x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român (IV)

Membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român (IV)

10 Dec 2009   •   00:00

- Olteanu Constantin - secretar al CC al PCR
- Oprea Gheorghe - prim-vice­prim­-mi­nistru al Guvernului
- Orhei Vasile - maistru, secretar al comitetului de partid, Întreprinderea de maşini-unelte Suceava
- Pacoste Cornel - viceprim-mi­nistru al Guvernului
- Pană Gheorghe - preşedinte al Comtietului pentru Problemele Consiliilor Populare
- Pană Vasile - secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului judeţean de partid Tulcea
- Pavel Ioan - prim-secretar al Comitetului jueţean de partid Vaslui
- Păţan Ion - ministrul Finanţelor
- Păun Ioana - secretar pentru problemele de agricultură al Comitetului judeţean de partid Dâmboviţa
- Păun Pătru - director, Întreprinderea "Electrocentrale" Porţile de Fier, Mehedinţi
- Petrescu Barbu - prim-secretar al Comitetului municipal de partid Bucureşti
- Ploştinaru Iulian - preşedinte, Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie
- Pop Maria - prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sighet - Maramureş
- Popa Ion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Hunedoara
- Popescu Dumitru - rector al Aca­demiei de Studii Social-Politice de pe lângă CC al PCR
- Popescu Dumitru-Radu - preşedinte al Uniunii Scriitorilor
- Popescu Grigore - oţelar, secretar al Comitetului de partid, Combinatul siderurgic Hunedoara
- Popescu Ion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Giurgiu
- Popescu-Puţuri Ion - director, institutul de studii istorice şi so­cial-po­litice de pe lângă CC al PCR
- Popovici Nicolae - procuror ge­neral al RS România
- Popoici Titus-Viorel - scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor
- Postelnicu Tudor - ministru de Interne
- Preoteasa Petre - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Braşov
- Prioteasa Paula - ministrul industriei alimentare
- Proca Eugeniu - profesor, şef cli­nică urologie Spitalul clinic Fundeni - Bucureşti
- Pugna Elena - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Arad
- Puşcaş Sabina-Rodica - director, Întreprindrea de confecţii "Mondiala" Satu-Mare
- Rab Ştefan -prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Co­vasna
- Radu Constantin -secretar al CC al PCR
- Radu R. Constantin - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Caraş-Severin
- Radu Ion - viceprim-ministru al Guvernului
- Raţiu Raveca - secretar petru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Alba
- Răducanu Petre - secretar al Comitetului de partid, Întreprinderea "23 August" Bucureşti
- Rădulescu Anton - director, Combinatul de lianţi şi azbociment Fieni
- Rădulescu Eugeniu - ministrul Industriei construcţiilor de maşini
- Rădulescu Gheorghe - vicepre­şedinte al Consiliului de Stat
- Răican Gheorghe - organizator de partid, preşedinte al CUASC, Pogoa­nele, Buzău
- Răileanu Petre - oţelar, secretar al biroului organizaţiei de bază, Combinatul de oţeluri speciale Târgovişte
- Remier Alexandru - prim-vice­preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Sibiu
- Sandu Aurel - director  general al institutului central pentru industria electrotehnică Bucureşti
- Savu Ion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Alba
- Sălăjan Ioan - preşedintele Tribunalului Suprem
- Scutea Simion - instructor al CC al PCR
- Seceleanu Petre - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Bistriţa-Năsăud
- Sârbu Ion - secretar al Consiliului Central al UGSR
- Slivneanu Aneta - prim-vice­preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Brăila
- Smeu Constantin - secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului municipal de partid Bucureşti
- Sonea Emilia - adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Presă a CC al PCR
- Sorcoiu Andrei - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Bihor
- Spătărelu Aurica - secretar al Comitetului preorăşenesc de partid Ovidiu, Constanţa
- Sprinţeroiu Gheorghe - şef sector la Secţia Propagandă şi Presă a CC al PCR
- Stamatoiu Aristotel - adjunct al ministrului de Interne
- Stănescu Ion - ministrul Turismului
- Stoian Alexandra - secretarul Comitetului de partid, Întreprinderea "Textila" Piteşti, Argeş
- Stoian Cristina - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Vaslui
- Stoian Ion - ministrul Afacerilor Externe
- Stoica Adrian - director general al Centralei Industriale de rafinării şi petrochimie Piteşti, Argeş
- Stoica Gheorghe - ministru secre­tar de stat la Comitetul de Stat al Planificării şi Aprovizionării Teh­ni­co-Materiale, şef al Departamentu­lui Aprovi­zio­nării Tehnico-Materiale
- Szasz Iosif - secretar al CC al PCR
- Szilagy Dezideriu - redactor-şef, Revista Elore Bucureşti
- Ştefan Maria - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Sălaj
- Ştefănescu Ion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Dolj
- Ştefănescu Ştefan - director al Institutului "N. Iorga" Bucureşti
- Taşmău Frusina - preşedinte, Uniu­nea Centrală a Cooperativelor Meşte­şu­­găreşti
- Tănase Gheorghe - prim-secretar al Comitetului judeţean Bacău
- Teodorescu Constantin - director, Centrul Naţional al Industriei Aeronautice Române - Bucureşti
- Tedoreanu Ion - ministrul Educaţiei şi Învăţământului
- Todaşcă Onisim - director, mina Fundu Moldovei, Suceava
- Toma Constantin - prim-vice­preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Bacău
- Toma Horea - secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului judeţean de partid Hunedoara
- Toma Ioan - prim-secretar al Comitetului Central al UTC
- Tonilă Vasile - director, Întreprinderea de Ţevi Roman, Neamţ
- Topliceanu Iulian - general-colo­nel, comandant al Armatei a IV-a Cluj
- Toth Emiliu-Ferdinand - secretar pentru problemele economice al Comitetului judeţean Caraş-Severin
- Totu Ioan - preşedinte al Comitetului de Stat al Planificării şi Aprovizionării Tehnico-Materiale

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr