x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Casă de avocatură pentru afaceri imobiliare

Casă de avocatură pentru afaceri imobiliare

de Iulia Barbu    |    Elly Cîrstea    |    23 Mar 2011   •   19:44
Casă de avocatură pentru afaceri imobiliare
Sursa foto: Lucian Tudose/Agerpres
157893-lucian-tudose-agerpres-4194317.jpgAlegerile uninominale din 2008 au adus în Parlament personaje deja cu­noscute şi consacrate pe scena po­li­ti­că sau, din contră, necunoscute şi chiar controversate. Un exemplu este se­natorul PDL Mircea Andrei. Năs­cut în judeţul Olt, a ajuns la Bucureşti, a can­di­dat la Dâmboviţa şi a plecat la Ar­geş, unde este liderul interimar al or­ga­nizaţiei judeţene a PDL. Pro­pri­e­tă­ţile sale se întind în trei judeţe şi în Ca­pitală, iar cu conturile a ajuns până în Elveţia. La sfârşitul anului trecut şi-a cumpărat apartament în Piteşti, pentru a putea candida la anul la şefia CJ Argeş. Până atunci este singurul can­didat la conducerea filialei PDL Ar­geş, alegerile în această filială fiind pro­gramate sâmbătă, 26 martie. El a fost pus interimar la Argeş anul trecut de conducerea centrală a PDL în lo­cul deputatului Cristian Boureanu. An­terior, el a deţinut funcţiile de lider al PLD Sector 3 şi prim-vic­e­pre­şe­din­te al PDL Bucureşti, după fuziu­nea cu PLD.

Deşi este senator de Dâmboviţa, Mircea Andrei are o activitate intensă în judeţul Argeş. Principalul scop al acestei activităţi intense ar fi, spun anumite surse, acela de a devansa PSD la următoarele alegeri locale. Im­plicarea lui Mircea Andrei în ac­ti­vi­tatea organizaţiei judeţene a PDL re­iese şi din vizitele extrem de dese pe care le face în Argeş. Secretarul gene­ral al organizaţiei municipale Piteşti, Andrei Nicolescu, omul care asigură permanenţa şi comunicarea la PDL Argeş, ne-a dat asigurări că şeful său vi­ne aproape zilnic în oraş şi acordă au­­dienţe ori de câte ori este cazul. Se­­­natorul de Dâmboviţa, Mircea An­drei, este singurul candidat la ale­ge­rile pentru funcţia de preşedinte al PDL Argeş, informaţia fiind confir­ma­tă chiar de consilierul său personal. Or­ga­ni­zaţia PDL Argeş şi-a propus câş­­ti­ga­rea Consiliului Judeţean, dar şi câş­ti­garea mandatului de primar al mu­ni­cipiului Piteşti. Se anunţă o lup­­tă extrem de dură, chiar dacă  pre­şe­­din­tele CJ Argeş, Constantin Ni­co­les­cu, totodată preşedinte al social-de­­mo­craţilor argeşeni, a fost acuzat de fapte de corupţie şi a suferit o ope­ra­ţie pe cord deschis la Spitalul Floreasca, după ce i s-a făcut rău la câteva mi­nute după ce a aflat că Tribu­na­lul Ar­geş a dispus arestarea sa preven­tivă. În momentul de faţă, Constantin Ni­co­­lescu este cercetat în stare de li­ber­ta­te, însă starea sa de sănătate nu îi permite încă să-şi reia nici una din­tre atribuţii.

De altfel, în scandalul arestării pr­e­ventive a lui Constantin Nicolescu, social-democraţii au acuzat presi­u­ni ale puterii, care ar dori să preia con­ducerea în judeţ. Imediat după ce preşedintele CJ Argeş a fost reţinut, fra­tele său a făcut declaraţii dure la adresa senatorului PDL. Petre Nicolescu a spus că reţinerea fratelui său este "o făcătură politică" a lui Mircea Andrei şi că acesta ar fi anunţat în presă în urmă cu două săptămâni că-l va aresta după 20 ianuarie pe pre­şe­din­tele Consiliului Judeţean, acuzaţie lan­sată şi de liderul PSD, Victor Ponta. Şi Înalt Prea Sfinţitul Calinic a declarat că senatorul PDL s-ar pu­tea afla în spatele anchetei DNA la Consiliul Judeţean Argeş pentru nişte fi­­­nan­ţări acordate Arhiepiscopiei Ar­g­­e­­şului şi Muscelului. Arhiepiscopul a spus că a primit ameninţări din par­tea lui Mircea Andrei după ce vărul său, fostul vicar Nicolae Brânzea, a fost schimbat din funcţia de şef de ca­tedră de la Facultatea de Teologie a Universităţii Piteşti. "Mircea Andrei mi-a dat telefon şi nu chiar că m-a ame­ninţat, dar a spus că, dacă nu îl punem pe vărul lui înapoi unde a fost, vor fi probleme şi că începe un război. Eu cred că e mai puţin politic, e de or­goliu", a declarat ÎPS Calinic. În re­pli­că, Mircea Andrei a respins acu­za­ţiile şi a anunţat într-o declaraţie acor­dată Mediafax că "îi voi acţiona în judecată pe Înalt Prea Sfinţia Sa Ca­linic şi pe Victor Ponta. Consider că afirmaţiile lor calomnioase şi ne­jus­tificate sunt afirmaţii făcute din in­teres politic, neadevărate şi fără acoperire".

Pe de altă parte, nu mai este nici un secret faptul că senatorul Mircea An­drei este foarte bogat. Potrivit de­cla­­raţiei de avere postate pe site-ul Se­­natului la 2.10.2010, Mircea An­drei este multimilionar în euro. Are zeci de hectare de terenuri agricole şi in­travilane în judeţele Giurgiu, Pra­ho­va, Bucureşti şi Olt, patru apartamente şi două case în Bucureşti şi una în comuna Sârbi, judeţul Olt. Ul­ti­mele achiziţii imobiliare sunt un apar­tament în municipiul Piteşti, achi­ziţionat în 2010, cu o suprafaţă de 73,77 mp, pe care îl deţine împreu­nă cu soţia, dar şi un petic de teren, tot în Piteşti, de 16 mp. Achiziţiile nu sunt întâmplătoare, potrivit ziarului ar­geşul.ro, deoarece Mircea Andrei a anunţat deja că vrea să candideze la alegerile locale din 2012, postul vi­zat fiind cel de preşedinte al Consi­liu­lui Judeţean. Pentru a putea candi­da, senatorul PDL avea nevoie de do­mi­ciliul în Argeş, motiv pentru care a achiziţionat apartamentul în Piteşti.

Potrivit declaraţiei de avere, Mir­cea Andrei are în conturi, la bănci din ţară, dar şi din Elveţia, peste 6 mi­li­oa­ne de euro, bijuterii cumpărate în perioada 2000-2009 în valoare de 80.000 de euro, tablouri din perioada 2006-2008 de 70.000 de euro, pie­tre de mină achiziţionate în 2008 în va­loare de 25.000 de euro, dar şi timbre strânse între anii 1990 şi 2008 de 50.000 de euro. Un BMW X5 şi un Mer­cedes Benz S500 sunt maşinile din proprietatea senatorului de Dâm­bo­­viţa. Potrivit declaraţiei de avere, se­natorul PDL Mircea Andrei deţine  şi propria casă de avocatură. Acesta ob­ţine un venit anual de 391.000 de lei din activitatea SC Mircea Andrei şi Asociaţii. Nici soţia, Iuliana Andrei, nu se lasă mai prejos şi, în calitate de con­sultant avocatură, obţine 402.000 de lei pe an. Practic, firma de avoca­tu­ră deţinută de senatorul PDL aduce fa­miliei venituri anuale de aproape 1 milion de lei! În ceea ce priveşte afa­ce­rile cu statul, senatorul Andrei a ară­tat că serviciile de consultanţă pe care le oferă casa sa de avocatură sunt indispensabile pentru Consiliul Ju­deţean Giurgiu şi SC Electrica SA. Cele două contracte de consultanţă pe care senatorul le are cu Consiliul Ju­deţean Giurgiu sunt încheiate pe ter­men nedeterminat, "până la so­lu­ţionare". Contractul încheiat în 2009 are o valoare de 120.000 lei, iar cel semnat în luna septembrie 2010 are o valoare de 25.500 de euro. Cât pri­veş­te consultanţa acordata SC Electrica, valoarea sfaturilor este stabilită cu ora, contractul având o durată de 12 luni. Astfel că, Mircea Andrei pri­meşte câte 100 de euro pentru fiecare oră în care dă consultanţă. De altfel, ca­sa de avocatură pe ca­re o deţine l-a ajutat pe Mircea Andrei şi în lupta cu Policlinica Batiştei din Capitală. Jur­nalul Na­ţional a arătat modul în care senatorul PDL, devenit proprie­tar pe ju­mă­tate din imobilul în care po­liclini­ca îşi desfăşoară activitatea, a reuşit să demoleze interiorul imobi­lu­lui, fă­ră să fie deranjat în vreun fel de au­to­ri­tăţi. Conform PUZ – Zone cons­­tru­i­te protejate, clădirea Policli­ni­­cii este situată în Zona construită pro­­tejată nr. 20 – Batiştei. Potrivit acestei ca­tegorii, imobilele din zonă ar trebui să beneficieze de un grad de protecţie ma­xim. Casa a fost ob­ţi­nu­tă prin re­tro­cedare, după ani de pro­ce­se şi de­ci­zii semnate în grabă, atât de Traian Băsescu, cât şi de Adriean Vi­dea­nu, în calitate de primari ai Capi­ta­lei. Conducerea policli­ni­cii s-a luptat astfel ani în şir pentru jumătate din clă­di­rea retrocedată, pier­zând pro­cesul, iar proprietatea s-a transfe­rat dinspre moştenitoare îns­pre sena­to­rul PDL Mircea Andrei. Ime­diat ce s-a vă­zut cu imobilul ob­ţi­nut, senatorul a demolat pe di­nă­un­tru partea de clă­dire ce îi aparţine. Geamurile au fost scoase, scara interioară pusă la pă­mânt. Contactat telefonic de Jurnalul Na­ţional, senatorul PDL a confirmat cu ameninţări că este proprietarul imo­bilului de pe Batiştei: "În primul rând ştiţi că eu sunt avocat, un articol care îmi strică imaginea va atrage con­secinţe care nu îmi plac. Clădirea este proprietatea mea, dar este distru­să de ani întregi. Are 100 de ani! Eu nu doresc să dărâm, aş vrea să renovez, dar asta ar însemna întrerupe­rea activităţii policlinicii". Angajaţii po­liclinicii au explicat însă că le este ori­cum dificil să lucreze în condiţiile tachinărilor frecvente şi proceselor pe care le au încă cu senatorul Mircea Andrei.

×