x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Editie de colectie Mihai Constantinescu Varietăţi muzicale

Varietăţi muzicale

de Mihai Stirbu    |    11 Aug 2008   •   00:00

O frumoasă prietenie şi spectacole de varie­tăţi conturate în mansarda… din Cotroceni. O frumoasă prietenie şi spectacole de varie­tăţi conturate în mansarda… din Cotroceni.  

Titus Mun­tea­nu l-a cunoscut pe Mihai Constanti­nes­­cu la în­ce­pu­tul ani­lor ’68-’70. Realizatorul de televi­ziu­ne Titus Munteanu obiş­nuia să caute tinere ta­lente pes­te tot, dar cel mai des la Şcoa­­la Populară de Artă, la cla­­sa Floricăi Orăscu. Şi aici a des­­coperit-o prima dată pe Olim­­pia Panciu. Mihai Cons­tan­­tinescu a apărut mai tîr­ziu, pentru că intenţiile rea­li­za­torului Titus Mun­teanu se în­dreptau spre "vocea catifela­tă" a Olimpiei Panciu. "Nu eram foarte convins la în­ce­put de Mihai, mărtu­ri­seşte Ti­tus Munteanu, dar au venit pie­sele franţuzeşti care i se po­­triveau foarte bine şi aşa Mi­hai Constantinescu a deve­­nit un personaj. A început o colaborare de aproape doispre­zece ani, care a ţinut în aceas­tă formulă: Olimpia Pan­ciu, Mi­hai Constan­ti­nescu, ­Marius Ţeicu.

La Casa Radio, prima apa­ri­ţie a lui Mihai Constantinescu, prima anecdotă poves­tită de Titus Munteanu: "Tî­nă­rul artist nu avea… pantofi pe măsura unui show. Ce a ră­mas de făcut? Titus Mun­tea­nu s-a descălţat şi i-a îm­prumutat pantofii săi. Mai tîrziu, spune realizatorul de televiziune, Mihai Constantinescu a dezvoltat o pasiune pentru… pantofi."  

SHOW. Trio-ul «Marius, Olimpia şi Mihai», un trio şi în acelaşi timp o piesă de ex­cep­ţie a devenit laitmotivul apa­ri­ţiilor în show-urile de televi­ziu­ne. "Partea de divertisment era asigurată aproape întotdeauna de Marius Ţeicu", îşi amin­teşte Titus Mun­tea­nu. Multe emisiuni ale celebrului om de televiziune au încîntat de-a lungul timpu­lui telespectatorii: "Varietăţi muzicale", este emisiunea ani­lor ’80 care a reunit trio-ul Olim­­pia, Marius şi Mihai. Du­pă mai mulţi ani, cei trei se re­în­­tîl­nesc şi se privesc ca prin­tr-un ecran al vremii; "Orchestra compozitorilor" este o altă emisiune de succes în care Mi­hai Constantinescu, Marius Ţei­cu şi Cornel Fugaru îşi cîn­tau fiecare piesele, dar texte­le erau modificate, înscenate, în aşa fel încît fiecare interpret "îi lua pe ceilalţi peste picior", bineînţeles prin muzică. A urmat "Sufletul muzicii", un show în care echipa stătea în bancă. Pretextul emisiunii: cei trei – Mi­hai Constantines­cu, Olimpia Panciu, Marius Ţei­cu – aveau prilejul să se de­ghizeze în elevi.  

Titus Munteanu îşi amin­teş­­te cu mare plăcere despre mo­dul în care erau pregătite emi­siunile. "Era o plăcere să lu­­crezi cu Marius Ţeicu (fost co­­­leg de liceu cu Titus Mun­tea­­nu), Olimpia Panciu, Mi­hai Constantinescu, Ale­xandru Bo­­căneţ, Angela Similea, Mi­ra­bela Dauer, Margareta Pâs­laru, Radu Şerban, Alexandru Mandy, aceştia doi din ur­mă fiind şi compozitorii pre­fe­raţi ai lui Mihai Constantinescu."  

Şi acum un moment de ma­­re haz: printre multe po­veşti amuzante care erau la modă în perioada anilor ’70 se număra şi "Heidi". Titus Mun­teanu îşi aminteşte cu drag de personajele intrepretate de Olimpia Panciu (Hei­di), Marius Ţeicu (Peter), iar Mi­­hai Constantinescu (Moş Alm). De unde vine hazul? "Olim­­pia Panciu era nevoită să filmeze cu o căpriţă care mi­rosea foarte urît, spre dispe­ra­rea artistei, care nu mai su­porta. Glumele făcute pe marginea acestei poveşti depăşesc imaginaţia oricărui telespectator", dar Titus Munteanu nu ne dezvăluie mai mult!

"Mihai Constantinescu a sus­­ţinut un program la prima emi­­siune color «Caravana Me­lodiilor» în 1977-1978, cea din­tîi emisiune care a partici­pat la Festivalul Internaţional de la Montreux, în Elveţia. Deşi premiul cel mare nu s-a cîştigat de prima dată, el a ve­nit cu mare succes ceva mai tîr­­ziu", povesteşte Titus Munteanu.   

SPECIAL. O mansardă din cartierul Cotroceni era lo­cul de creaţie atît pentru Mi­hai Constantinescu şi Titus Mun­teanu, cît şi pentru mulţi alţi artişti. Aici se pregăteau de fapt toate show-urile pînă în momentul în care, această man­sardă, în urma cutremurului din ’77, s-a dărîmat. Şi în "aceste momente grele a existat o prietenie frumoasă", măr­­turiseşte Titus Munteanu despre Mihai Constantinescu, cel care i-a rămas aproape. Şi nu a fost singurul. Cum este Mihai Constantinescu ca artist? "Un om de show, un mare sufletist, cel care s-a luptat să intre în elita cîntăreţilor prin texte noi, prin voce nouă."

×