x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Editoriale Florin Chilian sesizează DNA

Florin Chilian sesizează DNA

de Florin Chilian    |    19 Noi 2007   •   00:00

Florin Chilian sesizează DNA cu privire la ilegalităţile, unele de natură penală petrecute in Ministerul Culturii şi CultelorIn atenţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie
Domnului Procuror şef Daniel Marius Morar

Subsemnaţii Marius Marian Şolea, domicilat in Tărgu-Jiu, Strada 22 Decembrie 1989, bloc 35, apartament 1, judeţul Gorj, legitimat cu C.I. seria GZ, nr. 170575, consilier in Ministerul Culturii şi Cultelor, Florin Popovici-Chilian, legitimat cu C.I. seria RR, nr. 024930, muzician şi George Mihalcea, legitimat cu C.I. seria GG, nr. 187802, scriitor şi realizator TV, vă sesizăm in legătură cu ilegalitatea in care se desfăşoară in fiecare an un aşa-zis Program de achiziţie publică, in vederea unor acţiuni de diplomaţie culturală pentru promovarea imaginii Romăniei in ţările membre UE. Valoarea acestui Program a fost in 2005 de peste 22 de milarde lei vechi, iar in 2006 de 30 miliarde lei vechi. Această sesizare are drept scop declanşarea unei anchete la instituţia numită mai sus.


La inceputul lunii mai 2005, ilegalitatea in care se desfăşoară anual acest Program a făcut obiectul unei avertizări publice la postul de televiziune Realitatea TV, conform Legii 571 din 2004, demersul aparţinănd funcţionarului public Marius Marian Şolea, consilier MCC. In urma acestuia, a fost sesizată Comisia de Disciplină a ministerului, aceasta intrunindu-se fără a se respecta de către instituţie prevederile legii mai sus invocate, Art. 7, b), deşi funcţionarul public Marius Marian Şolea, in calitate de avertizor, ceruse ca Ministerul Culturii şi Cultelor să invite mass-media, prin comunicat pe pagina de internet a instituţiei. Acest lucru a fost cerut explicit prin documentele de serviciu, notele nr. 3310, Cabinet Adrian Iorgulescu, din 24. 09. 2007, adresată ministrului culturii şi cultelor, nr. 2438 DGCCDC/24. 09. 2007, adresată preşedintelui Comisiei de Disciplină, doamna Roxana Bălăuţă, şi nr. 2437 DGCCDC/24. 09. 2007, adresată secretariatului Comisiei de Disciplină. Textul legii la care s-a făcut referire este următorul: "la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau altor unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorităţii, instituţiei publice sau a unităţii bugetare cu cel puţin 3 zile lucrătoare inaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate."


Cu toate acestea, in opinia noastră, abuzul de putere se produce in instituţia mai sus numită cu o frecvenţă şi cu o gravitate specifice inceputului de instaurare a comunismului romănesc, anii ’50. Deşi presiunile şi acţiunile de intimidare la care consilierul Marius Marian Şolea a fost supus se intind pe o perioadă de trei ani de zile, dorim să aducem in discuţie numai răspunsul MCC la avertizarea care se referă la cazul pe care vi-l sesizăm, restul urmănd a face obiectul publicării unui tom de peste 800 de pagini, documente MCC, singura posibilitate rămasă pentru a lupta in vederea respectării legilor care reglementează activitatea acestui minister şi a funcţionarilor publici care işi desfăşoară activitatea in respectiva instituţie a Guvernului Romăniei, demers decis in urma dezinteresului instituţiilor abilitate să constate ilegalităţile Ministerului Culturii şi Cultelor, unele dintre aceste ilegalităţi fiind vădit de natură penală.


