x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 22 aprilie 1989

22 aprilie 1989

de Ilarion Tiu    |    22 Apr 2009   •   00:00

Paul Niculescu-Mizil a participat la o consfătuire a Consiliul de Ajutor Economic Reciproc ce se desfăşura la Hanoi, în Vietnam. Formaţia de handbal Chimistul Râmnicu Vâlcea a câştigat prima manşă a finalei "Cupei Federaţiei". La Iaşi, respon­sabilii partidului au organizat o mare manifestaţie pentru a marca achitarea datoriei externe.CONSFĂTUIRE A CAER ÎN VIETNAM
La Hanoi, capitala Republicii Socialiste Vietnam, au avut loc lucrările Consfătuirii preşedinţilor unităţilor şi consiliilor centrale cooperatiste din ţările membre ale CAER. România a fost reprezentată de Paul Niculescu-Mizil, membru al CPEx al CC al PCR şi preşedinte al CENTROCOOP. În timpul vizitei în Vietnam, demnitarul român a avut o întrevedere şi cu Do Muoi, membru al Biroului Politic al CC al Partidului Comunist Vietnamez, pe teme legate de cooperarea economică între cele două ţări.

SUCCES LA HANDBAL ÎN CADRUL "CUPEI FEDERAŢIEI"

La Râmnicu Vâlcea s-a disputat partida de handbal între echipa locală Chimistul şi formaţia sovietică Egle Vilnius, contând pentru manşa întâi a finalei "Cupei Federaţiei". Ro­mâncele au câştigat detaşat meciul, cu scorul de 26-18. Returul urma să se desfăşoare la 30 aprilie, la Vilnius.

MANIFESTAŢIE ÎN CINSTEA ACHITĂRII DATORIEI EXTERNE, LA IAŞI
Seria "adunărilor populare" dedicate achitării datoriei externe a continuat la Iaşi, unde prim-secretara de partid Maria Ghiţulică a convocat o adunare la care au participat zeci de mii de oameni. În cuvântarea sa, Gheor­ghe Gurincu, prim-secretar al Comitetului judeţean Iaşi al UTC, a spus: "În aceşti ani de glorie şi lumină şi-a găsit o strălucită încununare eroica şi strălucita activitate desfă­şurată de Nicolae Ceauşescu în rân­du­ri­le mişcării revoluţionare încă din anii fragezi ai tinereţii, constituind pentru toţi fiii patriei cel mai înalt exemplu de slujire devotată, cu în­flă­cărat patriotism şi neobosită dăruire, a cauzei partidului şi poporului, celor mai nobile idealuri de progres, prosperitate, libertate, independenţă şi demnitate naţională. În preajma glorioaselor aniversări ale poporului nostru - 50 de ani de la marea demonstraţie patriotică antifascistă şi antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 45 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944-şi în întâmpinarea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, încre­din­ţăm conducerea partidului nostru, pe mult stimatul şi iubitul conducător al partidului şi patriei noastre socialiste, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, că tânăra generaţie din judeţul Iaşi îşi va pune cu entuziasm şi devotament energia creatoare în slujba înfăptuirii neabătute a măreţelor programe de dezvoltare socialistă a ţării".

CÂNTAREA ROMÂNIEI, SECŢIA SATIRĂ ŞI UMOR
La Dej s-a încheiat faza pe judeţul Cluj a competiţiei formaţiilor de satiră şi umor, desfăşurată la Centrul de creaţie şi cultură socialistă din localitate. Au participat peste 60 de "brigăzi artistice", grupuri satirice, de pantomimă şi interpreţi individuali din întreprinderi, cooperative meşteşugăreşti şi unităţi comerciale din localităţile: Cluj-Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Floreşti, Bobâlna, Panticeu, Ciucea, Aghireşu, Iuriul de Câmpie. Evenimentul s-a desfăşurat timp de două zile, fiind monitorizat de comitetele de partid judeţean şi din întreprinderi.

O NOUĂ POEZIE ÎN REPERTORIUL PIONIERILOR
Conducătorului iubit

Omagiu cald conducătorului iubit
Ce-nalţă-n vatră, tot mai mândră ţara,
Statornicind pe plaiu-n veci unit,
Prin muncă avântată, primăvara!
Nu este colţ în care bucuria
Să nu-şi deschidă floarea în lumină,
Un cânt de pace este România
Şi un poem e bolta ei senină.
Având cârmaci de geniu pe Omul ce-l iubim,
Partidul ne deschide zări supreme,
De-aceea noi cu dragoste-l cinstim,
Urcând cu el biruitor prin vreme.
Mariana Marin
Cenaclul "Petale de lumină" - Şcoala nr. 29, Galaţi
(Cutezătorii nr. 16/1989)

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZUL AMEŢELILOR

Revista "Sănătatea" din aprilie 1989 îşi sfătuia cititorii cum să reacţioneze în cazul apariţiei ameţelilor: "Ame­ţea­la este un semn des întâlnit la suferin­zii cardiovasculari, la baza sa fiind o tulburare în irigaţia vestibulară sau cerebrală. Această stare este descrisă de suferinzi ca o nesiguranţă în mers, clătinare, înceţoşarea văzului, cădere în gol etc., ca semn de boală ea poate apărea în multe afecţiuni cum sunt hi­per şi hipotensiunea arterială, nevroza astenică, cremnofobie (dezechilibru şi frica de înălţimi), agorafobie (senzaţia de dezechilibru, teama de spaţii deschise), anemii, febră mare, stenoză mitrală, tulburările de ritm cardiac, arteloscleroză etc. La suferinzii cu tulburări în circulaţia cerebrală (agnio­spasm cerebral) poate apărea un mers ne­sigur cu căderea într-o parte. Câteodată, acestea pot reprezenta ase­mă­nări cu cel de tip Meniere (vertij, greţuri, vărsături, transpiraţii, cefalee, diminuarea auzului unilateral, vijelii în urechi) etc. Dat fiind multitudinea de situaţii ce semnalează şi prezenţa ameţelii, medicul va fi acela care va hotărî şi terapia şi conduita igieno-tera­peutică cea mai potrivită.
Totuşi, atunci când apar aceste semne de boală, persoana în cauză îşi va căuta un mijloc unde să poată sta întinsă, pentru a evita căderea. Totodată, îmbrăcămintea va fi mai degajată la gât şi în zona abdominală. Cei din jur vor supraveghea persoana respectivă până îşi va reveni şi până la venirea unui cadru sanitar. Uneori, un pahar cu apă şi o linguriţă de dulceaţă ori zahăr înviorează accidenta­tul".

"POEZII" DE NICOLAE LABIŞ LA EDITURA EMINESCU

Colecţia "Biblioteca Eminescu" a editurii cu acelaşi nume a scos pe viaţă volumul "Poezii" de Nicolae Labiş. Ediţia a fost alcătuită de Gheor­ghe Tomozei, iar "Postafaţa" era semnată de Paul Dugneanu.

×