x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din dosarele Securităţii Perfecţionarea activităţii de cunoaştere, prevenire şi contracarare a actelor de sabotaj, subminare a economiei naţionale şi diversiune pe anul 1989

Perfecţionarea activităţii de cunoaştere, prevenire şi contracarare a actelor de sabotaj, subminare a economiei naţionale şi diversiune pe anul 1989

13 Feb 2009   •   00:00

Se va asigura creşterea aportului specific al activităţii de securitate la cunoaşterea şi prevenirea situaţiilor de natură să afecteze funcţionarea în siguranţă a sistemului energetic naţional, la înlăturarea operativă a tururor cauzelor care pot conduce la ge­neralizarea unor avarii sau la nepunerea în funcţiune la termenele stabilite a noilor capacităţi energetice, acordându-se atenţie deosebită Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă şi Combinatului Chimic Drobeta Turnu-Severin.În trimestrul II/1989 se va raporta conducerii Departamentului Securităţii Statului stadiul îndeplinirii sărcinilor din programele de măsuri "ENERGIA" şi "ATOMUL".
Răspund: Direcţiile a II-a, a IV-a şi unităţile teritoriale.


În obiectivele industriei metalurgice, constructoare de maşini, electronice şi electrotehnice se va asigura prevenirea oricăror acţiuni, fapte sau fenomene de natură să afecteze realizarea sarcinilor de plan şi a indicatorilor de eficienţă economică.
În mod deosebit se va acorda atenţie cunoaşterii şi prevenirii oricăror situaţii de natură să influenţeze negativ calitatea produselor, în special a autoturismelor, camioanelor, tractoarelor, va­goa­n­e­lor, navelor, utilajelor energetice, echipamentelor electro­nice şi de automatizare ori să determine neîndeplinirea sarcinilor de plan cu implicaţii asupra exportului.
În sectoarele cu producţie destinată apărării se va acţiona prioritar pentru prevenirea oricăror situaţii de natură să afecteze capacitatea de înzestrare a armatei, realizându-se în acelaşi timp un control contrainformativ eficient asupra specialiştilor şi deţinătorilor de secrete, preîntâmpinarea sustragerilor de armament, muniţie, exploziv şi substanţe radioactive, cât şi a altor fapte şi situaţii care pot genera evenimente deosebite.
În trimestrul II/1989 se va raporta Biroului Executiv stadiul aplicării prevederilor Planului special de măsuri în problemă.
Răspund: Direcţiile I, a IV-a, UM 0500/A şi unităţile teritoriale.


În raport cu particularităţile fiecărui sector din transporturi şi telecomunicaţii, se va acţiona prioritar în următorele direcţii:
– în transportul feroviar se va pune accent pe cunoaşterea şi prevenirea oricăror fapte ostile şi situaţii negative de natură să pericliteze siguranţa circulaţiei, viaţa călătorilor şi integritatea bunurilor transportate ori să afecteze în orice mod economia naţională;
– în transporturile navale se va acţiona pentru stăpânirea situaţiei operative în rândul personalului navigant, în scopul prevenirii actelor de trădare sau de altă natură care pot aduce atingere securităţii statului sau a capacităţii de transport maritim; – în domeniul telecomunicaţiilor se va acţiona pentru prevenirea oricăror fapte şi situaţii de natură să pună în pericol securitatea sistemului de transmisiuni, a magistralelor telefonice şi de televiziune ori să permită folosirea acestora în scopuri duşmănoase.
Răspund: Direcţia a II-a, Securităţile judeţene şi a municipiului Bucureşti.


Se vor intensifica măsurile specifice pentru cunoaşterea şi prevenirea tuturor faptelor de natură să afecteze realizarea programelor de dezvoltare în domeniul agriculturii, industriei alimentare, achiziţiilor şi contractărilor. În mod deosebit se vor avea în vedere aspectele care pot afecta programul de îmbunătăţiri funciare şi de irigaţii.
În luna februarie 1989 se vor raporta Biroului Executiv concluziile care se desprind din munca de securitate în obiectivele cu profil de îmbunătăţiri funciare.
Se va acţiona susţinut pentru cunoaşterea şi stăpânirea temeinică a situaţiei operative în obiectivele industriei lemnului şi materialelor de construcţii, industriei uşoare şi a bunurilor de larg consum, precum şi în cooperaţie, asigurându-se prevenirea faptelor şi evenimentelor cu caracter de securitate.
Răspund: Direcţia a II-a şi unităţile teritoriale.


Pe linia cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice, Direcţia a II-a şi unităţile teritoriale vor întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea radicală a muncii informativ-operative de securitate, asigurând dezvoltarea susţinută a capacităţii de cunoaştere şi prevenire.
Se va acţiona pentru urmărirea modului cum se finalizează cercetările din domeniile prioritare, referitoare la descoperirea de noi surse de materii prime, valorificarea lor superioară şi îmbunătăţirea nivelului tehnic al produselor. Se va asigura un control informativ eficient asupra principalelor programe de investiţii, depistarea din fază incipientă a greşelilor de proiectare şi prevenirea adoptării unor soluţii tehnice neeconomicoase sau insuficient fundamentate.
Prin măsuri de securitate specifice vor fi protejate rezultatele cercetărilor şi specialiştii de valoare faţă de acţiunile serviciilor de informaţii străine. Se va acţiona pentru identificarea şi anihilarea canalelor de scurgere a informaţiilor din cercetarea românească.
În trimestrul II/1989 se va raporta conducerii Departamentului Securităţii Statului stadiul muncii de securitate în obiectivele de cercetare şi proiectare.
Răspund: Direcţiile a II-a, a III-a, UM 0500/A şi unităţile teritoriale.


În obiectivele de planificare şi financiar-bancare se vor lua măsuri eficiente de cunoaştere şi prevenire a oricăror acte de natură să afecteze aplicarea mecanismului economico-financiar sau să perturbe activitatea unor ramuri economice. Concomitent se va acţiona pentru prevenirea încălcării legislaţiei muncii, a normelor privind retribuirea ori acordarea altor drepturi de personal, preîntâmpinarea aplicării unor măsuri abuzive generatoare de stări de spirit necorespunzătoare.
În unităţile centrale de sinteză se va acţiona pentru prevenirea scurgerii de date şi informaţii care ar putea fi folosite de persoane ori cercuri interesate în acţiuni de subminare a economiei naţionale.
Prin măsuri specifice de securitate, în sectorul vamal se va acţiona cu precădere pentru cunoaşterea loialităţi personalului încadrat, în scopul prevenirii racolării unor lucrători de către elemente interesate să scoată sau să introducă ilegal în ţară materiale cu conţinut necorespunzător, armament şi substanţe toxice.
În trimestrul II/1989 se va raporta Biroului Executiv stadiul muncii de securitate în obiectivele de sinteză.
Răspund: Direcţia a II-a, UM 0500/A, UM 0650 şi unităţile teri­toriale.

Document din volumul: Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente (1949-1989) de Marius Oprea, Iaşi, Editura Polirom, 2002

×