x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Calendar 3 decembrie (duminică)

Calendar 3 decembrie (duminică)

03 Dec 2009   •   00:00

● Soarele a răsărit la 7:34, a apus la 16:37 ● Luna a răsărit la 11:31, a apus la 21:21 ● Sărbătoare creştină: Sf. Cuv. Gheor­ghe de la Cernica; Sf. Prooroc So­fro­nie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei; Duminica a XV-a după RusaliiS-a întâmplat la 3 decembrie 1989
● Cu ajutorul unei rachete purtă­toa­re de tip "Proton", în Uniunea So­vieti­că a fost lansat observatorul or­bi­tal "Granat". Acest modul cosmic specia­lizat, cu o masă proprie de 4 to­ne, dispune de apa­ra­tură ştiin­ţifică creată de specialişti şi oameni de ştiinţă din URSS, Franţa, Danemarca şi RP Bulgaria. Principala destinaţie a observatorului cosmic orbital consta în cercetarea surselor de radiaţii Roentgen şi Gamma din Univers, stu­die­rea "găurilor negre", a stelelor de neu­troni, a rămăşiţelor exploziilor unor supernove, a centrului galaxiei noastre, a spaţiului interstelar şi "obiec­telor" intergalactice.
● Un experiment ecologic ce a per­mis oamenilor de ştiin­ţă să facă un nou pas pe calea asigurării au­to­no­miei depline a omului în cursul unor zbo­ruri cosmice de lungă durată se în­cheie recent în Statele Unite. Experimentul, care s-a desfă­şurat într-un ecosistem închis, ce a asigurat în în­tregime necesarul de apă, aer şi hrană pentru o persoană, a de­monstrat viabilitatea posibilităţii efectuării unor că­lă­to­rii interplanetare de lungă du­ra­tă. Ecosistemul a constat, practic, dintr-o "seră" cu o su­pra­faţă de câteva zeci de metri pătraţi, în interiorul căreia s-a asigurat recircularea integrală a aerului, apei şi a tuturor deşeurilor. În interiorul ace­leiaşi sere "se produ­ceau" şi alimentele necesare hra­nei. Alimentaţia ex­pe­ri­men­­tatorului a constat din fructe, legume şi peşte. Apa po­tabilă, ca şi cea necesară pre­gătirii hranei şi spă­latului, era obţinută din aer. Cantitatea de calorii primi­tă zilnic se ridica la circa 2.000.


Vremea
În ţară, vremea s-a încălzit uşor. Cerul a fost variabil în estul şi sud-estul ţării, unde însă cu totul izolat au fost posibile precipitaţii slabe mixte. În rest, cerul a fost mai mult senin. Vântul a mai prezentat unele intensificări în estul ţării şi la munte cu 35-55 km din sector nordic. Temperaturile maxime au oscilat între 0 şi 10 grade, mai coborâte acolo unde ceaţa a fost persistentă. În zonele joase s-a semnalat ceaţă şi chicură.
În Bucureşti, vremea a continuat să se încălzească uşor. Cerul a fost variabil, mai mult senin. Vântul a suflat slab. Temperatura maximă a fost cuprinsă între +3 şi +5 grade. Temperatura minimă a fost între
-5 şi -7 grade. Condiţii de ceaţă şi chiciură.


Tv 3 decembrie 1989
● 11:30 Lumea copiilor. Redactor Ina Ste­­rescu. Telefilmoteca de ghiozdan. Un salt spre marea performanţă. Pro­duc­ţie a studiourilor sovietice. Cu: Saşa şi Andriuşa Budiho, Emanoil Wittorgan, Larisa Leodova. Regia Leonid Martiniuk. Episodul 3
● 12:25 Sub tricolor, la datorie!. Docu­mentele adoptate de cel de-al XIV-lea Con­gres - grandioasă proiec­ţie a vii­to­rului socialist şi comunist al Ro­­mâ­niei. Rubrică realizată la Muzeul Mi­litar Central. Patriei - inima şi versul. Mon­taj literar-muzical. Redactori: mr. Valeriu Pricină şi mr. Ioan Mija.
● 12:40 Viaţa satului. Hotărârile Congresului al XIV-lea al partidului - program ferm de muncă pentru întregul nostru popor!. Actualitatea în agricultură. Iarna în Bă­răgan. Documentar. Redactor Gheor­ghe Verman
● 13:00 Telex
● 13:05 Album duminical. Concert de prânz cu formaţia condusă de Ale­xan­dru Simu. Caratele spiritului gos­po­dăresc. Reportaj. Din cununa cântecului românesc. Melodii populare. De dor, de dragoste de ţară. Mo­ment poetic. Recită: Tania Filip şi Traian Stănescu. Pământul acesta ro­mâ­nesc. Muzică uşoară cu: Florin Geor­gescu, Angela Ciochină, Marcela Ale­xandru, Florina Cupşa. Desene ani­mate. Autografe muzicale. Cântă: Ste­la Enache şi Dana Bartzer. Mari co­mici ai ecranului. Microrecital Mirabela Dauer. Telesport. Redactori coordonatori: Ioana Bogdan, Nicoleta Păun
● 15:00 Închiderea programului
● 19:00 Telejurnal. Înfăptuim ho­t­ă­râ­ri­le marelui forum al comuniştilor ro­mâ­ni!
● 19:20 Cântarea României. Omagiul ţării, conducătorului iubit. Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi cu Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Arad
● 20:25 Film artistic. Taulanti vrea o soră. Producţie a studiourilor al­bane­ze. Premieră pe ţară.
● 21:35 Concert de coruri şi scene din opere. Redactor Luminiţa Constantinescu
● 21:50 Telejurnal
● 22:00 Închiderea programului


Anunţuri
CERERI ŞI OFERTE DE SERVICIU

● Întreprinderea de Confecţii şi Tri­co­taje Bucureşti, Bd. Armata Po­po­ru­lui, Secorul 6 încadrează urgent băr­baţi - controlori poartă şi paznici, cu domiciliul stabil în Bucureşti şi sector Agricol Ilfov, absolvenţi de şcoa­lă generală, stagiul militar efectuat.
● Întreprinderea Poligrafică Lucea­fă­rul încadrează urgent fochişti joasă pre­siune şi mecanic auto Diesel.
IPILF Giurgiu încadrează conform legii contabil şef.
● Căutăm persoană pentru îngrijire, menaj unui vârstnic. Aşteptăm şi provincia.
● Căutăm femeie internă îngrijire bolnav
● Familie mică căutăm pentru condus menaj pensionară, singură, fără obli­gaţii familiale, domiciliată car­tie­re Titulescu, 1 Mai, Gara Nord, îm­pre­jurimi.

VÂNZĂRI
● Vând butelie aragaz, pătuţ copil, sobă de încălzit cu petrol.
● Predau contract două camere, Şincai, cu similar, chirie.
● Vând garsonieră etajul 4, Vatra Luminoasă.
● Vând apartament 3 camere, me-trou Militari.

×
Subiecte în articol: special