x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anticorupţie la grătar

Anticorupţie la grătar

de Victor Ciutacu    |    25 Oct 2007   •   00:00
Anticorupţie la grătar

Membră a Coaliţiei pentru un Parlament Curat (CPC), Freedom House a efectuat pentru Ministerul Justiţiei, in mandatul Monicăi Macovei, auditul care a dus la decapitarea fostului PNA. Documentele de participare la selecţia de oferte s-au trimis de la sediul firmei de catering a Cristinei Guseth, şefa ONG-ului, iar "experţii" nominalizaţi ori nu mai recunosc participarea, ori sunt străns legaţi de Alina Mungiu şi SAR.

Jurnalul Naţional a intrat in posesia notei de control a Ministerului Justiţiei privind "serviciile de Audit independent al rezultatelor şi impactului generate de Strategia Naţională Anticorupţie 2001-2004". Respectivul audit, realizat de Freedom House ca urmare a unei selecţii de oferte, a dus la decapitarea de către Monica Macovei a fostului Parchet Naţional Anticorupţie (PNA) şi la instalarea echipei conduse de procurorul-şef Daniel Morar la cărma DNA.


Ca urmare a concluziilor controlului, actualul titular al portofoliului, Tudor Chiuariu, a sesizat Parchetul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru uz de fals acuzănd public reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai Freedom House Romănia că, impreună, "ar fi incercat, prin emitere de inscrisuri, să creeze o aparenţă de legalitate in procedura de achiziţie a serviciilor de audit". In replică, Freedom House Romănia şi-a exprimat dezamăgirea faţă de "atacurile nefondate ale ministrului Justiţiei, Tudor Chiuariu", arătănd că valoarea contractului de audit a fost sub 40.000 de euro şi nu avea nevoie de licitaţie, şi că s-a achitat de toate responsabilităţile contractuale. Prezentăm cele mai semnificative pasaje ale documentului.


SELECŢIE DE OFERTE. "Ofertele depuse urmau a fi evaluate conform criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic», iar punctajul era următorul: preţ - 50 puncte, simulare tehnică - 40 puncte, strategie de proiect - 5 puncte, echipa - 5 puncte. Prezentarea CV-urilor membrilor echipei propuse, cu sublinierea abilităţilor şi experienţei utile acestui proiect a fost o cerinţă obligatorie. Invitaţia de participare nr. 1801/
DRMP/10.01.2004, a fost transmisă, prin fax, la data de 10.01.2005, către: Ernst & Young, Deloitte & Touche, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Institutul de Politici Publice, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Societatea Academică Romănă, Freedom House (Bdul Ferdinand 125, Sector 2, Bucureşti). Precizăm că numărul de fax care a recepţionat invitaţia pentru Freedom House aparţine, totodată, următoarelor societăţi: SC QUAL-COM SRL BUCUREŞTI şi SC LE CHEF CATERING SRL Bucureşti (firme care au acelaşi sediu şi asociat, Guseth Cristina Adriana, ca şi Freedom House Romania). Este de menţionat, de asemenea, că in urma verificărilor efectuate la registratura unică a Ministerului Justiţiei, a rezultat că invitaţia de participare este inregistrată sub acelaşi număr, dar in anul 2005(...) Prin Procesul verbal de deschidere a ofertelor, intocmit la data de 17.01.2005 şi inregistrat sub nr. 2034/DRMP/18.01.2005, se constată că Freedom House Inc. Washington este singura entitate invitată care a depus ofertă."


