x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Campaniile Jurnalul Decembrie '89 Remember 1989 - "Să nimicim conspiraţia!"

Remember 1989 - "Să nimicim conspiraţia!"

16 Dec 2008   •   00:00

După mitingul eşuat din 21 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu a intrat în panică şi a organizat o te­le­conferinţă-fulger cu prim-secretarii din judeţe.

A fost atunci foarte vehement în a le cere activiştilor să se ia măsuri pentru salvarea regimului. Vă prezentăm stenograma acestei teleconferinţe în care Ceauşescu se adresează prim-senatorilor din judeţe:

"Vreau să mă refer la câteva probleme care au intervenit până acum şi care demonstrează că avem de a face cu o acţiune organizată şi dirijată, cu orientare precisă de destabilizare, îndreptată împotriva integrităţii şi independenţei României. Nu există nici cea mai mică rezervă în privinţa aceasta. Scopul lor este ca, folosind agentura de care dispun şi tot felul de cercuri reacţionare, aceştia se îndreaptă în primul rând spre tineret pentru a-l influenţa şi a-l atrage în diferite acţiuni pentru a-şi putea realiza obiectivele şi scopul.

TREBUIE DISCUTAT DESCHIS
În această situaţie este necesar să decretăm o mobilizare generală a între­gului activ de partid şi de stat, a tuturor forţelor noastre de interne – Miliţie şi Securitate – inclusiv a unităţilor mi­litare.

Trebuie să demascăm şi să respingem cu hotărâre această acţiune şi să o lichidăm. Nu se poate pune decât problema lichidării în cel mai scurt timp a acestor acţiuni conjugate împotriva integrităţii, independenţei, a construcţiei socialiste, a bunăstării poporului.

Trebuie discutat deschis cu toţi membrii de partid, cu toţi muncitorii despre această situaţie, despre această acţiune care va împinge ţara noastră înapoi dacă şi-ar atinge obiectivele, ar lichida integritatea teritorială, nivelul de trai, perspectivele dezvoltării socialiste a ţării.

De aici necesitatea ca întregul partid, toţi oamenii muncii să acţioneze cu deplină răspundere pentru apărarea avuţiei naţionale, a fiecărei întreprinderi, a fiecărei instituţii, a bunurilor întregului popor, pentru apărarea integrităţii ţării.

Să lichidăm problemele din întreprinderi.

Să se constituie grupe de apărare a bunurilor între­gului popor, a oraşelor, a socialismului, a independenţei şi suveranităţii ţării, bazate pe grupele patriotice, dar cuprinzând pe cei mai buni activişti de partid, pe cei mai buni oameni ai muncii din toate domeniile. Să nu existe secţie sau întreprindere în care să nu se fi constituit aceste grupe. Oricine ridică probleme le poate ridica şi discuta în întreprindere, la consiliul de condu­cere, de unde poate primi răspuns, dar orice încercare de a organiza acţiuni împotriva intereselor poporului trebuie lichidată în întreprindere. Oricine acţionează, acolo trebuie să-şi rezolve problemele şi nimeni nu trebuie să mai iasă din întreprindere în scopul acti­vităţilor duşmănoase, antisocialiste, în slujba cercurilor reacţionare de orice fel. Aceasta este problema numărul 1.

Nu am acţionat şi realitatea demonstrează că nu am pus în mod corespunzător ordine în această privinţă, că nu este bine înţeleasă această pro­blemă.

Imediat trebuie mers în întreprinderi, discutat acolo, chiar unde sunt probleme. Trebuie să realizăm aceste detaşamente de apărare sau grupe de apărare în întreprindere.

TEST PENTRU MEMBRII DE PARTID

Trebuie discutat clar cu întregul partid – acum se verifică şi calitatea de membru de partid. Cei care nu vor acţiona în apărarea socialismului, a independenţei şi suveranităţii nu pot să mai facă parte sau să mai rămână membri ai partidului. Trebuie să discutăm cu toată hotărârea această problemă. Partidul este un partid de luptă, revoluţionar şi acum toţi trebuie să ne apărăm ţara, să apărăm socia­lismul. Aceasta este chemarea pentru toţi comuniştii, pentru toţi oamenii muncii. Acesta este astăzi interesul suprem şi trebuie spus deschis oamenilor acest lucru.

Trebuie să se treacă imediat, în acelaşi spirit, la o discuţie clară cu organizaţia tineretului comunist. Nu poate fi membru al tineretului comunist acela care nu se încadrează în grupele de apărare sau în detaşamentele de apărare şi care nu ac­ţio­nează cu toate forţele pentru a-şi îndeplini răspunderea pe care o are.

BAZA E POPORUL
Trebuie să se treacă cu hotărâre la lichidarea oricăror manifestări din rândul tineretului. Trebuie discutat foarte serios cu organizaţiile de femei, cu toţi cetăţenii. Aceasta este pro­blema centrală.

Repet încă o dată, nu există decât o singură cale – lupta hotărâtă, înfrângerea forţelor reacţionare, a agenturilor străine. Trebuie să lămurim oamenii care au fost şi sunt înşelaţi. Să nu confundăm oamenii care sunt înşelaţi cu grupurile şi agenturile străine, dar să vorbim deschis şi să izolăm aceste grupuri, să fie demascate cu toate forţele în comun. Baza în toate aceste acţiuni trebuie să fie grupele sau detaşamentele de apărare a proprietăţii şi avuţiei între­gului popor, a socia­lismului, a independenţei şi suvera­nităţii ţării. Totul în legătură cu aceste grupe trebuie să se îndeplinească din această seară. Trebuie acţionat pe toate liniile. Mâine în presă trebuie să apară deja constituirea acestor grupe şi che­marea la ordine, la asigurarea desfăşurării normale a întregii activităţi.

