x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Complicitate criminală a instituţiilor statului cu patronii clubului morţii

Complicitate criminală a instituţiilor statului cu patronii clubului morţii

de Ion Alexandru    |    04 Noi 2015   •   07:52
Complicitate criminală a instituţiilor statului cu patronii clubului morţii

Primăria Sectorului 4 şi societatea care a închiriat firmei Colectiv Club SRL au cunoscut faptul că, în spaţiul de la parterul fostei fabrici de încălţăminte Pionierul, ur- mau să se desfăşoare activităţi de club, inclusiv organizarea de concerte şi alte spectacole artistice. În contractul de locaţiune se stipulează negru pe alb acest lucru, iar în acor-dul de funcţionare eliberat de Primăria Sectorului 4, la înce-putul acestui an, s-a permis desfăşurarea acestor activi-tăţi. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au descins, ieri, în jurul prânzului, la primăria condusă de Cristian Popescu Piedone, de unde au ridicat toate aceste documen-te. „Jurnalul Naţional” pre- zintă etapele prin care auto- ritatea locală a permis, în mod abuziv şi complice cu admi- nistratorii societăţii Colectiv Club, derularea cu încălcarea normelor legale a organizării de evenimente artistice într-un spaţiu impropriu.

Activitatea de club şi discotecă pe care SC Colectiv Club SRL o desfăşura la parterul clădirii în care a funcţionat fosta fabrică de încălţăminte Pionerul era cunoscută de Primăria Sectorului 4 şi reiese din documentele oficiale ajunse aici, anul trecut. În data de 30 septembrie 2014, a fost încheiat contractul de locaţiune nr. 124, între SC Pionierul SA, proprietarul clădirii din strada Tăbăcarilor Tăbăcarilor nr. 7, şi SC Colectiv Club SRL, în calitate de locatar. Din partea Pionierul SA, contractul a fost semnat de către administratorul Eugen Voicu, iar din partea clubului, de către toţi cei trei acţionari şi administratori, George Alin Anastasescu, Costin Mincu şi Paul Cătălin Gancea. Spaţiul, închiriat oficial pentru club şi discotecă Din acest contract, reiese faptul că Pionierul SA a închiriat afaceriştilor, la un preţ de 3,5 euro/ mp fără TVA, fostul atelier pentru piese al fabricii, compus dintr-un spaţiu în suprafaţă de 425 de metri pătraţi, situat în Corpul B – C15, la parter. Chiria lunară pe care SC Pionierul SA o încasează de la SC Colectiv Club SRL, în baza acestui contract de locaţiune, este de 1.488 de euro fără TVA, plătibilă în lei, la cursul BNR din ziua eliberării facturii. Potrivit Artico-lului 1.4 din acest contract de locaţiune, „Locatarul (adică SC Colectiv Club SRL) va folosi exclusiv spaţiul închiriat cu destinaţia sediu social cu punct de lucru, care va desfăşura activită-ţile: club, discotecă, bar alimen-taţie publică”. Trebuia obţinut avizul P.S.I. Din acelaşi contract de în- chiriere, rezultă că societatea care a pus la dispoziţie spaţiul cunoştea cu precizie atât activitatea reală pe care noul chiriaş urma să o desfăşoare, cât şi avizele pe care aceasta din urmă trebuia să le obţină, pentru a derula activitatea de club şi discotecă în spaţiul închiriat. La Articolul 5.2 se arată că „Locatorul (SC Pionierul SA) va permite locatarului (SC Colectiv Club SRL) să instaleze în spaţiul închiriat, pe cheltuială proprie, echipamentele necesare desfăşurării activităţii sale, cu condiţia păstrării destinaţiei imobilului şi a neafectării struc-turii de rezistenţă a acestuia”. La Articolul 5.5, contractul prevede că „Locatarul (SC Colectiv Club Litera „d)” a Articolului 6.2 aruncă în aer întreaga situaţie: „Locatarul se obligă să respecte normele, regulamentul şi dispoziţiile legale privind P.S.I. (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor) şi alte norme de protecţie prevăzute de legislaţia în vigoare”. SRL) are dreptul să construiască, extindă, întreţină, repară, înlocuiască sau să renoveze orice parte sau părţi ale proprietăţii, să facă orice schimbări la designul acesteia, aşa cum crede de cuviinţă, asigurând însă ca mijloacele de acces la spaţiul închiriat să fie disponibil tot timpul”.