Aşadar, prima şedinţă a acestei Comisii de Disciplină, in urma sesizării nr. 1608/DGCCDC/11.06.2007 pe care a semnat-o domnul Demeter Andras Istvan, secretar de stat, a fost in ziua de 1 octombrie 2007. De atunci şi pănă la 05 noiembrie a.c., data de la care Marius Marian Şolea a intrat in concediu medical, nu i-au fost inmănate probele suplimentare pe care le-a depus domnul Demeter Andras Istvan, demnitar UDMR, acuzatorul funcţionarului public. In schimb, consilierului i-a fost solicitat un Raport de serviciu, fără legătură cu cazul in speţă, pe care l-a onorat fără nici un complex, toate acestea adaugăndu-se faptului că intrunirea Comisiei de Disciplină a MCC s-a făcut la 123 de zile de la Sesizarea cu pricina, inregistrată printr-un fals, de altfel, schimbarea datei unei alte lucrări interne MCC, deşi, prin lege, soluţionarea acestui tip de sesizări se face "cu celeritate". In plus, Comisia de Disciplină a MCC nici măcar nu este legal constituită. Foarte multe dintre aspectele şi ilegalităţile continue cărora trebuie să le faci faţă intr-o instituţie a Guvernului Romăniei vor rezulta din documentele de serviciu (formă electronică dar care păstrează şi identifică exact, cu ajutorul numerelor de inregistrare, documentele pe suport material) pe care vi le vom inainta in această Sesizare. Pentru indepărtarea consilierului Şolea din clădirea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru a nu mai avea acces la documentele de serviciu, acum desfăşurăndu-se in aceeaşi ilegalitate Programul Naţional pentru Achiziţia de Cărţii şi Reviste pentru Bibliotecile Publice, cazuri semnalate de curănd şi in presa naţională, şi de către asociaţiile profesionale din Romănia, probleme care au făcut deja obiectul unor apeluri semnate de sute de oameni de cultură romăni, s-a luat o decizie in forţă, aceea de a fi mutat de la cultura scrisă la un alt compartiment, Secretariatul de Stat pentru Culte, MCC dorind in continuare, in ilegalitate, indepărtarea consilierului Marius Marian Şolea. Cel mai probabil pentru că a refuzat să pună in practică pănă la capăt, in ilegalitate, poruncile celor care conduc MCC, sau chiar ale Guvernului Romăniei, acest fiind implicat cu totul, prin două ministere, in aceste cazuri sesizate de către Marius Marian Şolea, preşedintele acestei Comisii de Disciplină a MCC, doamna Roxana Bălăuţă, a demisionat, săptămăna trecută, din această funcţie... Explicaţiile demisiei, ca de fiecare dată, cu totul altele.


Dacă instituţia Curtea de Conturi a Romăniei şi-ar fi făcut desfăşurat onest controlul periodic la MCC, funcţionarii publici ai acestui stat de drept nu s-ar mai fi confruntat cu prigoana profesională căreia trebuie să ii facă faţă de trei ani de zile intr-o singurătate deplină. De altfel, un alt consilier de la acelaşi compartiment, Gabriela Ciotingă, nu ar mai fi fost nevoită să fie internată in spital, in urgenţă, in urma unor presiuni de neimaginat, generate de un document adresat ministrului Adrian Iorgulescu, modificat ulterior prin metode specifice MCC, presiuni care au urmat refuzului de a semna ilegalităţi corespondente organizării concursului pentru funcţia de director general al Bibliotecii Naţionale a Romăniei. Consilierul Gabriela Ciotingă a demisionat la scurt timp pentru a se putea proteja de ura uriaşă a demnitarilor instituţiei, efect al simplei dorinţe de a fi vrut să semneze numai documente legale. Astfel, in acest moment, toţi cei 5 romăni angajaţi ai biroului de specialitate, pentru promovarea şi moştenirii culturale scrise, au fost, sub diverse pretexte, indepărtaţi de acolo printr-o aplicare ciudată a programului de guvernare UDMR in domeniul culturii scrise din Romănia. Procesul de epurare a inceput in primăvara acestui an. Şeful de birou, Victor Bădoiu, a plecat, la răndul lui, in luna aprilie a.c., din motive personale, in toiul scandalului generat de organizarea concursului pentru postul de director general al Bibliotecii Naţionale a Romănie. In acest moment, Biroul pentru Promovarea şi Moştenirii Culturale Scrise din Ministerul Culturii şi Cultelor este practic desfiinţat, in cadrul acestuia existănd acum un angajat, cu contract de prestări servicii, persoană de incredere a actualei conduceri, pentru care se fac eforturi să devină, in urma unui concurs, funcţionar public şi, implicit, şeful acestui birou, in acel moment nemaifiind nimeni care să semnaleze activitatea catastrofală a MCC in domeniul culturii scrise din Romănia. Consilierul Marius Marian Şolea a reuşit in luna octombrie a acestui an cel puţin să amăne acest nou aranjament printr-o notă adresată ministrului şi care atenţiona asupra nerespectării condiţiilor de concurs.


In cazul in care Direcţia Naţională Anticorupţie nu are timp suficient pentru a chema la audieri pe consilierul Marius Marian Şolea, in scopul lămuririi şi incadrării acestor situaţii, sau pentru a fi prezentate documentele corespondente afirmaţiilor de mai sus, vă rugăm să demaraţi procedurile specifice instituţiei dumneavoastră cel puţin in ceea ce priveşte cazul prezentat mai jos, pe care, la răndul nostru, va trebui să il demonstrăm, deşi Ministerul Culturii şi Cultelor continuă să incalce legea şi in ceea ce priveşte posibilitatea consilierului Marius Marian Şolea de a răspunde in faţa Comisiei de Disciplină a MCC...


Ministerul Culturii şi Cultelor, la sfărşitul anului 2005 a făcut o achiziţie publică, anunţănd ca temei legal al acesteia Ordonanţa nr. 60 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cele peste 22 de miliarde de lei vechi au provenit dintr-un fond special, la dispoziţia Primului Ministru, fiind destinate acestei acţiuni prin HG nr. 1338 din 03. 11. 2005.