CV-URI VIZIONARE. "Prin Procesul verbal de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare a consemnat faptul că pănă la data limită de depunere a ofertelor de participare, 17.01.2005, ora 10:00, s-a depus la sediul organizatorului oferta firmei Freedom House cu nr. de inregistrare 2034/ DRMP/ 10.01.2005 - ora 9:00. Invitaţia de participare către Freedom House a fost transmisă, prin fax, la data de 10.01.2005, ora 13:47, conform raportului de comunicare a faxului. Din coroborarea celor două date menţionate mai sus ar rezulta că Freedom House a depus oferta inainte să fie invitată de Ministerul Justiţiei.(...) Oferta Freedom House care există, in copie, in Dosarul de achiziţii pus la dispoziţia Corpului de control de către Serviciul de achiziţii nu prezintă număr şi dată de inregistrare.(...) La data de 26.09.2007, in timpul derulării controlului, doamna Luminiţa Popescu, din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (care a avut calitatea de membru in comisia de evaluare a ofertelor, aferentă procedurii de achiziţie verificate de Corpul de control) a predat oferta Freedom House, in original, doamnei Ani Dumitrache, conform procesului verbal de predare primire, incheiat cu această ocazie şi inregistrat sub nr. 110415/DGE/26.09.2007. Documentul in legătură cu oferta, care poartă număr de inregistrare de la Ministerul Justiţiei (nr. 4216/17.01.2005) este un plic «care conţine 4 plicuri (numerotate de la 2 la 5) cu oferta şi documentele de calificare, in original şi in copie». Din verificarea actelor existente in oferta predată in condiţiile descrise mai sus, a rezultat faptul că aceasta conţinea in plus, faţă de Dosarul achiziţiei prezentat Corpului de control de Serviciul achiziţii al MJ, CV-urile experţilor propuşi in oferta Freedom House (nesemnate de către aceştia şi nedatate) şi un număr de 3 cărţi (reprezentănd «lucrările ca documente de calificare» - conform Procesului verbal de predare primire menţionat). Este de precizat faptul că CV-urile doamnei Alena Ledeneva şi al domnului Thomas Gallagher conţin referiri la activitatea acestora din cursul anului 2005, in condiţiile in care oferta Freedom House, in mod teoretic, a fost depusă in luna ianuarie 2005 (astfel, doamna Alena Ledeneva a colaborat la un proiect internaţional de cercetare in perioada «2003-2005», iar in CV-ul domnului Thomas Gallagher se menţionează lucrarea «The Balkans In The New Millennium: In The Shadow Of War And Peace», ca publicaţie recentă, in martie 2005). CV-ul domnului Dan Florentin Vişoiu este incomplet, intrucăt nu conţine referiri la educaţie şi formele de invăţămănt absolvite. Doamna Luminiţa Popescu a fost invitată de Corpul de control pentru a oferi explicaţii şi alte informaţii legate de activitatea sa ca membru in comisia de evaluare şi de predarea ofertei Freedom House, in original, la Ministerul Justiţiei, insă, deşi a dat curs invitaţiei, doamna Luminiţa Popescu, in timpul discuţiei purtate la sediul MJ in acest sens, a rupt Nota scrisă de către dumneaei, refuzănd să mai răspundă intrebărilor Corpului de control."


PROCURÃ... PENTRU BANCÃ.... "Documentele aferente ofertei Freedom House, inclusiv declaraţia privind eligibilitatea, sunt semnate de doamna Cristina Guseth. La dosarul achiziţiei se află o procură («Power of Attorney»), emisă de Freedom House Inc Washington, valabilă in perioada 01.01.2004-31.12.2006. Prin procură, Freedom House Inc Washington o imputerniceşte pe doamna Cristina Guseth «să deschidă un cont bancar in numele Freedom House Romănia, cu sediul in Bucureşti, la UniCredit Romănia SA şi să semneze toate documentele necesare in această privinţă. Prin prezenta procură va avea dreptul să reprezinte fundaţia Freedom House in relaţiile cu Banca, va aduce la indeplinire orice operaţiuni prin contul Fundaţiei, va semna, va ceda şi va primi din partea băncii ordine de plată şi orice alt document privind Fundaţia. Procura ii dă dreptul să protejeze interesele Freedom House, să reprezinte Freedom House in faţa autorităţilor legale, administrative şi de stat şi in faţa terţilor; să deschidă, să inchidă şi să opereze conturile bancare ale Freedom House; să efectueze plăţi in numele şi pentru Freedom House; şi să ia alte măsuri necesare cerute pentru indeplinirea obiectivului proiectului.» Procura are caracter general şi se referă la toate operaţiunile derulate de Freedom House in relaţia cu banca. Din ansamblul procurii nu rezultă fără echivoc că această imputernicire ii dă dreptul doamnei Guseth de a reprezenta Freedom House Washington faţă de orice autoritate din Romănia in legătură cu activităţi ce exced relaţia Fundaţiei cu banca (implicit de a reprezenta Freedom House Inc Washington la această procedură de achiziţie şi de a angaja această organizaţie in raporturi contractuale cu MJ)".

×