x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Ghidul Pensiilor Private în România Unde sunt investiți banii tăi din pensia privată

Unde sunt investiți banii tăi din pensia privată

de Diana Scarlat    |    17 Noi 2021   •   06:50
Unde sunt investiți banii tăi din pensia privată

Politicile de economisire și de investire pe termen lung au reprezentat unul din principalii piloni de stabilitate ai sistemului de pensii private din România. Diversificarea și gestionarea cu prudență a portofoliilor de către administratori au fost, de asemenea, motive pentru care piața de profil a fost cel mai puțin afectată de pandemia COVID-19. Structura investițiilor Pilon II trebuie să fie bine înțeleasă de viitorii beneficiari ai pensiilor private. Sistemul de pensii administrat privat presupune virarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale în conturi individuale, care este investită de administratorii fondurilor de pensii cu scopul obținerii unui randament. 

 

 

Pilonul II depinde de banii strânși de fiecare participant în contul individual din sistemul de pensii private, deci de contribuțiile efectuate în timpul vieții active, dar și de randamentul obținut din investițiile făcute de societatea de administrare. În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiție financiară, dar și ca o variantă de economisire pe termen lung. Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii. În prezent, spre Pilonul II (pensia privată obligatorie) este direcționată o cotă de 3,75% din salariul brut. Administratorii fondurilor de pensii private investesc contribuțiile individuale ale participanților la Pilonul II în diferite active, cu diferite grade de risc, în scopul obținerii unui randament. Aceste active pot fi depozite bancare, titluri de stat, obligațiuni municipale, corporative sau ale organismelor străine neguvernamentale, acțiuni, mărfuri și metale prețioase, private equity sau instrumente de acoperire a riscului. 

 

Investiții sigure în obligațiuni suverane

 

Conform celui mai recent raport privind evoluția sistemului – din 30 iunie 2021 –, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 63% la 30 iunie 2021, un procent de 66% fiind investit în primul semestru din anul anterior în titluri de stat. Investițiile în acțiuni au crescut, reprezentând la 30 iunie 2021 un procent de 24% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II. De asemenea, ponderi semnificative sunt investite și în obligațiuni corporative și fonduri de investiții. Toate fondurile de pensii administrate privat au investit majoritar în obligațiuni suverane, în procente de peste 57% din activele totale. Dintre cele șapte fonduri de pensii administrate privat, FPAP BRD a investit cel mai mare procent din active în titluri de stat, aproximativ 67%. Alte instrumente financiare precum acțiunile sau obligațiunile corporative se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii în procente semnificative, de peste 20% și, respectiv, de peste 1%. 

 

Structura investițională a fondurilor de pensii private

 

Investițiile locale ale fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat un procent de aproximativ 88%, iar din plasamentele în valută, ponderea cea mai mare au avut-o plasamentele în euro (11%) și dolar american (1%) la finalul lunii iunie 2021. Doar un administrator de fonduri de pensii private a utilizat instrumente de acoperire a riscului valutar la finalul primului semestru al anului 2021. Titlurile de stat denominate în lei prezintă un procent semnificativ (90%) în totalul titlurilor de stat deținute de fondurile de pensii private la 30 iunie 2021, cele denominate în euro fiind 9% și în dolar american 1%. În cazul emisiunilor în lei, cele mai mari valori au fost înregistrate de titlurile de stat cu data maturității în 2023 și 2024, iar multe dintre emisiunile în euro ajung la scadență în 2030 și 2031. La finalul lunii iunie 2021, investițiile în obligațiuni corporative au fost în cuantum de 4,75 de miliarde de lei, cu o pondere de 5,62% în totalul activelor fondurilor de pensii administrate privat. Investițiile în obligațiunile emise de organisme străine neguvernamentale au atins un procent de 2,11%, investițiile în obligațiuni municipale fiind de 0,22%. Emitenții obligațiunilor corporative provin din țări precum SUA (41%), Spania (15%), Olanda (8%), Austria (6%), emitenții locali fiind în procent de 23%.

Fondurile de pensii administrate privat au investit în obligațiuni corporative românești emise de Banca Comercială Română în procent de aproximativ 10,32% din totalul obligațiunilor corporative, Raiffeisen Bank SA în procent de 9,58%, UniCredit Bank SA în procent de 2,52% și Alpha Bank România SA în procent de 0,56%. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în depozite bancare și conturi curente, la 30 iunie 2021, se situau în jurul valorii de 2,04 miliarde de lei. Principalele cinci instituții la care fondurile de pensii administrate privat dețin depozite bancare sau conturi curente sunt: BRD - Groupe Société Générale SA, EximBank SA, CEC Bank SA, Raiffeisen Bank SA și Banca Comercială Română.

 

Rate de rentabilitate anualizate

 

Ratele de rentabilitate anualizate ale fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat următoarele valori la finalul lunii iunie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului anterior:

 

Ratele de rentabilitate anualizate ale fondurilor de pensii administrate privat

 

Denumire fond de pensii administrat privat

Iunie 2020

Iunie 2021

ARIPI

4,3778%

7,0458%

AZT VIITORUL TĂU

4,1165%

6,5439%

BCR

4,9259%

6,7376%

BRD

3,7160%

5,6876%

METROPOLITAN LIFE

4,6285%

6,4036%

NN

4,3446%

6,5012%

VITAL

4,7664%

6,6640%

 

 

 

Pilonul III oferă siguranță, întrucât rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piață. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizația de funcționare, iar activele sunt transferate altui fond. 

 

Ce reprezintă investițiile în Pilonul III

 

Spre deosebire de pensiile administrate privat (obligatorii), pensiile facultative nu impun o limită de vârstă și nici participarea la un singur fond. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, oricine poate contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar, condițiile legale impunând ca fiecare participant să aibă cel puțin 90 de contribuții lunare făcute la fond, o vârstă de cel puțin 60 de ani și o sumă minimă acumulată. Pensia facultativă (Pilonul III) reprezintă suma de bani primită de un participant care a contribuit la un fond de pensii facultative sau de beneficiarul acestuia, în mod suplimentar și distinct de pensia din sistemul public de pensii și, după caz, de pensia din sistemul pensiilor administrate privat. Pot participa la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative salariații din sistemul public sau privat, funcționarii publici, persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă și persoanele care realizează venituri din activități profesionale sau agricole.

 

Principalele instrumente financiare în care s-a investit 

 

La finalul lunii iunie 2021, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative. Investițiile fondurilor de pensii facultative în titluri de stat au reprezentat 61% la 30 iunie 2021, în scădere cu două puncte procentuale comparativ cu finalul anului 2020. Investițiile în acțiuni au reprezentat 28% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III. O altă categorie importantă de active financiare în care au investit fondurile de pensii facultative este reprezentată de depozitele bancare și obligațiunile corporative. Toate fondurile de pensii facultative au investit majoritar în titluri de stat, în procente de peste 50% din activele totale. Dintre cele zece fonduri de pensii facultative, FPF Aegon Esențial și FPF BRD Medio au investit cel mai mare procent în titluri de stat, aproximativ 66%. Alte instrumente financiare precum acțiunile sau obligațiunile corporative se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii facultative în procente semnificative. 

 

Ponderea investițiilor locale și a titlurilor de stat

 

Investițiile locale ale fondurilor de pensii facultative au înregistrat un procent de aproximativ 88%, iar din plasamentele în valută, ponderea cea mai mare au avut-o plasamentele în euro (11%) și dolar american (1%) la finalul lunii iunie 2021. Un singur administrator al fondurilor de pensii private facultative a utilizat instrumente de acoperire a riscului valutar în luna iunie 2021. Titlurile de stat denominate în lei prezintă un procent semnificativ (90%) în totalul titlurilor de stat deținute de fondurile de pensii private la 30 iunie 2021, ele denominate în euro fiind 9% și în dolar american - 1%. În cazul emisiunilor în lei, cele mai mari valori au fost înregistrate de titlurile de stat cu data maturității în 2023 și 2024, iar multe dintre emisiunile în euro ajung la scadență în 2025. La finalul lunii iunie 2021, investițiile în obligațiuni corporative au fost în cuantum de 95 de milioane de lei, cu o pondere de circa 3% în totalul activelor fondurilor de pensii facultative. Investițiile în alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale au atins un procent de circa 2%, investițiile în obligațiuni municipale fiind de 1%. 

 

Operațiunile corporative și depozitele bancare 

 

Fondurile de pensii facultative au investit în obligațiuni corporative românești în procent de 45%, în obligațiuni corporative emise de emitenți din SUA în procent de 21%, iar în obligațiuni corporative emise de emitenți din Olanda, în procent de 12%. Fondurile de pensii administrate privat au investit în obligațiuni corporative românești emise de Banca Comercială Română în procent de aproximativ 10,32% din totalul obligațiunilor corporative, Raiffeisen Bank SA - în procent de 9,58%, UniCredit Bank SA - în procent de 2,52% și Alpha Bank România SA - în procent de 0,56%. Plasamentele fondurilor de pensii facultative în depozite bancare și conturi curente au înregistrat un nivel de 108 milioane de lei la finalul primului semestru al anului 2021. Principalele cinci instituții la care fondurile de pensii facultative dețin depozite bancare sau conturi curente sunt: Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale SA, Intesa SanPaolo, CEC Bank SA și OTP Bank.

 

Ratele de rentabilitate anualizate ale fondurilor de pensii facultative au înregistrat următoarele valori la finalul lunii iunie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului anterior:

Denumire fond de pensii facultative

Iunie 2020

Iunie 2021

AZT VIVACE

4,7151%

9,2464%

NN ACTIV

3,0163%

7,9126%

AEGON ESENTIAL

5,0499%

7,8390%

AZT MODERATO

4,8880%

8,2180%

BCR PLUS

4,2819%

6,9608%

BRD MEDIO

3,8467%

6,0676%

NN OPTIM

3,2599%

6,9195%

PENSIA MEA

3,5880%

6,2101%

RAIFFEISEN ACUMULARE

4,8153%

7,8789%

STABIL

4,6747%

7,9954%

 

 

 

Cum se încasează pensia privată

 

Pensia privată este suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public. În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia. Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public. Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Valoarea pensiei private efective este influențată de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile efectuate de societatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

 

Alegerea fondului de pensii obligatoriu din Pilonul II

 

Participarea la sistemul de pensii administrate privat este obligatorie odată cu intrarea în câmpul muncii. În termen de 4 luni de la îndeplinirea condițiilor legale, persoanele eligibile trebuie să își aleagă fondul de pensii administrat privat, pe care îl consideră adecvat, la care să adere. Decizia are la bază prospectarea pieței și analiza prospectelor fondurilor de pensii administrate privat cu privire la politica de investiții, managementul riscului, comisioane. Există fonduri cu grad de risc mediu, adică sumele sunt investite în active cu un grad de risc mediu, și fonduri cu grad de risc ridicat, când sumele sunt investite de administratori în active mai riscante. Analiza comparativă privind performanțele trecute ale fondurilor se regăsește pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară, iar prospectul fiecărui fond de pensii administrat privat se regăsește pe pagina de internet a fiecărui administrator. Persoanele care au depășit termenul legal de 4 luni în care pot alege un fond de pensii vor fi repartizate aleatoriu la un fond de pensii administrat privat de către instituţia de evidenţă, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice. 

 

Beneficiile unei pensii facultative Pilon III

 

Există mai multe motive pentru ca o persoană să opteze pentru o pensie facultativă. Pentru angajat, pensia facultativă aduce un plus de siguranță și de confort la momentul pensionării, prin acumularea și fructificarea contribuțiilor strânse de-a lungul vieții în contul personal din cadrul fondului de pensii facultative. Orice persoană are nevoie de o strategie pe termen lung încă de la primul loc de muncă. Cu cât se începe mai devreme construcția unui viitor financiar, cu atât acesta va fi mai solid, iar persoana va putea beneficia de o bătrânețe mai lipsită de griji. Cu cât contribuția la pensia facultativă este mai mare, cu atât pensia poate fi mai mare. În plus, nu se plătește impozit pe contribuție. Suma acumulată este pusă la dispoziția participantului atunci când acesta împlinește 60 de ani sau în caz de invaliditate permanentă. În cazul decesului participantului, moștenitorii legali pot beneficia de banii din cont.

×
Subiecte în articol: pensii private