x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Probleme în traficul bucureştean

Probleme în traficul bucureştean

08 Mai 2009   •   00:00

Prin intermediul redacţiei – ne scria Teodor Achim din bd. Leontin Sălăjan nr. 21 – sugerez edililor ca Str. Dristor să fie pavată cu pietre cubice pe strat de balast pentru a rezista în condiţiile actuale de trafic intens determinat de devierea prin această arteră a mijloacelor de transport în comun. S-ar evita astfel denivelările şi mai ales avarierea autoturismelor şi a autobuzelor".Apelând atât la Admi­nistraţia domeniului public din Sectorul 3, cât şi la CAGCMB ne-am convins că Str. Dristor n-a fost şi nu este neglijată de către edili. Ea va fi mo­dernizată în cursul primului semestru al acestui an, o dată cu terminarea amplelor lucrări edilitare din zonă. Până atunci, ADP va executa lucrări de întreţinere curentă a părţii carosabile


"În imediata vecinătate a imobilului în care locuiesc - ne relata Eugen Naghi (Str. Arinului nr. 13) - îşi are sediul un centru de producţie al cooperativei «Arta Încălţămintei». Cum aici nu se confecţionează sau repară încălţăminte, cum aţi fi tentaţi să credeţi, ci se con­fec­ţio­nează diverse piese din mase plastice şi cauciuc, sunt nevoit ca, împreună cu întreaga familie, să suport un zgomot intens 24 de ore din 24, aici lucrându-se în trei schimburi. Sunt convins că piesele realizate în acest centru sunt necesare, dar vă rog să mă credeţi că poluarea fonică a devenit de nesuportat, pe­ri­cli­tându-ne starea de sănătate". Convinşi fiind că şi familia Naghi are dreptul la linişte, am cerut spriji­nul Centrului sanitaro-antiepidemic. Testele evidenţiind prezenţa unor zgomote ce depăşesc limita pre­vă­zută de lege, s-a intervenit la conducerea cooperativei «Arta În­căl­ţă­mintei» pentru ca de urgenţă să se ia măsuri de diminuare a nu­mă­ru­lui decibelilor."


"Ar fi bine să aveţi în vedere şi ma­gazinul «Mioriţa» din Piaţa Mihail Kogălniceanu - ne îndemna Valentin Bunescu (Str. Brutus nr. 7) - că şi aici se refuză primirea spre valorificarea sticlelor goale. Eu fiind acum în pra­gul a 70 de ani şi neputând să mă mai înapoiez acasă cu cele 12 sticle pe care doream să le predau - şi nu mi le-au primit - pur şi simplu le-am abandonat". Faptele relatate de Valentin Bunescu confirmându-se, s-au luat operativ măsuri: i s-a înmânat contravaloarea sticlelor pe care le lăsase în magazin, iar vânzătoarea care re­fuzase să le primească a fost sanc­ţio­nată contravenţional de către Inspectoratul comercial."


"Ritmicitatea circulaţiei autobu­ze­lor liniei 139 - sesiza Mihai Cazachiu din Str. Meseriaşilor nr. 1, bloc C93 - este în suferinţă. Şi nu pentru că ar fi in­suficiente autobuzele, ci - m-am con­vins - pentru că şoferii zăbovesc în­delung la capetele de linie sub pri­vi­rile îngăduitoare ale controlorilor, cir­culând apoi în şir indian. Poate su­ge­raţi conducerii ITB să verifice mai des graficul de circulaţie al acestei li­nii". Ne-am conformat, trans­mi­ţând con­ducerii Exploatării Transport Au­to­buze din ITB observaţiile lui M. Ca­za­chiu. În consecinţă, s-a acţionat pentru remedierea situaţiei. Li s-au aplicat diverse sancţiuni administra­ti­ve şo­fe­ri­lor Ion Surugiu, Nicolae Io­niţă, Ion Drăghici, Ionel Necşulescu, Gheor­ghe Tu­dor, Dumitru Ciobanu şi Constantin Popa. Cazul a fost prelucrat cu în­treg personalul de mişcare şi în­tre­ţinere şi s-au intensificat ac­ţiu­ni­le de supraveghere şi control pe li­nia 139.
Eugen Eftimiu - Informaţia Bucureştiului, nr. 10.955 din 1989

×
Subiecte în articol: special