x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Noi norme - Liber la restituirea taxei auto

Noi norme - Liber la restituirea taxei auto

01 Iul 2008   •   00:00

Ministerul Economiei şi Finanţelor a publicat pe site-ul instituţiei normele de aplicare a ordonanţei privind introducerea taxei de poluare auto, în care sînt prezentate procedurile de calcul pentru noua taxă şi de restituire a diferenţei faţă de suma plătită conform Codului Fiscal. Taxa de poluare auto va fi plătită în lei, prin virament sau în numerar, la unităţile trezoreriei, iar sumele astfel colectate vor fi transferate lunar în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu.Ministerul Economiei şi Finanţelor a publicat pe site-ul instituţiei normele de aplicare a ordonanţei privind introducerea taxei de poluare auto, în care sînt prezentate procedurile de calcul pentru noua taxă şi de restituire a diferenţei faţă de suma plătită conform Codului Fiscal. Taxa de poluare auto va fi plătită în lei, prin virament sau în numerar, la unităţile trezoreriei, iar sumele astfel colectate vor fi transferate lunar în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Proprietarii de autovehicule care solicită restituirea diferenţei dintre taxa auto plătită pînă la 1 iulie 2008 şi taxa de poluare vor primi integral banii doar dacă nu au obligaţii fiscale neachitate, în caz contrar suma care trebuie rambursată urmînd să fie redusă cu valoarea datoriei către stat.

Proprietarul autovehiculului poate cere administraţiei financiare restituirea diferenţei atunci cînd consideră că taxa auto plătită în intervalul 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008 este mai mare decît taxa de poluare calculată în lei la cursul de schimb valutar de la momentul înmatriculării maşinii în România.

La cererea de restituire trebuie anexate, în original sau în copie, chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi copia cărţii de identitate şi a certificatului de înmatriculare a vehiculului, cu prezentarea în original a acestora. Aceleaşi documente trebuie prezentate şi în cazul autovehiculelor achiziţionate printr-un contract de leasing. Pentru cererile de restituire depuse înainte de 1 iulie 2008, termenul legal de soluţionare începe să fie calculat de la această dată.

FORMULE. Potrivit normelor, taxa de poluare va fi calculată printr-o formulă care include coeficienţi stabiliţi în funcţie de gradul de poluare a motorului (normele Euro) şi emisia de dioxid de carbon, suma rezultată pentru fiecare subcategorie fiind ajustată cu o cotă de reducere raportată la vechimea maşinii, situaţia tehnică generală, nivelul de dotare şi rulajul mediu anual, cu un număr standard de kilometri pentru fiecare tip de autovehicul.

Persoanele care vor înmatricula de la 1 iulie autovehicule second-hand vor beneficia de o reducere suplimentară a taxei de poluare auto, dacă declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al maşinii este mai mare decît cel considerat standard pentru categoria respectivă a vehiculului. Suma va putea fi ajustată şi atunci cînd persoana care solicită înmatricularea unui autovehicul face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decît cea indicată de grila fixă prevăzută în ordonanţă.

TAXE. Tariful pentru efectuarea expetizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie al Registrului Auto Român, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării normelor în Monitorul Oficial. Pentru fiecare tip de autovehicul va fi aplicat un nivel standard privind rulajul mediu anual. Astfel, pentru un autovehicul folosit la transportul de pasageri şi cu cel mult opt locuri pe scaune (încadrat în categoria auto M1) a fost stabilit un nivel standard al rulajului mediu anual de 15.000 kilometri, iar pentru un autovehicul folosit la transportul de mărfuri şi cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone (din categoria N1) a fost decis un nivel standard de 30.000 kilometri.
Rulajul mediu anual considerat standard creşte corespunzător capacităţii autovehiculelor grele, la 60.000 kilometri pentru maşinile folosite la transportul de pasageri, cu mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone (categoria M2), precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă între 3,5 tone şi 12 tone (categoria N2) şi, respectiv, la 100.000 kilometri în cazul maşinilor de transport pasageri cu greutatea de peste 5 tone (categoria M3) şi al autovehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă de peste 12 tone (categoria N3).