Cei de la SC Pionierul SA ştiau exact că în spaţiul închiriat se va desfăşura activitatea de club şi discotecă şi, totodată, cunoşteau natura avizelor pe care chiriaşul trebuia să le obţină în acest sens. Fapt ce reiese din cuprinsul Arti-colelor 6.2 şi 6.4 din contractul de locaţiune. Astfel, „Locatarul se obligă să amenajeze şi să folo-sească spaţiul conform destinaţiei convenite de părţi la Art. 1.4 (club, discotecă, bar, alimentaţie publică - n.red.). (…) Locatarul se obligă să întreţină punctul de lucru şi să obţină orice autorizaţii, licenţe sau premise necesare activităţii sale în imobil şi, la expirarea acestora, să le reînnoiască”. Exces de zel sau interes direct? Ce face Primăria Sectorului 4? Îi dă lui Gancea mai mult decât a cerut. Astfel, în data de 14 ianuarie 2015, sub semnătura primarului Piedone, a şefului Serviciului Autorizări Comer-ciale, Aurelia Iofciu, dar şi a persoanei care a întocmit docu-mentul, Luminiţa Ganea, elibe-rează pentru Colectiv Club SRL acordul de funcţionare cu numărul 3.909, prin care permite firmei să desfăşoare în incinta spaţiului închiriat de la SC Pionierul SA activităţi economice aferente nu numai Codului CAEN 5630, aşa cum se ceruse, ci şi aferente Codurilor CAEN 5621, 6820, 9001, 9002 şi 9329. Reiese, aşadar, clar faptul că autoritatea locală ştia că în clubul morţii urma ca firma în cauză să organizeze spectacole. Definiţia Codului CAEN 9001 este – „acti-vităţi de interpretare artistică”, iar cea a Codului CAEN 9002 este – „activități suport pentru inter-pretare artistică (spectacole), care include activităţi suport pentru organizarea în direct de spectacole teatrale, CONCERTE, spectacole de operă sau de balet şi alte producţii scenice”.

Consiliul Local a eliminat obligativitatea avizului P.S.I. pentru autorizare

În februarie 2012, la iniţiativa primarului Popescu Piedone, Consiliul Local al Sectorului 4 a emis o Hotărâre, prin care a fost eliminată obligativitatea obţinerii avizului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică de pe raza sectorului. Această prevedere exista în anexa Hotărârii de Consiliu precedentă, emisă în anul 2007.


A primit tot ce a solicitat. Și încă ceva
T oate autorizaţiile necesare pentru ca acest club să poată funcţiona trebu-iau emise de Primăria Secorului 4. În data de 6 noiembrie 2014, asociatul Paul Cătălin Gancea solicită primarului Cristian Popescu Piedone eliberarea acordului de funcţionare a SC Colectiv Club SRL în spaţiul închiriat în strada Tăbăcarilor, pentru a desfăşura acolo „activitatea comercială de baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, conform Codului CAEN 5630”. În cerere, Gancea menţionează că orarul de derulare a acestei activităţi va fi de miercuri, până duminică, în intervalul 17.00 – 5.00 dimineaţa. Tot în această cerere apare şi mult-discutata declaraţie pe proprie răspundere a administratorului firmei Colectiv Club SRL, care, însă, nu are nicio legătură cu faptul că nu va organiza concerte în spaţiul închiriat, ci cu faptul că „programul de funcţionare este respectat conform Ordinului nr. 99/2000 şi Legii nr. 61/1991 privind normele de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, precum şi că nu va comercializa „băuturi alcoolice şi produse din tutun în apropierea unităţilor de învăţământ”.


Cum a fost autorizată pe şest activitatea de club Acordul de funcţionare este faza premergătoare eliberării autorizaţiei de funcţionare. Pentru a obţine acest document, firma Colectiv Club SRL a depus o întreagă documentaţie la Primăria Sectorului 4, compusă din actul constitutiv al societăţii, certificatul de atestare fiscală, certificatul constatator, certificatul de înmatriculare al firmei, contractul de locaţie încheiat cu SC Pionierul SA, precum şi procesul-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat. Din penultimul document reieșea foarte clar că SC Colectiv Club urma să deruleze activităţi de club şi discotecă în incinta preluată de la SC Pionierul SA. Aşa cum am ară- tat, în acordul de funcţionare eliberat, Primăria Sectorului 4 a permis firmei să organizeze acolo spectacole artistice şi concerte. Numai că în Autorizaţia de Funcţio-nare nr. 369, din data de 14 ianuarie 2015, sub semnătura unică a primarului Popescu Piedone, se autorizează SC Colectiv Club SRL să desfăşoare în spaţiul închiriat activităţi de baruri şi alte activitţi de servire a băuturilor. La o citire superficială a acestui docu-ment, reiese că Primăria Sectorului 4 nu a autorizat organizarea de spectacole artis-tice. Însă, un paragraf mai jos, scrie: „autorizaţia este vala-bilă cu respectarea Acordului de funcţio-nare eliberat”, adică este valabilă cu respectarea docu-mentului care permi-te organizarea, în imobilul din strada Tăbăcarilor nr. 7, Corp B – C15, la parter, a activităţi-lor de suport pen- tru organizarea în direct de spectaco-le, concerte și alte activităţi artistice.

×