x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Agenda Elenei Ceauşescu 21 septembrie 1989

21 septembrie 1989

de Lavinia Betea    |    21 Sep 2009   •   00:00

Joi, 21 septembrie 1989, la Cabinetul 2 primirile au început la ora 8:35 şi s-au încheiat la ora 19:00. Între ele, Elena Ceauşescu a fost şi la o şedinţă de lucru, prezidată de Nicolae Ceau­şes­cu la "săliţă" pe tema "Lacuri şi vop­­sele. Materii prime - norme" (ore­­le 17:55-18:30).

"Oaspeţii" Elenei Ceau­şescu au fost Marin Neagoe (şe­ful Direcţiei a V-a ce se ocupa de paza şi protecţia de­mnitarilor), Ion Teoreanu (minis­trul Învăţământului), Ion Badea (pre­şedintele Consi­liu­lui pentru Protecţia Me­diului În­conju­rător), Emil Bobu de două ori, Radu Burciu (şeful compartimen­tului cons­trucţii de la Gospodăria de partid), Iulian Vlad, Cons­tan­tin Dăs­că­les­cu şi Vasile Bum­băcea.   

În programul ei consemnat în agendă sunt mai lungi spaţii goale ca de obicei (între orele 9:05-10:12 pre­cum şi între 11:20-12:15). Putem pre­supune că fusese la Cabinetul 1 unde asistase la anumite discuţii. Nu este exclus ca prioritare să fi fost în acea zi noutăţile primite de la de­partamentul Securităţii: cu genera­lul Neagoe începuse ziua de lucru la Cabinetul 2 iar generalul Iulian Vlad fusese reţinut  de ea mai bine de o ju­mătate de ceas. Putem presupune că asistase şi ea la întrevederea dintre Vlad şi Ceauşescu între orele 11:20 şi 12:15 după care îl chemase pe şe­ful Securităţii în biroul ei.

Conform memoriilor lui Silviu Curti­cea­nu, până la mijlocul lui decembrie 1989, Ceauşescu a  păstrat o relaţie di­rectă şi nemijlocită cu Securitatea. Fă­cea, în acest caz, şi operaţii func­ţio­năreşti de primire şi restituire a ra­poartelor, tăind şi lipind el însuşi pli­curile. A dus astfel cu el în mormânt secrete ("chiar dacă ele pri­veau simple escapade bahice sau amo­roase ale unor cadre cu funcţii de răspundere", opinează memoria­listul). Niciodată activitatea Securi­tă­ţii nu fusese analizată în CPEx sau în CC,  nici nu i se aduseseră laude sau critici din care ai fi dedus in­for­mările făcute.

Nimeni altul decât Nicolae Ceau­şescu nu putea da dispoziţii Securi­tă­ţii, a menţionat Curticeanu. Dar după cum reiese din agenda Cabinetului 2, informări solicita şi Elena Ceauşescu. Printre noutăţile ul­ti­me­lor zile, erau multe de interes special pentru "sectorul" lui Iulian Vlad: la Moscova se încheiaseră, în acea zi, lucrările plenarei CC al PCUS; săp­tă­mâ­na trecută o delegaţie de activişti ai PCUS, condusă de secretarul CC Po­nomariov, vizitase oraşele Bu­cu­reşti, Constanţa şi Timişoara; altă delegaţie a tineretului din Uniunea So­vietică, condusă de Viktor Mironenko, încă vizita Capitala; la Berlin în­ce­puseră lucrările Consfătuirii secretarilor pentru problemele ideo­­logice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din unele ţări socialiste; ur­ma, la Varna, consfătuirea secretari­lor pentru probleme internaţionale ale Comitetelor Centrale din ţările socialiste.

×
Subiecte în articol: agenda