x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Sute de milioane de euro pentru dezvoltarea proiectelor pentru biocombustil

Sute de milioane de euro pentru dezvoltarea proiectelor pentru biocombustil

20 Iul 2009   •   00:00

Peste 200 de milioane de euro vor fi alocate printr-o schemă de ajutor de stat, până la finele anului 2013, pentru susţinerea proiectelor de investiţii privind procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de biocombustibili şi de produse neagricole, potrivit unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerul şi Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR).



Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor putea beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme se ridică la 550, circa 40 la sută fiind unităţi nou înfiinţate, ceea ce va conduce la crearea de circa 1.000 noi locuri de muncă, se arată în proiect.

Pentru anul 2009 vor fi alocate 23 de milioane de euro din suma totală a schemei, în 2010 - 76 milioane euro, 2011 - 64 milioane euro, 2012 - 24,5 milioane euro şi 12,5 milioane euro în 2013.

Scopul prezentei scheme îl reprezintă dezvoltarea regională a României prin sprijinirea dezvoltării întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în orice sector economic sau regiune de dezvoltare şi care realizează investiţii în procesarea de produse agricole prevăzute în Anexa 1 a Tratatului CE în vederea obţinerii de produse neagricole, procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase şi procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de biocombustibili.

Potrivit proiectului de act normativ, valoarea maximă a ajutorului în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 3 milioane euro pe proiect. IMM-urile vor primi finanţări în cadrul acestei scheme de 40 la sută din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov şi de 50 la sută din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

Pentru întreprinderile mari, sprijinul este de 20 la sută din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov şi de 25 la sută din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

În cazul întreprinderilor mari, imobilizările necorporale nu pot depăşi 50 la sută din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Potrivit proiectului de act normativ, proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc suma de 50 milioane de euro nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme. Pentru a garanta viabilitatea investiţiei, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public.

Astfel, pentru IMM-uri contribuţia este de 60 la sută pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, respectiv 50 la sută în celelalte şapte regiuni de dezvoltare, iar pentru alte întreprinderi, 80 la sută pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, respectiv 75 la sută în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

Schema se va aplica începând cu data aprobării acesteia prin ordin până la data de 31 decembrie 2013.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei schemei, angajată pe durată de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei 200 milioane euro contribuţie publică. Sprijinul public nerambursabil se compune din 80 la sută contribuţie comunitară - FEADR şi 20 la sută contribuţie naţională de la bugetul de stat.

Pentru a beneficia de aceste finanţări, întreprinderile trebuie să respecte anumite reguli privind cumulul ajutoarelor. Astfel, ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun alt ajutor de stat, ajutor 'de minimis' care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleaşi cheltuieli eligibile - care se suprapun parţial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor.

În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în sectoarele de producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa 1 la Tratatul CE, prelucrarea şi marketingul produselor care imită sau înlocuiesc laptele sau produsele lactate, pescuit şi acvacultură. De asemenea, sunt interzise ajutoarele legate de activităţile de export, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau destinate acoperirii altor cheltuieli legate de activităţile de export, precum şi ajutoarele de stat care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import.

Potrivit proiectului, ajutorul acordat prin prezenta schema are în aceeaşi măsură atât implicaţii directe şi determinate, respectiv dezvoltarea durabilă a celor 8 regiuni ale României, prin stimularea investiţiilor iniţiale, cât şi influenţe conexe, indirecte (atragerea forţei de muncă neocupate din mediul rural şi nu numai, dezvoltarea sectorului construcţii, al serviciilor etc).

În prezent, în România există disparităţi majore la nivel regional, mai ales între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, fapt datorat în principal unei infrastructuri slab dezvoltate în spaţiul rural, lipsei resurselor financiare ale potenţialilor beneficiari, dificultăţilor de accesare a creditelor, dar şi slabei pregătiri antreprenoriale. Întreprinderile existente în spaţiul rural sunt în număr redus şi acoperă doar o gamă restrânsă de activităţi productive şi servicii, nevalorificând suficient resursele locale.

Una dintre principalele resurse insuficient valorificate ale mediului rural este reprezentată de fondul forestier. Din aceste considerente apare ca oportună necesitatea încurajării realizării de investiţii şi creării de noi întreprinderi în zonele preponderent silvice, se arată în proiect.

'Combustibilii fosili devin din ce în ce mai rari, astfel că bioenergia este adesea văzută ca o soluţie salvatoare, mai ales având în vedere că îşi poate aduce contribuţia la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (reducerea emisiei de dioxid de carbon în atmosferă cu 80 la sută, a emisiei de dioxid de sulf cu 100 la sută faţă de motorina clasică), oferind noi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, ceea ce ar putea stimula creşterea economică în spaţiul rural. Biodieselul este biodegradabil (se degradează de 4 ori mai repede decât dieselul obişnuit), iar prin folosirea sa se reduce şi zgomotul de funcţionare al motorului faţă de dieselul obişnuit', se mai arată în proiect.

Având în vedere prevederile Directivei UE 2003/30/CE şi ţintele politicii energetice a UE (20 la sută din energia utilizată să fie reprezentată de energie regenerabilă în orizontul 2020), schema de ajutor de stat urmăreşte stimularea operatorilor economici pentru iniţierea şi/sau să-şi extinderea activităţii de producere a biocombustibililor, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă.

Autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR), iar implementarea ei se asigură prin intermediul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)

×
Subiecte în articol: observator milioane sută eligibile