x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Ceauşescu a urat chinezilor să depăşească greutăţile provocate de "contrarevoluţionari"

Ceauşescu a urat chinezilor să depăşească greutăţile provocate de "contrarevoluţionari"

14 Iul 2009   •   00:00

Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 14 iulie 1989. Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român. (...)Tov. Nicolae Ceauşescu: Este o problemă legată de Comunicatul Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia.

Există date privind cheltuielile militare ale diferitelor state.

Numai aşa, informativ, vreau să vă spun că noi suntem cu cele mai mici cheltuieli, în dolari. Noi suntem cu 3%, adică 1,170 miliarde dolari. URSS, tot după datele acestea, este cu 280 miliarde dolari; Ungaria - 2,600 miliarde; Polonia - 4 miliarde; RD Germană - 13 miliarde şi ceva; Cehoslovacia - 5,4 miliarde; Bulgaria - 2,6 miliarde.

Statele Unite ale Americii sunt cu 300 miliarde dolari; Turcia - 4,8 miliarde; Spania - 8,6 miliarde; Portugalia - 1,5 miliarde, aproape cât noi; Olanda - 7,9 miliarde; Norvegia - 3,4 miliarde; Italia - 18,70 miliarde; Grecia - 4 miliarde; RF Germania - 39 miliarde; Franţa - 38 miliarde; Danemarca - 2,8 miliarde; Canada - 10 miliarde; şi mai sunt câteva ţări.

Aceste mari cheltuieli militare reprezintă de fapt cauzele care determină situaţia economică grea.

Faptul că noi de mult am tot redus cheltuielile militare şi suntem acum la acest nivel ne-a ajutat în dezvoltarea noastră economică, inclusiv în plata datoriei externe.

Am dat toate acestea numai aşa, în mod informativ, pentru că este bine ca să se ştie.

Mai este o problemă internaţională.

Sunt două lucruri pe care este bine să le cunoaşteţi.

Avem aici o informare de la tovarăşii chinezi în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la ei. Informarea are 11 pagini. Nu am dat-o să se citească, dar poate totuşi s-o dăm să se citească.

Venind acum din RPD Coreeană, tovarăşul Nicolae Constantin s-a oprit în China şi a fost primit de noul secretar general al partidului Comunist Chinez, Ziang Zemin, cu care a avut o convorbire.

Să ne prezinte tovarăşul Nicolae Constantin informarea pe care ne-a făcut-o.

Tov. Nicolae Constantin: Conform sarcinii date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, la întoarcerea din Phenian am rămas în Beijing pentru a transmite un mesaj conducerii Partidului Comunist Chinez.

Luni, 10 iulie, la orele 15:00 am fost primit de tovarăşul Ziang Zemin, secretarul general al Comitetului Central al partidului Comunist Chinez. La primire am fost întâmpinaţi de tovarăşul Ziang Zemin cu urarea de bine aţi venit şi suntem bucuroşi de vizita dumneavoastră, spusă în limba română.

Tov. Nicolae Ceauşescu: El a fost în România de mai multe ori.

Tov. Nicolae Constantin: După ce am transmis mesajul din partea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi am făcut referiri la telegrama adresată cu ocazia alegerii în funcţia de secretar general şi că ne exprimăm convingerea fermă că Partidul Comunist Chinez are puterea de a rezolva problemele interne fără nici un amestec din afară, că sub conducerea partidului Comunist Chinez, poporul chinez va depăşi greutăţile provocate de acţiunile elementelor contrarevoluţionare şi va realiza hotărârile celui de al XIII-lea Congres al partidului privind asigurarea construcţiei socialiste în China pentru bunăstarea şi fericirea întregului popor.

În continuare, am expus realizările obţinute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, hotărârea Plenarei Comitetului Central ca tovarăşul Nicolae Ceauşescu să fie reales secretar general la cel de-al XIV-lea Congres cât şi documentele aprobate de Plenară. De asemenea, am expus poziţia fermă a conducerii partidului nostru privind principiile construcţiei socialismului.

Tovarăşul Ziang Zemin a rugat să se transmită tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu cordiale şi sincere mulţumiri pentru telegrama de felicitare cu ocazia alegerii sale în funcţia de secretar general.

"Vă rog să transmiteţi tovarăşului Nicolae Ceauşescu din partea mea şi a tovarăşilor Deng Ziaoping, Li Xianian, Li Peng şi Yang Shanqkun, cele mai calde mulţumiri pentru mesajul transmis, cele mai cordiale salutări, urări de sănătate şi viaţă îndelungată spre binele şi fericirea poporului român şi suntem cu toţii foarte bucuroşi că tovarăşul Nicolae Ceauşescu va fi reales secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

Vă rog să-i comunicaţi tovarăşului Nicolae Ceauşescu că, referitor la rebeliunea contrarevoluţionară şi a evenimentelor care au avut loc în China, şi în special la Beijing, s-a ajuns la asemenea situaţie încât, pentru a păstra cuceririle revoluţionare singura cale este numai intervenţia armatei populare pentru a lichida rebeliunea contrarevoluţionară.

Trebuie să spunem că aceasta a reprezentat un lucru rău, dar în proverbul nostru, se poate spune că a avut şi partea sa bună. Ele ne-au obligat să reflectăm la foarte multe probleme.

Deşi, în prezent, s-a obţinut victoria decisivă în lichidarea rebeliunii contrarevoluţionare, mai sunt multe de făcut, suntem încrezători că vom reuşi să depăşim greutăţile existente.

Dorim încă o dată să mulţumim Partidului Comunist Român, personal tovarăşului Nicolae Ceauşescu pentru poziţia justă adoptată şi sprijinul faţă de măsurile luate.

Pentru noi a fost un moment în care am văzut cu luciditate cum lumea capitalistă vrea să distrugă socialismul.

Rog să-l informaţi pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu că partidul nostru se va menţine, în continuare, pe cele patru principii:

Primul: Conducerea de către partid şi numai sub conducerea Partidului Comunist Chinez, rolul său de conducător nu se poate schimba, deoarece este rezultatul revoluţiei chineze şi nici un partid nu-l poate înlocui.

Al doilea: Continuarea pe calea socialistă. Vom persevera pe această cale, deoarece ea a constituit idealul nostru din totdeauna şi a reprezentat programul partidului.

Considerăm că proprietatea socialistă şi obştească asupra mijloacelor de producţie este singura cale pentru construirea socialismului şi ea constituie nucleul sistemului socialist, proprietatea privată fiind o foarte, foarte mică parte.

Al treilea: Nu vom renunţa la ideile marxism-leninismului.

Al patrulea: Nu vom schimba principiul dictaturii democratice, în trecut nu am acordat atenţie acestui principiu. Subliniez că cele patru principii au fost aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

Vom promova, în continuare, o politică de reforme şi deschidere spre exterior, nu putem să stagnăm, să ne închistăm în trecut.

În cadrul procesului de reformă trebuie acţionat pentru eliminarea fenomenelor care frânează dezvoltarea forţelor de producţie.

Un lucru să fie clar: nu vom mai tolera abaterea de la calea socialistă. Indiferent de condiţiile istorice şi economice, specifice fiecărei ţări socialiste, ele au elemente comune fundamente adică menţinerea şi creşterea rolului conducător al partidului şi a căii socialiste."

Arhivele Naţionale,
Fond CC al PCR - Secţia
Cancelarie, dos. nr. 53/1989

×