x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din arhiva Ministerului de Externe După incidentele din Piaţa Tien An Men, Beijingul a intrat în normal

După incidentele din Piaţa Tien An Men, Beijingul a intrat în normal

10 Iun 2009   •   00:00

Raportul Ambasadei României la Beijing către Ministerul Aface­rilor ExterneTovarăşei Olimpia Solomonescu, adjunct al ministrului

Vă rugăm să ne permiteţi să vă informăm asupra unor aspecte speciale apărute în Beijing, după ocuparea militară a Pieţei Tien An Men şi introducerea unor măsuri restrictive deosebite, în cadrul aplicării legii marţiale, începând de sâmbătă (03.06.1989) noaptea şi până în prezent: circulaţia pe străzi este li­beră, cu excepţia centrului oraşului şi a unor intersecţii importante, ocupate de armată, care nu permite trecerea. În general nu circulă mijloace de transport în comun, taxiuri puţine şi nici mijloace de transport ale instituţiilor şi întreprinderilor, care sunt oprite la se­diile acestora.

Majoritatea intersecţiilor importante (neocupate de armată) sunt blocate de autobuze, troleibuze, ca­mi­oa­ne încărcate (cu pământ sau cărbune) trase de-a latul bulevardelor, lovite în general între ele, pentru a nu puea fi puse în mişcare şi înlăturate cu uşurinţă. Multe autobuze, autoutili­tare şi autoturisme de teren sunt arse, dându-li-se foc de populaţie. Armata păzeşte locurile ocupate cu tancuri şi cordoane de militari înarmaţi cu arme automate. Se trag focuri de avertisment. Curioşii sunt ţinuţi la distanţe de 50-60 metri. Actele de agresiune împotriva armatei (ucidere de ostaşi, dat foc la mijloacele auto, zvârlire cu sticle de benzină etc.) au încetat şi respectiv şi deschiderea focului de către militari împotriva grupurilor civile agresive. În spitale, sunt informaţii că ar fi câteva mii de răniţi şi câteva sute de morţi, civili şi militari. Pe străzi, lume puţină, faţă de perioadele normale şi cu deosebire faţă de perioada manifestărilor de stradă.

Lumea mai este strânsă la stâlpii de lumină sau susţinerea cablurilor de troleibuz, unde citesc afişele puse de studenţi şi susţinători în cursul nopţii, referitoare la cele întâm­pla-te, şi apeluri la solidaritate şi îm­po­trivire faţă de măsurile luate în cadrul legii marţiale. Nu circulă mijloacele de transport în comun. Se merge numai pe biciclete şi pe jos. Instituţiile lucrează parţial, cu salariaţii care pot să ajungă. Mulţi preferă să stea acasă. Magazinele sunt închise, cu mici excepţii, a celor alimentare, care nu prea au ce vinde. La piaţa ţărănească preţurile au urcat de 4-5 ori în cele patru zile. Cozi mari. Lumea nemulţumită, agitată de pericolul de a nu mai avea ce mânca în urmatoarele zile. În cadrul ambasadei am restrâns circulaţia în oraş la strictul necesar, pe trasee speciale, evitându-se zonele ocupate de armată şi cu posibilităţi de conflict. Continuăm să purtăm, cu des­tu­le dificultăţi, discuţiile economico-comerciale. Avem în am­basadă circa 30 de angajaţi. Am luat măsuri să asigurăm posibilităţi de apro­vi­zio­nare pentru mâncare. Ţinem le­gă­tura cu gara şi aeroportul, mer­gând cu maşinile în coloană, cu am­ba­sadorul şi pavilion româ­nesc. Asi­gurăm paza şi securitatea, cu mă­suri speciale de protecţie. Informăm permanent membrii coloniei de evoluţia situaţiei. Starea fizică şi moralul sunt bune. Apreciem că situaţia va mai dură. Oamenii de afaceri şi chiar personalul unor ambasade (Austria, Iugoslavia, Ita­lia, Canada, Australia, SUA etc.) au în­ceput să părăsească Beijingul.
Angelo Miculescu
Informarea Ambasadei Româ­niei la Varşovia către Ministerul Aface­rilor Externe
Tovarăşului Miu Dobrescu - preşedinte al UGSR
Tovarăşului Nicolae Mihai - CC al PCR
Tovarăşului Constantin Oancea - MAE,
Dr I
Vă informăm că la prima rundă de alegeri pentru Seim şi Senat au aprticipat 62,11% din totalul de peste 27 milioane de alegători, procent si­tuat sub aşteptările atât ale coaliţiei guvernamentale, cât şi ale opoziţiei (în mediul rural au participat numai 40% din electorat).

