x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 19 mai 1989

19 mai 1989

de Ilarion Tiu    |    19 Mai 2009   •   00:00

România îşi pregătea apărarea pentru reuniunea Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Eu­ro­pa de la Paris, în care se dezbă­teau problemele respectării drepturilor omului. S-a încheiat vizita acti­viş­tilor bulgari cu Propaganda la Bucu­reşti. La Mangalia, vrachierul "Voi­nea­sa" a fost lansat la apă.ROMÂNIA ÎŞI PREGĂTEA APĂRAREA PENTRU CONFERINŢA CSCE DE LA PARIS
Şedinţa Biroului Permanent al CPEx din 19 mai a avut un singur punct pe ordinea de zi - participarea României la reuniunea Conferinţei pentru Securitate şi Coope­rare în Europa de la Paris privind pro­ble­matica drepturilor omului (30 mai - 23 iunie). Liderii Partidului bănuiau că România va fi luată la rost din cauza încălcării drepturilor omului, aşa că şi-au pregătit apărarea. Nicolae Ceau­şescu le-a impus delegaţilor de la Bu­cureşti să discute exclusiv despre "pro­­blemele de bază": şomajul, să­răcia, locuinţele şi învăţământul.
În ajutorul său a intervenit şi Manea Mănescu, care i-a acuzat pe americani de ipocrizie, de vreme ce aveau în ţară 20 de mi­lioane de analfabeţi şi dădeau altora lecţii privind respectarea drepturilor omului.

SCHIMB TOVĂRĂŞESC ROMÂNO-BULGAR
S-a încheiat vizita în România a activiştilor Partidului Comunist Bulgar, condusă de Vasil Momov, prim-adjunct al şefului Secţiei Politică Ideologică a CC al PCB. Membrii delegaţiei s-au în­tâlnit cu omologi din CC al PCR, cu activişti ai Comitetului mu­ni­cipal Bucureşti şi Braşov al PCR, cu cadre universitare de la Aca­demia de Partid "Ştefan Gheorghiu". La finalul vizitei, tova­răşii bulgari au fost întâmpinaţi la sediul Comitetului Central de Ion Stoian, membru supleant al CPEx, secretar al CC al PCR.

VRACHIERUL "VOINEASA", LANSAT LA APĂ
Muncitorii de la Şantierul Naval Mangalia au finalizat costruc­ţia vrachierului "Voineasa". Nava, în tonaj de 25.000 tdw, a fost lansată la apă în cadru festiv, responsabilii unităţii răspunzând "indicaţiilor şi orientărilor secretarului general al Partidului, iniţiatorul grandiosului Program naval menit să înzestreze flota românească cu noi nave, mereu mai perfecţio­nate şi mai puternice". Vrachierul "Voineasa" era a douăzecea navă lansată de Şantierul Mangalia de la înfiinţare. Printre reali­zările întreprinderii se mai numărau: mineraliere de 55.000 şi 65.000 tdw, petrolierul de 85.000 dtw şi prima navă cap de serie a tipului 25.000 tdw - "Beclean".

AGRICULTORII, OCUPAŢI CU PRAŞILA DE PRIMĂVARĂ
La CAP Dolheşti (jud. Iaşi), tractoriştii lucrau din greu la prăşirea terenurilor cultivate. Şeful unităţii, ing. Ilie Tăbăcaru, a raportat că operaţiunea se încheiase deja pe 500 hectare mecanizabile de porumb, precum şi pe 100 hectare teren arabil cultivat cu floarea-soarelui. Nici coperatorii care lucrau manual nu s-au lăsat mai prejos, prăşind sfecla de zahăr şi ceapa din sămânţă de două ori şi o dată floarea-soarelui şi porumbul. Când CAP-ştii nu mai făceau faţă volumului de muncă s-a apelat şi la personalul altor unităţi din comună. De voie, de nevoie, toată lumea trebuia să contribuie la progresul agriculturii socialiste!

CONFERINŢĂ PRIVIND ELECTROTEHNICA, LA TIMIŞOARA

La Întreprinderea "Electromotor" din Timişoara s-a des­fă­şurat ediţia a şasea a sesiunii de comunicări ştiinţifice "Eficienţa în proiectarea, fabricarea şi exploatarea maşinilor electrice", organizată de comitetul UTC al unităţii în colaborare cu Institutul Politehnic "Traian Vuia". Sesiunea se desfăşura timp de două zile, în patru secţiuni: maşini electrice, proiectare, tehnologii de execuţie şi SDV-uri utilizate în fabricarea ma­şinilor electrice, automatizare-manipulare şi roboţi industriali, eficienţă economică în industria electrotehnică. Au parti­cipat 120 de specialişti din cercetare şi producţie din unităţile industriale din ţară, precum şi cadre didactice din învăţă­mântul superior. Tematica lucrărilor şi referatelor a fost axată pe pro­blemele prioritare ale economiei, vizând creşterea produc­ti­vităţii muncii, reducerea consumurilor specifice, introducerea progresului tehnic.

FESTIVALUL FILMULUI PIONIERESC DE LA TURDA
În cadrul Decadei cultural-ştiinţifice "Potaissa '89" de la Turda s-a desfăşurat, în perioada 19-21 mai, Festivalul inter­ju­deţean al filmului pionieresc, sub egida Consiliului de educaţie politică şi cultură socialistă Turda şi al Întreprinderii cinema­tografice din judeţul Cluj. Deschiderea festivă a avut loc la cine­ma­tograful "Tineretului", după care a urmat concursul "Cine ştie câştigă", cu tema "Filmul - oglinda vie a devenirii noastre", şi o întâlnire cu actori turdeni de film. Ulterior s-a vernisat ex­po­ziţia fotografică a elevilor "Sub flamura partidului, creştem o dată cu ţara". După-amiază a avut loc vizionarea filmelor pioniereşti înscrise în concurs, apoi proiecţia filmelor "Maria şi Mi­rabela în Tranzistoria", "În fiecare zi mi-e dor de tine" şi "Ui­mitoarea aventură a muşchetarilor", în prezenţa regizorilor lor.
La Şcoala Generală nr. 8 a avut loc simpozionul "Calitatea şi eficienţa procesului de predare-învăţare, criterii fundamentale pentru evaluarea activităţii din şcoală".

SPORTUL MILITAR SOCIALIST
La Constanţa s-au încheiat lucrările celei de-a 33-a Conferinţe a Comitetului Sportiv al Armatelor Prietene. Au luat parte re­prezentanţi ai sportului militar din 22 ţări socialiste şi "în curs de dezvoltare" din Europa, Asia, Africa şi America Latină. Parti­cipanţii au fost incluşi într-un program turistic în care au vizi­tat unităţi ale armatei, precum şi obiective economice şi istorice ale ţării.
Întâlnirea cadrelor medicale cu actorii
Comisia femeilor de la Spitalul "Dr. I. Cantacuzino" din Bucu­reşti, în colaborare cu Clubul "Femina", au organizat o întâlnire a personalului medico-sanitar cu oamenii de cultură ai ora­şului. Au răspuns invitaţiei actorii: Matei Alexandru, Rodica-Sanda Ţuţuianu, Iarodara Nigrim, Alexandru Hasnaş şi Geo Costiniu; artiştii plastici: Silvia Belmega, Ana-Aura Băbeanu, Lucian Ionescu şi Radu Serghiuţă. Tema discuţiilor a fost: "Rolul femei, al familiei în viaţa patriei". Brigada artistică de agitaţie din cadrul spitalului a ţinut un program de gimnastică aerobică.

×