x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Discursul lui Ceauşescu, la mitingul din Piaţa Republicii

Discursul lui Ceauşescu, la mitingul din Piaţa Republicii

24 Noi 2009   •   00:00
Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre­şe­dintele Republicii Socialiste Româ­nia, adresată oamenilor muncii aflaţi în Piaţa Republicii, cu ocazia încheierii lucrărilor Congresului al XIV-lea al PCR

24 noiembrie 1989 (balcon)
Dragi tovarăşi,
Cu câteva minute în urmă s-au încheiat lucrările marelui forum al comuniştilor - Congresul al XIV-lea, care a hotărât să acţionăm în deplină unitate pentru ridicarea României pe noi culmi de progres şi civilizaţie, pentru ctitoria socialismului şi comunismului în România! (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează îndelung "Ceauşescu - PCR!")

Hotărârile adoptate în deplină unanimitate de Congresul partidului asigură dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate, înflorirea ştiinţei, învă­ţământului, culturii şi - pe această bază  ridicarea generală a nivelului de viaţă, de bunăstare şi fericire al între­gului nostru popor! (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează îndelung "Ceauşescu şi poporul!", "Ceauşescu - PCR!")

După cum bine se ştie, în această piaţă au avut loc multe adunări ale poporului nostru, care au afirmat voinţa României pentru victoria so­cialismului, dar şi voinţa pentru a fi liberă, independentă şi a construi socialismul aşa cum îl doreşte, fără amestec din afară. (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează îndelung "Ceauşescu şi poporul!")

Aţi ascultat şi cuvântul de înche­ie­re - de aceea nu doresc să vorbesc mult. Doresc numai să mulţumesc tuturor oamenilor muncii din Capitală, întregului nostru popor, pentru activitatea depusă în dezvoltarea so­cia­listă şi afirmarea hotărârii de a ac­ţiona cu şi mai multă fermitate în ve­derea înfăptuirii Programului de fău­rire a societăţii socialiste multi­late­ral dezvoltate, de înaintare a Româ­niei spre visul de aur, spre comunism. (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează înde­lung "Ceau­şescu - PCR!", "Ceauşescu şi poporul!")

Repet ceea ce am spus în cuvântul de încheiere: asigurăm întregul partid, întregul popor că vom face totul pentru realizarea în cele mai bune condiţii a programului de dezvoltare economico-socială, că întreaga activi­tate a partidului, a poporului nostru va avea ca ţel suprem dezvoltarea continuă a patriei, ridicarea bunăstării generale a poporului, întărirea continuă a independenţei şi suveranităţii României.
(Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează îndelung "Ceauşes­cu şi poporul!", "Ceauşescu, Româ­nia - stima noastră şi mândria!").
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 78/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr