x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Secret: cât ne costă traiul familiei Băsescu în palatul lui Ceauşescu?

Secret: cât ne costă traiul familiei Băsescu în palatul lui Ceauşescu?

de Adriana Duţulescu    |    11 Mai 2011   •   20:14
Secret: cât ne costă traiul familiei Băsescu în palatul lui Ceauşescu?

RAAPPS refuză să facă publice costu­rile şederii familiei Băsescu în pala­tul din Primăverii, costuri suportate, evi­dent, din bugetul public. Jurnalul Na­ţional a solicitat RAAPPS, în baza legii liberului acces la informaţii de in­te­res public, să comunice care este su­ma totală a investiţiilor realizate de stat la Vila Lac 3, de când fa­mi­lia Băsescu s-a mutat acolo până în prezent, care este suma totală a fac­turilor de întreţinere aferente Vilei Lac 3 din 2005 până în prezent şi cât a costat întreţinerea spaţiilor verzi, a te­re­nului de tenis şi a patinoarului afe­rente reşedinţei prezidenţiale.

După cum se ştie, deşi are o lo­cu­in­ţă în Bucureşti, celebra casă din Mi­hăileanu, pe care a promis că o va da înapoi statului după ce s-a aflat că şi-a dat-o singur când era primar, Tra­ian Băsescu locuieşte de la 1 iulie 2005 în Vila Lac 3 din Cartierul Pri­măverii, în Strada Turgheniev nr. 22-24.

Băsescu însă a cerut în mod ex­pres ca reşedinţa sa prezidenţială să fie Vila Lac 3 încă înainte să depună ju­ră­mântul de preşedinte, după ale­ge­rile din decembrie 2004. Surse din ca­drul RAAPPS au declarat pentru Jur­nalul Naţional că Băsescu a ţinut morţiş să se mute în vila din Strada Turgheniev, pentru că aceasta este "cea mai opulentă" dintre vilele con­s­truite de Ceauşescu în Primăverii. Vila Lac 3 are o suprafaţă construită de 1.045 de metri pătraţi, are un teren de te­nis de 684 de metri pătraţi şi un pa­ti­noar de 308 metri pătraţi, ponton şi re­miză pentru bărci şi un teren afe­rent de 29.296 de metri pătraţi. Sursele citate susţin că aici locuiesc şi cele două fiice ale lui Traian Băsescu, Ele­na şi Ioana, deşi aceasta din urmă de­ţi­ne de asemenea un celebru apar­ta­ment în Băneasa, şi că amenjările fă­cute la reşedinţa prezidenţială sunt demne de un şeic arab, cu dormitorul pre­zidenţial de 200 de metri pătraţi, cu coloane de marmură, lemn exo­tic din Brazilia şi Indonezia şi piatră din India şi China.

Numai că, deşi toate aceste amenajări, precum şi costurile şederii fa­mi­liei prezidenţiale în palatul din Pri­măverii au fost suportate de la buget, deci din bani publici, ochiul ro­mâ­nu­lui de rând, plătitor de taxe, nu poa­te pătrunde mai departe de  gardul de sârmă care dă înspre parcul pa­la­tului. Clădirea, imortalizată într-o singură fotografie disponibilă pe agen­ţiile de presă – este păzită de dis­pozitiv SPP şi de un sistem de su­pra­­ve­ghe­re video cu senzor de miş­ca­re, aşa că nici măcar un maidanez nu poa­te intra pe stradă fără să fie ob­servat.

Ograda lui Băsescu – repetăm, ogradă plătită din banii noştri – este un mare secret pentru public.
Întrebările Jurnalului Naţional legate de sumele de bani cheltuite pentru întreţinerea familiei pre­zi­den­ţi­a­le, au fost tratate de către RAAPPS, re­gia care administrează vilele de pro­tocol ale statului, cu nesimţirea caracteristică instituţiilor unui regim dictatorial. Cele 30 de zile prevăzute de lege ca termen maxim până la care RAAPPS era obligată să ne comunice răspunsurile la întrebări au trecut fără să primim nici o reacţie din partea regiei. După încă 10 zile scurse de la expirarea termenului am sunat la cabinetul directorului general Georgian Surdu, unde secretara ne-a recomandat să mai depunem încă o cerere în baza legii 544, pentru a întreba ce s-a întâmplat cu prima cerere. Adică să mai aşteptăm încă 30 de zile pentru a afla nişte răspunsuri la nişte întrebări legitime. Totuşi, secretara ne-a îndrumat către Departamentul Juridic, unde, după ce am precizat că este vorba despre cererea Jurnalului Naţional, ni s-a comunicat că este pauză de masă, după care nu ni s-a mai răspuns la telefon pe parcursul întregii zile.

În afară de cât ne costă pe noi toţi viaţa familiei Băsescu, Jurnalul Na­ţi­o­n­al a cerut RAAPPS să spună de ce Vila Lac 3 a fost scoasă, pe şest, din pro­prietatea publică a statului, şi mu­tată în proprietatea privată a statului. Un bun este mutat în proprietatea pri­vată a statului atunci când este scos la vânzare. Şi nu numai Vila Lac 3, ci şi Vila Lac 2, şi un teren de 2.000 de metri pătraţi din Palatul Primăverii – Vila Lac 1, au fost trecute în pro­pri­e­­tatea privată a statului, prin HG 1088 din 3 noiembrie 2010. Prin acest HG au fost eliminate casele de oas­­­­peţi LAC 2 şi LAC 3 cu garaje, ma­­­­­gazie, patinoar, teren de tenis şi ves­­ti­a­re, cu terenul aferent din Bucureşti de pe lista bunurilor aflate în patrimoniul public al statului.

De ce? Doreşte cineva să cum­pere cele două palate? Poate chiar pre­­­­­şe­dintele Băsescu? RAAPPS a re­fu­­­zat să ne răspundă şi la aceste în­tre­bări. De menţionat că aceeaşi Ho­tă­râ­re de Guvern 1088 din 3 no­iem­brie 2010 a scos din proprietatea pu­bli­că a statului şi din baza de re­pre­zentare şi protocol Palatul Snagov, ace­­la în care obişnuieşte Traian Bă­sescu să se întâlnească cu parlamentarii PDL la şedinţe nocturne. Conform inven­ta­­rului RAAPPS, comple­xul Palat Sna­gov este compus din pa­lat, centru de conferinţe şi hotel, anexe-poartă şi terenul aferent în su­pra­­faţă de 253,580,00 metri pătraţi. Ace­­eaşi des­ti­naţie, probabil vânzarea, a primit-o şi Vila nr. 1B cu terenul afe­­rent în su­­pra­fata de 12.271,00 me­tri pătraţi din comuna Snagov, care figura la po­­zi­ţia 20 în inventarul Regiei.

Toate aceste indicii legislative duc către un megatun imobiliar pe care îl pregăteşte regimul Băsescu. Traian Băsescu însuşi a declarat, chiar îna­­­in­te de adoptarea Hotărârii de Gu­­­vern din 3 noiembrie că se impune pri­­­­vatizarea RA-APPS, iar cei care ocu­­­­pă imobilele aflate în administra­rea acestei instituţii ar trebui să poată avea posibilitatea să le achiziţioneze pen­­tru a se transforma din chiriaşi în pro­­prietari. La Palatul Victoria este de mult pregătit un proiect de le­­­ge prin care aceste palate, vile şi te­re­­­nuri să poată fi cumpărate la pre­ţuri sub ce­le ale pieţei, ca urmare a eva­lu­ării de către experţi ai statului şi ex­­perţi pri­­­vaţi, aleşi "pe sprân­cea­nă". Şi totul se desfăşoară în mare se­­­cret, pentru că RAAPPS este o ce­ta­­­te inexpu­g­nabilă.

Numai că, dacă RAAPPS nu ar fi avut un director juridic care a luat no­­ta 4 la examenul de drept, după cum a relatat Jurnalul Naţional într-o edi­­­ţie anterioară, poate ar fi ştiut şi că le­­­­gea liberului acces la informaţii de in­­­­teres public prevede sancţiuni în ca­­­­­­zul în care o instituţie refuză să co­mu­­­­­­nice informaţiile solicitate de către ori­­­­­ce cetăţean. Legea 544 prevede că îm­­­­­potriva refuzului de a se comunica informaţiile solicitate se poate de­pu­­­­ne reclamaţie la conducătorul ins­ti­­­­tu­ţiei publice respective şi că se poa­te face plângere în contencios admi­nis­­­trativ la tribunal. Jurnalul Naţional va apela la aceste căi oferite de către le­ge pentru a obliga RAAPPS să co­mu­nice răspunsurile la întrebările for­mulate.

"Licuriciul cel mare" îşi face publice şi cheltuielile de vacanţă
În ţara Licuriciului cel mare, la a cărei democraţie aspiră, nu-i aşa, Traian Băsescu, transparenţa este cuvântul de ordine al administraţiei. Familia preşedintelui SUA, Barak Obama îşi face publice chiar şi cheltuielile din vacanţe, iar Casa Albă, care este şi reşedinţă a familiei prezidenţiale, este obligată să prezinte anual în faţa Congresului american un raport al chel­tu­ielilor administrative. Mai mult decât atât, pe site-ul Casei Albe exista o pagină unde orice doritor, jurnalist sau cetăţean de rând, poate solicita, online, raportul de cheltuieli al oricărui membru al staff-ului de la Casa Albă. Reşedinţa prezidenţială – o aripă a Casei Albe – dar şi reşedinţa vi­ce­preşedintelui SUA, care se află la Observatorul Naval al SUA, sunt deschise vizitatorilor.

×
Subiecte în articol: traian basescu rapps