x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate Pentru medicii fără rezidenţiat.

Pentru medicii fără rezidenţiat.

de Magda Marincovici    |    24 Mai 2011   •   21:00

Absolventii facultatilor de medicina, incepand cu promotia 2005, care nu au promovat concursul de re­zidentiat, se vor putea angaja ca me­­dici cu competente limitate in uni­tati sanitare publice si pri­vate, pre­cum si in cabinetele me­dicilor de familie. Angajarea pre­­supune con­tract individual de mun­­ca pe o pe­ri­oada determinata sau nedeter­minata, dupa caz. Me­di­cii cu com­pe­tente limitate isi vor des­­fasura ac­tivitatea sub su­pra­ve­ghe­rea unui me­dic specialist sau pri­­mar, conform fisei postului, no­mi­­nalizat de ma­nagerul uni­ta­tii sa­­­n­­­i­tare, respectiv de titularul ca­bi­­netului indivi­dual de medi­cina de familie.

Ei nu vor avea dreptul de a intra in relatie con­trac­tuala di­rec­­ta cu casele de asi­­gu­rari de sa­na­­ta­te, nu vor putea fi incadrati in ser­­viciile de ambu­lan­ta si nici nu au drept la parafa cu cod. Printre sar­­cinile pe care le pot indeplini sunt examinarea si tri­a­jul pa­ci­en­ti­lor, urmarirea evo­lu­tiei pa­ci­en­ti­­lor aflati la tratament. Pre­sedinte­le Patronatului Me­di­ci­lor de Fa­mi­lie, dr Doina Mihaila, spu­­ne ca este o ma­­su­ra buna, cu con­­ditia ca in noul contract-cadru sa fie sti­pu­­la­te activitatile pe care le poa­te de­rula acest medic si, res­pec­tiv, su­­­me­le cores­pun­zatoare pen­tru pres­­­­tarea acestor servicii. Nu­­mai in 2010, peste 350 de absolventi de me­dicina nu au reusit sa pro­mo­­ve­ze concursul de re­zi­den­tiat, iar in ul­timii cinci ani au fost apro­xi­­mativ 1.000 de tineri in aceas­­ta si­­tu­atie. Prin aceasta ma­su­ra, multi dintre aces­tia ar putea ast­fel sa se angajeze in sistemul medical.

×
Subiecte în articol: starea de sănătate