x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Un ascensor numit dorinţă

Un ascensor numit dorinţă

14 Mai 2009   •   00:00

Priviţi înălţimea semeaţă a unui bloc cu 11 niveluri şi imaginaţi-vă ce implicaţii are pentru locatarii de la etajele superioare lipsa unui ascensor în această construcţie destinată confortului şi bunei convieţuiri.Să urci şi să cobori zilnic câteva sute de trepte, ca într-o veritabilă ascen­siu­ne montană, nu este o întreprindere la îndemâna oricui, cu atât mai mult cu cât la etajele superioare se află cel puţin un bătrân ori un copil. Şi, totuşi, în această situaţie se află blocul 1D, din Str. Cişmelei nr. 1, inactivitatea ascensorului îm­pli­nind respectabila vârstă de un trimestru. Cauza o constituie, veţi vedea pe parcursul anchetei noastre, modul birocratic, defectuos, lipsit de spirit de răspundere cu care o serie de lucrători din două unităţi direct răspunzătoare de buna func­ţio­nare a ascensoarelor: secţia de ascensoare a IJPIPS (şef secţie - ing. Stan Ştefan) şi compartimentul simi­lar al ICRAL Constanţa (în acest caz, responsabilul tehnic autorizat, Simion Stratievski) am tratat rezol­varea acestui caz.

Dar să derulăm faptele. La începutul lunii ianuarie, ne spune ing. Gheorghe Ionel, lo­catar al acestui bloc, ascensorul de la scara A s-a defectat. Nu dintr-o ex­ploa­tare necorespunzătoare, ci din cauza uzurii intervenite în timpul îndelungat de funcţionare. Solicitat, un specialist de la atelierul service ascensoare al IJPIPS Constanţa se deplasează la faţa locului şi constată că este nevoie să schimbe o piesă în valoare de aproximativ 2.000 de lei, respectiv, coroana melcată de la troliu.

De aici încep războiul hârtiilor şi lupta celor 46 de familii cu... birocraţia. În prima fază, locatarii se adresează secţiei de specialitate a IJPIPS, care îşi declină competenţa şi, prin adresa nr. 3.656, informează ICRAL: "Reparaţia nu face obiectul contractului de între­ţinere încheiat cu întreprinderea noastră". Ce fac locatarii în continuare? Se adresea­ză, aşa cum este firesc, ICRAL Constanţa, care, la rândul său, îi pasează la IJPIPS, expediind acesteia o altă adresă (nr. 2.068), în care preci­zea­ză, printre altele: "... Aveţi sarcina să reparaţi şi să puneţi în funcţiune as­censorul...".

Apoi, cei care au trimis adresa ridică indiferenţi din umeri, prevalându-se de prevederile contractului nr. 102 din 11 decembrie 1987, în baza căruia mai trimit o adresă, din care reţinem: "... Conform contract 102 şi divergenţei cu care a fost semnat contractul vă in­formăm că ICRAL nu are nici o obligaţie în repararea ascensorului de la blocul 1D, scara A...", scrisoare semnată de contabilul-şef al ICRAL, to­varăşul Stavru Bonciu. Total de­rutaţi, locatarii blocului sus-amintit nu mai ştiu ce să facă şi se adresează redacţiei, solicitând sprijinul.

Firesc, în temeiul Legii presei, ne adresăm celor două unităţi pentru a lămuri lucrurile şi, în primă fază, stăm de vorbă cu ing. Stan Ştefan, aflând că, în conformitate cu contractul încheiat între ICRAL şi IJPIPS, la 1 ianuarie 1989, în articolul 2 se precizează că orice lucrare în afară de întreţinere se execută în baza comenzii beneficiarului, cu acceptul prestatorului, lucrarea efec­tu­ând-o IJPIPS. Pentru reparaţii capitale şi modernizări, lucrările urmea­ză a fi făcute de o întreprindere specia­lizată.

Ce spune ICRAL-ul, prin per­soana tehnicianului Simion Stra­tievski? "Într-adevăr, există un contract cu sarcini concrete, atât pentru IJPIPS, cât şi pentru ICRAL, dar la care noi am anexat o divergenţă, în care se precizează: în ca­drul întreţinerii complete se execută următoarele lucrări: revizie teh­nică curentă, ridicarea deranjamentelor, reparaţii accidentale, re­vi­zii generale conform PTR 2/1982, colecţia ISCIR".

Ce precizează articolul 285 din sus-numita colec­ţie: "Revizia generală constă în examinarea ascensorului şi din remedierea deficienţelor constatate". Deci, sarcina reparării re­vine IJPIPS. De altfel, prin aceeaşi divergenţă, ICRAL şi-a luat măsura să precizeze că, prin întreţinere completă, în abonament, prestatorul îşi ia obli­gaţia de a menţine în bune condiţii funcţionarea ascensoarelor prin efectuarea operaţiu­nilor prevă­zute în art. 2, inclusiv materialele şi în­locuirile de piese necesare acestor lucrări. Până aici totul este aparent bine, cu o singură remarcă: divergenţa este semnată doar de ICRAL. Aşadar, un autentic război între hârtii şi birocraţie. Cert este că as­censorul de la blocul 1D, scara A, din Str. Cişmelei nr. 1 nu funcţionează şi locatarii nu mai ştiu cui să se adreseze...
Liviu Bruckner - Dobrogea Nouă, jud. Constanţa, nr. 12.608 din 1989

×
Subiecte în articol: special icral ijpips