x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din dosarele Securităţii Măsuri pentru prevenirea, contracararea şi neutralizarea acţiunilor desfăşurate de cercurile reacţionare

Măsuri pentru prevenirea, contracararea şi neutralizarea acţiunilor desfăşurate de cercurile reacţionare

29 Ian 2009   •   00:00

Unităţile centrale şi teritoriale ale Securităţii, precum şi unităţile speciale vor acorda o atenţie deosebită cunoaşterii, previzionării şi contraca­rării acţiunilor ostile întreprinse din exterior împotriva orânduirii socia­liste, a independenţei, suvera­nităţii şi securităţii statului român.În centrul atenţiei se vor situa cunoaşterea şi anihilarea cu fermitate a oricăror acţiuni şi manifestări naţionalist-iredentiste, revizioniste şi fasciste, depistarea şi neutralizarea în fază incipientă a oricăror forme de activitate clandestină. Atenţie deo­sebită se va acorda prevenirii în­cercărilor elementelor duşmă­noase din interior sau din exterior de a se organiza în scopuri ostile statului român.

În problema "naţionalişti-iredentişti" se va acorda atenţie specială pă­trun­derii în grupările reacţionare ma­ghiare şi în cercurile naţionalis­t-ire­dentiste din exterior, în scopul deju­cării acţiunilor de provocare şi subminare, depistării prin dispozitive de interceptare eficiente a emisarilor trimişi în ţară cu sarcini informative şi de incitare.
Se va acţiona cu multă perseverenţă împotriva activităţilor ostile iniţiate din străinătate şi se vor întări mă­surile de control şi penetrare în me­diul elementelor naţionalist-iredentiste au-toh­tone, pentru a se asigura antici­pa­rea şi prevenirea actelor ostile, a ori­cărei încercări de constituire în gru­pări sau organizaţii duşmănoase.
Toate unităţile, inclusiv cele speciale, vor realiza măsuri de prevenire, contracarare şi ripostă eficiente, vi­zând influenţarea, dezinformarea, descurajarea şi derutarea elemen­telor şi cercurilor naţionalist-iredentiste.
Vor fi continuate în ţară şi exterior măsurile de îmbunătăţire a calităţii muncii de control şi prevenire a acţiunilor ostile din partea elemen­telor naţionalist-germane şi oricăror alte acte cu caracter naţionalist-şovin de natură să afecteze securitatea sta­tului.
Răspund: Direcţia I, unităţile speciale şi celelalte unităţi de Securitate.

Se vor asigura în continuare mă­suri ofensive de control informativ asupra tuturor legionarilor şi descendenţilor acestora pretabili la acţiuni ostile, acordându-se atenţia penetră­rii în intimitatea elementelor poten­ţial periculoase din interior şi în grupările din străinătate, în scopul cunoaşterii, prevenirii şi contraca­rării oricăror încercări de organizare şi activitate clandestină pe teritoriul ţării, precum şi a legăturilor cu exteriorul. Se va acţiona în direcţia adân­cirii disensiunilor existente între grupările legio­nare din exterior, pentru a se preveni unificarea acestora.
În trimestrul III/1989 se va analiza în Biroul Executiv stadiul executării sarcinilor în problemă.
Răspund: Direcţia I, Direcţia a III-a, UM 0544, celelalte unităţi centrale şi teritoriale de Securitate.

În problemele "foste partide bur­ghezo-moşiereşti" şi "foşti condam­naţi pentru infracţiuni contra securităţii statului şi descendenţi: se va acţiona în continuare pentru depis­tarea şi neutralizarea elementelor care încearcă să desfăşoare activităţi duşmănoase, să se organizeze în acest scop, să întreţină legături cu exte­riorul ori să transmită în străinătate date şi informaţii cu conţinut denigrator.
Se vor întreprinde, totodată, măsuri ofensive pentru neutralizarea acti­vităţii organizaţiilor şi grupărilor de acest fel constituite în exterior.
Răspund: Direcţia I, UM 0544, celelalte unităţi centrale şi teritoriale de Securitate.

În scopul combaterii şi demascării activităţilor ostile desfăşurate sub acoperire religioasă, se va acţiona prio­ritar pentru prevenirea şi neutralizarea încercărilor cercurilor reac­ţio­nare din exterior de a crea în ţara noastră noi secte, de a incita elemente autohtone la activităţi anarho-contestatare ori de invocare a unor false probleme de ordin religios, ca pretext de amestec în treburile interne. Atenţie deosebită se va acorda cultelor şi sectelor neoprotestante, cultului greco-catolic şi celor care nu sunt recunoscute de lege. Totodată, se va asigura îmbunătăţirea măsurilor de cunoaştere şi neutralizare a emisa­rilor centrelor cultice din exterior, precum şi a canalelor clandestine de legătură cu străinătatea a elementelor autohtone.
În luna octombrie 1989 se va ana­liza în Biroul Executiv stadiul îndepli­nirii sarcinilor în problemă.
Răspund: Direcţia I, UM 0544, Serviciul "D", celelalte unităţi de Securitate cu competenţe.

În problemele "artă-cultură", "pre­să, poligrafie şi radio-televiziune" se va acţiona pentru sporirea eficienţei controlului de securitate, pentru prevenirea, combaterea şi neutralizarea cu promptitudine a încercărilor din exterior de a racola şi instiga la activi­tăţi contestatar-disi­dente, precum şi pentru eliminarea oricăror posibilităţi de producere a unor evenimente de securitate în aceste sectoare.
În trimestrul IV/1989 se va raporta Biroului Executiv stadiul executării acestor sarcini.
Răspund: Direcţia I, UM 0544, UM 0195, Serviciul "D", celelalte unităţi de Securitate cu competenţe.

Se vor intensifica şi diversifica măsurile de protecţie contrainformativă a tineretului, precum şi de control şi prevenire a oricăror acţiuni ostile în rândul persoanelor din domeniul ştiinţei, învăţământului, sănătăţii, justiţiei şi sportului. Se va acţiona pentru a se preveni şi contracara în fază incipientă influenţele nocive exercitate de propaganda ostilă din exte­rior, incitarea sau antrenarea la acti­vităţi duşmănoase, cu accent pe protejarea persoanelor care efectuează deplasări în străinătate.
În trimestrul III/1989 se va raporta Biroului Executiv stadiul muncii de securitate în problema "tineret-în­vă­ţă­mânt", iar în trimestrul IV/1989, în problemele "sănătate" şi "justiţie".
Răspund: Direcţiile I, a II-a, a IV-a, UM 0544, UM 0195, celelalte unităţi centrale şi teritoriale de Securitate.

Document din volumul: Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente (1949-1989) de Marius Oprea, Iaşi, Editura Polirom, 2002

×