un centru de agrement cu alimentație publică, spații de joacă și aventură în aer liber și interior, amenajări peisagere care să îi apropie pe copii de apă și de natură. Negru a explicat comisiei că există un singur număr cadastral pentru parcelă și că ea este traversată de pârâu (o zonă Ve), fiind încadrată într-o zonă Aapp (zonă de agrement pentru public/privat) care permite amenajarea respectivei funcțiuni. Pe teren se propune o clădire cu trei niveluri (demisol, parter și mansardă) și dotări specifice unui spațiu de agrement pentru copii în exterior. Beneficiar este Ozana SRL.

„Copiii vor avea locuri special amenajate de joacă, specifice pe categorii de vârstă, cu trasee și parcursuri de aventură amenajate în exterior. Imobilul va avea o parcare cu 13 locuri amenajată în incinta sa. Locurile de parcare au fost calculate conform anexei 2 din Regulament. Regimul de înălțime propus e D+P+M. Construcția se află la nordul ariei naturale protejate. Accesul auto și pietonal în interiorul parcelei se va realiza de pe latura nordică a terenului, din strada Sf. Ioan. Spațiul verde propus pe solul natural va fi în proporție de 69% din suprafața totală și va fi organizat cu vegetație joasă, medie și înaltă”, se mai arată în proiect.

Proiectul nu a fost pe placul arhitectului Adrian Iancu care s-a arătat nemulțumit de modul în care Negru a calculat indicatorii urbanistici pentru proiect, arătând că în acest caz în care terenul e secționat de pârâu (o zonă Ve, deci altă Unitatea Teritorială de Referință), trebuie să se facă „puțin din cât se poate” pe fiecare din cele două parcele, chiar dacă există același regim de construire pe fiecare din ele. Iancu a spus că astfel de cazuri le prezintă studenților la Facultate și a invocat și practica sa de expert judiciar pe urbanism. Negru l-a contrazis și i-a arătat că Legea 350 și Anexa 2 nu fac disticția de care vorbește el.

Specialiștii de la Serviciul de Strategii Urbane – șefa serviciului Andreea Mureșan – a susținut punctul de vedere a lui Negru. Ceea ce l-a enervat la culme pe Iancu care a ținut să îi amintească că el are mai multă experință juridică și că ea nu are competența să emită păreri pe subiect, calificând punctul arhitectei de vedere ca „opinie”.

Șefa Serviciului Contencios din Primăriei, Adina Pop, a arătat și ea că Legea 350 nu face distincția, fiind vorba despre o singură parcelă și un singur regim de construire pe aceasta trebuie ca proiectul și indicatorii urbanistici (Coeficientul de Utilizare a Terenului și Procentul de Ocupare a Terenului) să se raporteze la toată parcela cadastrală. „În practica noastră la instanțe nu am întâlnit un astfel de caz ca să existe o practică a instanței”, a arătat Pop.

Iancu a admis că Adina Pop are dreptate, mai ales că și alți membri din comisie au susținut că Negru a calculat corect pe lege indicatorii urbanistici. Arhitectul șef al municipiului, Daniel Pop, a spus că, chiar dacă s-ar aplica metoda lui Iancu, ar fi vorba despre majorări infime ale indicatoriilor care nu ar afecta proiectul.

Arhitectul Octav Olănescu a susținut opinia lui Iancu, însă din perspectiva de a se construi mai puțin iar zona Sf Ion din Făget să nu devină una de tip urban.

Cu toate acestea, viceprimarul Dan Tarcea, cel care conducea ședința a cerut amânarea proiectului până la clarificarea problemei semnalate de Iancu, arătând că, chiar dacă susține un astfel de proiect de investiții beneficie pentru comunitatea din Cluj-Napoca, nu dorește să se trezească că el va fi contestat și anulat în instanță. El a a promis că la proxima ședință, proiectul din Făget va fi discutat cu prioritate.

„Două din trei v-au trecut, ar trebui să fiți mulțumit”, a mai spus Tarcea în cadrul ședinței.

Piața Matache din București se transformă. Va fi un hub cultural și gastronomic, anunță Primarul Sectorului 1

Studiul de fezabilitate pentru Piața Matache din București a fost scos la licitație de către Primăria Sectorului 1. Acest spațiu urmează să fie modernizat și transformat într-un punct de atracție pentru turiști, declară Clotilde Armand.

Piața Matache din București se transformă. Va fi un hub cultural și gastronomic, anunță Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, luni, pe pagina de Facebook.

Edilul a dorit să înceapă anul cu vești bune. Piața Matache din București se transformă

Clotilde Armand îi anunță pe bucureșteni că studiul de fezabilitate pentru Piața Matache din București a fost scos la licitație.

Primăria Sectorului 1 își dorește să redea valoarea acestui reper cunoscut, dar și să facă zona istorică mai atractivă.

În aces sens, viitoarea Piață Matache din Capitală (un loc care are a fost neglijat în trecut) va deveni un hub cultural și gastronomic. Primăria Sectorului 1 își propune să fie un punct de atracție pentru viitorii turiști. A fost gândit și plănuit inclusiv un spațiu special pentru amplasarea atelierelor meșteșugărești.

Clotilde Armand mai declară în postarea făcută publică pe Facebook că Primăria Sectorului 1 vrea să demoleze construcțiile haotice din zona istorică aflată la intersecția Calea Griviței cu Calea Buzești, iar întregul cartier va fi transformat.

 

 

Va fi un hub cultural și gastronomic, anunță Primarul Sectorului 1 La parter vor exista spații moderne cu:

 • galerii acoperite,
 • parcare subterană construită la standarde europene.

La etaj vor exista:

 • o zonă pentru relaxare,
 • o locație pentru mici concerte,
 • cinema în aer liber,
 • cafenele, baruri și terase, a mai spus edilul Sectorului 1

În data de 17 ianuarie 2022 se vor deschide ofertele pentru modernizarea Pieței Matache din București. Departajarea ofertelor se va face prin:

 1. preț,
 2. soluția abordată pentru reamenajarea spațiului,
 3. propunerile făcute pentru a crește atractivitatea zonei,
 4. soluția cu o amprentă cât mai scăzută de carbon.

 

Piața Matache din Capitală se află la intersecția Calea Griviței cu Calea Buzești. Este un loc cunoscut în care comercianții îl tranzitau la sfârșitul secolului al XIX-lea. Printre comercianți s-a aflat și măcelarul Loloescu Matache.

Acesta și-a început afacerea după Războiul de Independență, în jurul anului 1879, moment în care a început să fie construită faimoasa hală Matache. La vremea aceea, intersecția Calea Griviței cu Calea Buzești se afla la marginea orașului

×