SĂ NU ÎNTOARCEŢI OBRAZUL
Conlucraţi strâns cu organele Ministerului de Interne, cu unităţile militare, acolo unde există acestea, dar, repet, trebuie să punem accentul ferm şi hotărât pe organizarea grupelor sau detaşamentelor de apărare sau, mai precis, a deta­şa­mentelor de luptă şi de apărare a avuţiei întregului popor, a ordinii şi liniştii în oraşe, a independenţei şi suveranităţii, care este obligaţia supremă a fiecărui cetăţean al Republicii Socia­liste România. Trebuie să luăm măsuri ferme de bună pregătire – acestea sunt detaşamentele de luptă şi acţiune. Ei, cu forţele proprii, trebuie să asigure ordinea în întreprinderi şi în oraşe şi trebuie sprijiniţi numai acolo unde este necesar de unităţile Ministerului de Interne şi de unităţile militare.

Să se folosească toate mijloacele şi dacă cineva este lovit să răspundă cu două lovituri – nu trebuie să întoarcă şi obrazul celălalt. Cine îndrăzneşte să lovească, trebuie să fie lovit şi trântit la pământ, in­clu­siv în întreprinderi trebuie făcut acest lucru. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor, dar trebuie folosite toate mijloacele şi detaşamentele de luptă trebuie să fie dotate cu tot ce este necesar pentru a impune ordinea şi disciplina.

TRĂDĂTORI PENTRU O ŢUICĂ
Să discutăm foarte larg şi deschis cu oamenii muncii, să acţionăm pentru a-i desprinde de influenţa acestor elemente reacţionare şi agenturi ale ţărilor străine, de aceia care pentru un pumn de dolari sau de altă valută pentru promisiuni şi câteodată pentru o ţuică îşi trădează ţara, familia şi poporul.

Iată, tovarăşi, cum se pune problema şi cum trebuie să acţionăm încă din această seară. Vreau să atrag serios atenţia că trebuie să asigurăm ordinea, să nimi­cim această conspiraţie, să asigurăm liniştea, ordinea, dezvoltarea socialismului, independenţa şi integritatea României.

Nu avem dreptul să facem nimic care ar putea să pună în pericol integritatea şi construcţia socialistă a ţării noastre. Trebuie să spunem, dar şi să chemăm între­gul popor la această luptă.

Au fost bine înţelese pro­blemele? Dacă aveţi de pus vreo întrebare, vă rog să spuneţi. Nu aveţi nici o întrebare, nu aveţi nici o problemă de ridicat?

Tov. Constantin – Cluj: Tovarăşe secretar gene­ral, aş dori să ridic o pro­blemă şi să vă rog, dacă nu consi­deraţi că este necesar – noi totuşi vă rugăm să instituiţi, pentru câteva zile măcar, starea de necesitate şi în oraşul Cluj.

Tov. Nicolae Ceauşescu:
Vom analiza această problemă, dar măsurile pe care am spus să le luaţi reprezintă mai mult decât starea de necesitate, pentru că aceasta nu rezolvă pro­blema. Problema este legată de a trece la mobilizarea partidului, la crearea deta­şa­mentelor de luptă, la mobilizarea tineretului, a femeilor, a poporului – aceasta este starea de necesitate şi aceasta trebuie să fie starea de necesitate. Să facem astfel încât să nu poată desfăşura vreo activitate împotriva intereselor poporului, care înseamnă nivel de viaţă, care înseamnă şi libertate şi tot ceea ce am realizat şi înseamnă integritatea ţării. Mai presus de toate, trebuie ca toţi să acţioneze pentru integritatea ţării şi aceasta este, repet, mai mult decât starea de necesitate.
Alte probleme?
V-am vorbit de tineret. Am chemat la mine condu­cerea tineretului, le-am dat în seara aceasta indicaţii în acelaşi spirit: să organizăm şi să facem ca detaşamentele revoluţionare de luptă ale tineretului să intre în acţiune. Reamin­tesc numai că înainte, în Bucureşti, funcţionau asemenea grupe şi nu îndrăznea nimeni, nici huliganii de pe bulevardele Capitalei să ridice capul. Este adevărat, am fost atunci cri­ticaţi că aceste grupe sunt prea aspre, dar eu le-am spus că trebuie să fie şi mai aspre cu cei care încalcă legile ţării. Umanism înseamnă de a apăra interesele poporului, ale întregii naţiuni, integritatea ţării. Acesta este uma­nismul – nu de a lăsa la voia întâmplării activitatea tutu­ror elementelor declasate, înapoiate – şi desigur intensificarea activităţii de educaţie, dar acum trebuie să le explicăm şi să înţeleagă educaţia prin aceea că trebuie să respecte disciplina şi ordinea. Mai târziu vom discuta şi despre problemele educaţiei. Acum un singur lucru trebuie să înţeleagă – că oricine încalcă ordinea, liniştea, trebuie să primească răspunsul ferm, că nimeni nu poate acţiona pentru a pune în primejdie integritatea ţării, liniştea poporului, bunăstarea poporului.
Dacă aveţi alte întrebări?

Tov. Lungu – Brăila:
Tovarăşe secretar gene­ral, vă raportez că în adu­nările ţinute cu comuniştii, cu oamenii muncii şi-au exprimat totala indignare şi au condamnat hotărât ma­nifestările elementelor  reac­ţionare. Aici activitatea se desfăşoară normal şi hotărât pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Vă asi­gurăm că vom face totul pentru îndeplinirea indicaţiilor ce ni le-aţi dat. Am terminat, să trăiţi."

×