Rulajul mediu anual real va fi însă calculat prin raportarea indicatorului de kilometraj al autovehiculului la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări, iar cota de reducere suplimentară a taxei de poluare va creşte de la 0 la 3,5% din sumă, în raport direct proporţional cu diferenţa dintre rulajul mediu anual real şi cel standard, exprimată în număr de kilometri.

REDUCERI. Astfel, pentru un autovehicul folosit la transportul de pasageri şi cu cel mult opt locuri pe scaune se va aplica o cotă de reducere suplimentară de 1% în cazul unei diferenţe de 5.001-10.000 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel standard, de 2,5% pentru o diferenţă cuprinsă între 20.001 şi 25.000 kilometri şi de 3,5% pentru o diferenţă mai mare de 30.001 kilometri.

Cota de reducere suplimentară creşte corespunzător diferenţei de rulaj şi în cazul unui autovehicul folosit la transportul de mărfuri şi cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone, respectiv de la 1% pentru o diferenţă de 10.001-20.000 kilometri la 2% pentru o diferenţă de 30.001-40.000 kilometri şi la 3% în cazul unei diferenţe mai mari de 50.001 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel standard.

Pentru maşinile folosite la transportul de pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone, precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă între 3,5 tone şi 12 tone va fi aplicată o cotă de reducere suplimentară de 1% în cazul unei diferenţe de 15.001-30.000 kilometri, de 2% pentru o diferenţă de 45.001-60.000 kilometri şi de 3% pentru cazurile în care diferenţa dintre rulajul mediu anual real al autovehiculului şi rulajul mediu anual standard este mai mare de 75.001 kilometri.

Acelaşi sistem va fi aplicat şi în cazul maşinilor de transport pasageri cu greutatea de peste 5 tone şi al autovehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă de peste 12 tone, cu o cotă de reducere de 1% pentru o diferenţă de 25.001-50.000 kilometri, de 2% pentru o diferenţă de 100.001-150.000 kilometri şi de 3% pentru o diferenţă mai mare de 200.001 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel considerat standard.

Pentru a beneficia de reducerea suplimentară a taxei de poluare, proprietarii de autovehicule trebuie să completeze la administraţia fiscală o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii din Codul Penal, privind rulajul mediu anual al autovehiculului, exprimat în număr de kilometri la data înmatriculării în România.
    
CALCULE. La calculul taxei de poluare se va mai lua în considerare atît situaţia tehnică generală, cît şi nivelul de dotare al maşinii. Pentru a se stabili starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, se va verifica dacă maşina nu a fost revopsită, caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, iar componentele de bord sînt în stare bună. Pentru nivelul de dotare se va verifica dacă maşina beneficiază de aer condiţionat, ABS şi airbag.

Deprecierea stabilită în funcţie de vechime se va calcula pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări în România şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului. Coeficientul de depreciere variază în acest caz între 1,03 pentru o diferenţă de vechime cuprinsă între 1 si 2 ani, de 1,05 pentru o diferenţă de 2-3 ani, de 1,06 pentru o diferenţă de vechime de 3-4 ani şi de 1,10 pentru o diferenţă mai mare de 4 ani.

Atunci cînd persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pînă la o lună, cu un coeficient de depreciere de un punct.

Deprecierea stabilită în funcţie de situaţia tehnică generală a maşinii va avea în vedere alte elemente decît cele care fac obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, respectiv aspectul interior şi exterior al vehiculului, ţinîndu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiţeriei şi a componentelor de bord. Coeficientul de depreciere va fi de un punct pentru aspect exterior şi interior standard şi de 1,10 pentru un aspect considerat inferior.

Pentru lipsa dotărilor cu aer condiţionat şi airbag se va aplica un coeficient de depreciere de 1,10, iar pentru lipsa ABS va fi calculat un coeficient de 1,15.