În legătură cu datele parţiale ale alegerilor (pentru), purtătorul de cuvânt al CC al PCR, în numele coa­liţiei guvernamentale (sic!), au re­zultat următoarele elemente:
- rezultatul alegerilor este în­tr-adevăr defavorabil coaliţiei, ale­gerile au avut un caracter plebiscitar şi "Solidaritaea" a obţinut ma­jo­ritatea covârşitoare de voturi pentru cele 100 de locuri în Senat.
Din informaţiile şi comentariile ce se fac pe marginea alegerilor, cei 35 de candidaţi de pe lista naţională n-au realizat majoritatea de 50% necesară pentru primul tur de scrutin. Printre aceştia (care au candidat fără contracandidaţi pe lista de alegeri) se aflau: K. Barcikowski, A. Miodowicz, J. Czyrek, Czeslaw iszczak, R. Malinowski, M.F. Rakow­ski, F. Siwicki.

L. Walesa, exprimându-şi satisfacţia pentru rezultatul obţinut de "Solidaritatea", a propus o nouă întâlnire a "mesei rotunde" la care să se ţină cont de rezultatul ale­gerilor.
- coaliţia va rămâne consecventă, din punct de vedere politic, dezvoltării democraţiei şi reformelor, indiferent de rezultatul alegerilor;
- ca o consecinţă a rezultatelor alegerilor, opoziţia trebuie să de­vină co-responsabilă faţă de pro­blemele statului;
- primul pas al opoziţiei în această direcţie trebuie să-l constituie grija comună faţă de ordinea de ţară.

Pe de altă parte, din declaraţiile purtătorului de cuvânt al sindicatului independent "Solidaritatea", precum şi ale lui B. Geremek, membru al conducerii sindicatului, rezultă că toţi candidaţii opoziţei pentru Seim par a avea asigurate voturile necesare alegerii încă din primul tur de scrutin. Din aceleaşi declaraţii se desprinde, de asemenea, faptul că electoratul nu şi-a dat votul candidaţilor desemnaţi de partid şi celor înscrişi pe lista naţională, în semn de protest împotriva sistemului stali­nist.
Rezultatul statistic al alegerilor constituie urmarea hotărârilor politice luate la "masa rotundă".
Participarea majorităţii societăţii poloneze la vot a reprezentat un sprijin pentru calea compromisu­rilor şi dialogului dintre autorităţi şi opoziţie, dar, totodată, se observă că o parte însemnată a cetăţenilor urmăreşte situaţia în ţară cu neîn­credere.

B. Geremek a afirmat că, în ceea ce priveşte viitorul dialogului politic în Polonia, apar două pericole:
- posibilitatea renunţării la dialog din partea opiniei publice;
- apariţia în cadrul coaliţiei a sentimentelor de frustrare şi teamă în legătură cu durabilitatea privilegiilor pe care le-a obţinut, situaţie în care dialogul poate fi blocat.

"Solidaritatea", conform celor de­clarate de Geremek, va rămâne, din principiu, în opoziţie, nein­tenţionând să participe la nici un guvern de coaliţie. Cel în cauză a lăsat, de asemenea, de înţeles că sunt posibile soluţionări politice după schimbrea actualului sistem de guvernare, proces care reclamă timp. Rămâne de văzut modul cum se va soluţiona formarea noului guvern, în urma eşecului can­di­daţilor înscrişi pe lista na­ţională şi a rezultatelor obţinute de "Solidaritatea". B. Geremek a subli­niat, de asemenea, faptul că nu se întrevede nici o posibilitate ca lista candi­da­ţilor "Comitetului cetăţenesc al So­lidarităţii" să poată servi ca bază de creare a unui guvern de coaliţie. În schimb, "Solidaritatea" se simte de­plin responsabilă pentru soarta ţării şi este gata să acorde sprijin guvernului care înfăptuieşte politica de re­forme şi schimbare a sistemului.
Vom informa în legătură cu rezulatele finale ale alegerilor de îndată ce vor fi comunicate.
Ambasador Ion Teşu
Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p 97-99.

×