x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Boc – troc cu Educaţia

Boc – troc cu Educaţia

de Aniela Nine    |    Adriana Duţulescu    |    29 Oct 2010   •   00:00

Legea adoptată miercuri noapte de Guvern pentru liniştea UDMR: directori maghiari în şcolile româneşti din Ardeal, manuale importate din Un­ga­ria, şedinţe cu părinţii în limba ma­ghia­ră. Ministrul Funeriu a reuşit şi să-şi subordoneze rectorii uni­ver­si­tăţilor, încălcând autonomia universitară.Legea educaţiei naţionale, adop­ta­tă miercuri noapte de Guvern şi asumată ieri în faţa Parlamentului de Cabinetul Boc, a fost preţul plătit de PDL pentru ca UDMR să nu voteze mo­ţiunea de cenzură a Opoziţiei. So­licitările UDMR, eliminate în mare par­te prin dezbaterile din Cameră şi Senat, au fost reintroduse în lege miercuri noaptea, ba chiar au fost su­plimentate cu amendamente noi ale UDMR, ceea ce a dus, potrivit unor membri ai Comisiei de învăţământ, ca multe dintre prevederile statutului mi­no­rităţilor, neadoptat vreodată de Par­lament, să se regăsească în această lege a educaţiei.

Astfel, la capitolul pri­vind mi­no­ri­tăţile se prevede că toa­te disciplinele se studiază în limba ma­ternă, singura excepţie făcând-o dis­ciplina Limba română, care se va stu­dia în română, dar după manuale ela­borate special pentru minorităţile respective. De asemenea, aceste mi­no­rităţi vor putea susţine examenul la Limba română pe baza programei speciale. Mai mult, pornind de la aceas­tă prevedere, în lege se continuă arătându-se că inclusiv Istoria şi Geografia României se vor studia în lim­ba maternă a minorităţii respective, după manuale traduse. Singura obli­ga­ţie impusă elevilor mi­no­ri­tă­ţilor este aceea ca to­po­nimia şi nu­me­le proprii ro­mâ­neşti să fie însuşite şi în limba română.

În cazul exame­ne­lor de absolvire a liceului, elevii care au studiat Istoria sau Geografia în limba maternă şi au această disciplină ca probă de examen pot susţine examenul în limba maternă în care au studiat. În plus, elevii din partea mi­no­rităţilor vor avea ca discipline de studiu şi Istoria, şi tradiţiile mi­no­r­i­tăţii respective, după manuale speciale pe care Mi­nisterul Educaţiei este obligat să le pună la dispoziţie. Textul legii pre­ve­de clar că aceste manuale, pe care mi­nisterul este obligat să le pună la dis­poziţie, pot fi şi importate (logic, din Ungaria), cu avizul Ministerului Edu­caţiei: „Pentru elevii aparţinând mi­no­ri­tă­ţilor naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură manualele şcolare, care pot fi: manuale elaborate în lim­ba de predare a minorităţilor şi ma­nu­ale traduse din limba română sau manuale de import, avizate de Minis­terul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru titlurile needi­tate din cauza tirajului redus".

Un alt articol favorabil UDMR prevede obligativitatea instalării a câte unui director maghiar în şcolile cu învăţământ mixt. Astfel, textul legii spune că „în unităţile şcolare cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorităţilor respective, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională". Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat pentru Jurnalul Naţional că prin aceste noi prevederi, incluse în Legea educaţiei, se urmăreşte „eliminarea în­vă­ţă­mân­tu­lui românesc din Harghita şi Co­vasna", dar şi oficializarea a ceea ce se întâmplă acum în judeţele cu popu­laţie majoritar maghiară. „Acolo deja se învaţă după manuale aduse din Ungaria, acum nu fac decât să oficializeze acest lucru", a spus sena­torul PSD, preşedinte al Comisiei de învăţământ din Senat.

Legea Guvernului Boc mai spune că „în comunicarea internă şi în comunicarea cu părinţii elevilor şi ai preşcolarilor se poate folosi şi limba de predare". Cu alte cuvinte, şedinţele cu părinţii, chiar dacă sunt părinţi ai copiilor români care învaţă în şcolile majoritarilor, se vor desfăşura în limba maghiară, obligându-i şi pe români să o cunoască. În plus, în învăţământul pentru minorităţile naţionale, toate obiectele de studiu se vor preda în limba maghiară, cu excepţia studierii limbii române. Elevii maghiari vor studia limba şi lite­ratura maternă, Istoria şi tradiţiile minorităţii lor, precum şi muzica minorităţii, „pe baza programelor şi a metodologiilor specifice elaborate de colective de experţi cunoscători ai limbii şi ai culturii minorităţii respective şi aprobate potrivit legii".

Lia Olguţa Vasilescu a declarat că va elabora o scrisoare pe care o va tri­mite tuturor parlamentarilor din judeţele din Transilvania, în care îi va întreba dacă pot să susţină desfiinţarea învăţământului românesc în Ardeal, în contextul în care Opoziţia va depune moţiune de cenzură împotriva Legii educaţiei.

Şi cum legea a fost făcută cu largul aport al ministrului Educaţiei, acesta nu a ratat ocazia de a-şi subordona conducerea universităţilor şi de a politiza conducerea şcolilor, introducându-se un articol care permite directorilor de şcoli să fie membri de partid, chiar dacă fără funcţii de conducere. „Au dispărut prevederile din lege care spuneau că directorii de şcoli nu pot face parte din partide politice - iată că acum pot", a criticat Mircea Geoană, adăugând că astfel se urmăreşte obţinerea controlului asupra universităţilor pentru interese de afaceri.

Cât priveşte subordonarea rectorilor către ministrul Educaţiei, preşedintele comisiei de învăţământ din cameră, Cristian Dumitrescu, a explicat pentru Jurnalul Naţional că prevederea care introduce obligativi­ta­tea încheierii unui „contract" între rectorul Universităţii şi ministrul Edu­caţiei, care prevede drepturi şi obli­gaţii, este o încălcare a auto­no­miei universitare.

De altfel, o altă prevedere a legii permite ca rectorul să nu mai fie membru al Senatului universităţii, ceea ce, in extremis, poate fi interpretată şi ca posibilitatea ca acesta să nu mai fie profesor universitar, ceea ce ar fi aberant, spune Dumitrescu. O altă încălcare a autonomiei universitare şi încercarea de control a universităţilor, mai spune Cristian Dumitrescu, este prevederea conform căreia în Consiliul de Administraţie va fi desemnat şi un reprezentant al ministerului.

×
Subiecte în articol: special