Pentru autovehiculele cu motoare diesel echipate cu filtru de particule, cuantumul taxei va fi redus cu 25%. Reducerea se va aplica însă doar pentru autovehiculele în a căror carte de identitate este înscris textul "Filtru de particule", la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului". Registrul Auto Român va înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este prevăzut în documentaţia de omologare şi, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în urma verificării existenţei şi stării tehnice a acestuia.

REDUCERE SUPLIMENTARĂ. Persoanele care vor înmatricula de la 1 iulie autovehicule second-hand vor beneficia de o reducere suplimentară a taxei de poluare auto, dacă declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al maşinii este mai mare decît cel considerat standard pentru categoria respectivă a vehiculului. Suma va putea fi ajustată şi atunci cînd persoana care solicită înmatricularea unui autovehicul face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decît cea indicată de grila fixă prevăzută în ordonanţă. Rulajul mediu anual real va fi însă calculat prin raportarea indicatorului de kilometraj al autovehiculului la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări, iar cota de reducere suplimentară a taxei de poluare va creşte de la 0 la 3,5% din sumă, în raport direct proporţional cu diferenţa dintre rulajul mediu anual real şi cel standard, exprimată în număr de kilometri. Pentru fiecare tip de autovehicul va fi aplicat un nivel standard privind rulajul mediu anual.

NIVEL.
Pentru un autovehicul folosit la transportul de pasageri şi cu cel mult opt locuri pe scaune (încadrat în categoria auto M1) a fost stabilit un nivel standard al rulajului mediu anual de 15.000 kilometri, iar pentru un autovehicul folosit la transportul de mărfuri şi cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone (din categoria N1) a fost decis un nivel standard de 30.000 kilometri. Rulajul mediu anual considerat standard creşte corespunzător capacităţii autovehiculelor grele, la 60.000 kilometri pentru maşinile folosite la transportul de pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone (categoria M2), precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă între 3,5 tone şi 12 tone (categoria N2) şi, respectiv, la 100.000 kilometri în cazul maşinilor de transport pasageri cu greutatea de peste 5 tone (categoria M3) şi al autovehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă de peste 12 tone (categoria N3).

COTE.Rulajul mediu anual real va fi însă calculat prin raportarea indicatorului de kilometraj al autovehiculului la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări, iar cota de reducere suplimentară a taxei de poluare va creşte de la 0 la 3,5% din sumă, în raport direct proporţional cu diferenţa dintre rulajul mediu anual real şi cel standard, exprimată în număr de kilometri. Astfel, pentru un autovehicul folosit la transportul de pasageri şi cu cel mult opt locuri pe scaune se va aplica o cotă de reducere suplimentară de 1% în cazul unei diferenţe de 5.001-10.000 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel standard, de 2,5% pentru o diferenţă cuprinsă între 20.001 şi 25.000 kilometri şi de 3,5% pentru o diferenţă mai mare de 30.001 kilometri. Cota de reducere suplimentară creşte corespunzător diferenţei de rulaj şi în cazul unui autovehicul folosit la transportul de mărfuri şi cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone, respectiv de la 1%, pentru o diferenţă de 10.001-20.000 kilometri, la 2%, pentru o diferenţă de 30.001-40.000 kilometri, şi la 3% în cazul unei diferenţe mai mari de 50.001 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel standard. Pentru maşinile folosite la transportul de pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone, precum şi pentru autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă între 3,5 tone şi 12 tone va fi aplicată o cotă de reducere suplimentară de 1% în cazul unei diferenţe de 15.001-30.000 kilometri, de 2% pentru o diferenţă de 45.001-60.000 kilometri şi de 3% pentru cazurile în care diferenţa dintre rulajul mediu anual real al autovehiculului şi rulajul mediu anual standard este mai mare de 75.001 kilometri. Acelaşi sistem va fi aplicat şi în cazul maşinilor de transport pasageri cu greutatea de peste 5 tone şi al autovehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă de peste 12 tone, cu o cotă de reducere de 1% pentru o diferenţă de 25.001-50.000 kilometri, de 2% pentru o diferenţă de 100.001-150.000 kilometri şi de 3% pentru o diferenţă mai mare de 200.001 kilometri între rulajul mediu anual real şi cel considerat standard.

×