S-a invocat negocierea cu sursă unică, deşi nu există dovezi, studiu de piaţă, conform cărora acele produse nu puteau fi achiziţionate şi de la alţi furnizori care operează pe piaţa romănească. In realitate, filiera care se ocupă cu acest "Program" a decis ce şi de la cine să se achiziţioneze, inainte de a fi demarată procedura legală...
Astfel, MCC adresează Comanda 9146 din 2 noiembrie 2005 Editurii "Noi Media Print" prin care le solicită realizarea respectivelor obiecte, listele acestor produse sunt de găsit pe aceste documente. Tot in 02 noiembrie 2005, MCC Comandă obiectul achiziţiei Centrului Naţional al Cinematografiei. La o zi ulterioară acestor comenzi, Ministerul Culturii şi Cultelor, adică in 3 noiembrie, emite Nota de fundamentare pentru respectiva achiziţie, Nota 1856/3 noiembrie... In 14 noiembrie, apare Comanda nr. 1728 către Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" S. A. Toate documentele identificate mai sus au fost emise inainte de emiterea Ordinului de ministru pentru formarea comisiei MCC de negociere şi recepţie a respectivelor produse. Acest Ordin are numărul 2371 din 15 noiembrie 2007. Procesul Verbal al Comisiei de negociere cu "Noi media print" este din data de 04 noiembrie, anterior Comenzii din 2 noiembrie 2005... şi, fireşte, inainte de a fi numită această aşa-zisă Comisie, care in realitate nu a negociat niciodată nimic cu nimeni, nu a văzut vreun produs dintre cele trecute pe hărtie nici inainte, nici in timpul şi nici după această negociere şi nici nu a recepţionat vreodată ceea ce ar fi trebuit să existe in fapt, nu doar pe hărtie, in demersurile unei filiere construite in acest sens in două ministere, MCC şi MAE. Procesul Verbal de negociere cu Centru Naţional al Cinematografiei are numărul 1879 din 09 noiembrie 2007, adică tot inainte de a fi emis Ordinul de constituire a Comisiei. Procesul Verbal de negociere cu S.C. Star Media Music SRL este din 16 noiembrie 2007, nr. 1920. In plus, vă rog să verificaţi cine sunt acţionarii acestei firme. La fel, aceeaşi dată se regăseşte şi pe Procesul Verbal de negociere cu Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" S. A., numai că numărul de inregistrare nu mai există deloc!


Comisia MCC, existentă numai pe documentele ministerului, nu a recepţionat nici măcar un singur produs din această "incărcătură" uriaşă de prezentare a imaginii Romăniei. Monitorul Oficial atestă transferul celor peste 22 miliarde lei vechi abia in 03 noiembrie, hotărărea de guvern producănd efecte abia din 08 noiembrie 2005, adică aşa-zisa negociere incepănd fără fondurile necesare, evident, se cunoştea că acestea vor acoperi efortul...


Există produse care nici măcar pe recepţia ilegală nu pot fi regăsite, de exemplu volumul "George Enescu - destinul unui geniu", autor Mihai Cosma, carte tipărită de către furnizorul S.C. STAR MEDIA MUSIC SRL la furnizorul CNI "Coresi". Cel din urmă face avizul de expediţie către primul in 17 noiembrie 2005 şi tot in aceeaşi zi acesta expediază intreg setul de produse primului furnizor, pentru impachetarea acestora... Lichidarea execuţiei bugetare, recepţia de către MCC, de către cu totul altcineva decăt Comisia abilitată in acest sens, se face abia in 06 şi 14 decembrie 2005..., chiar dacă MAE răspunde la data de 16 martie 2006 unei investigaţii declanşate de revista Capital in temeiul legii 544 privind liberul acces la documentele de interes public că MAE a recepţionat de la MCC aceleaşi... 10.000 de pachete in zilele de 19 şi 20 noiembrie 2005 şi că au fost incărcate şase TIR-uri inchiriate şi microbuzul MAE, plecarea făcăndu-se imediat după sigilare, ultimul transport plecănd spre Europa dornică de imagine romănească duminică, 20 noiembrie 2005, precizăndu-se şi ora, 12.00... Cum se poate simplu observa, la această dată, MCC abia ieşise din chinurile negocierilor inexistente şi ale comenzilor ilegale. Membrii Comisiei au fost obligaţi să semneze acele documente, in momentul semnării lor acestea nu aveau date de inregistrare. Toată inregistrarea "operaţiunii şmecheria pentru Romănia" s-a făcut prin falsificarea numerelor de inregistrare in Registrul Direcţiei Generale Creaţie Contemporană, Diversitate Culturală, dublăndu-se numărul altor documente, "dovezile" desfăşurării acestei achiziţii fiind intercalate printre alte lucrări ale direcţiei, cu respectarea celor cinci zile intre negocieri...


In HG nr. 1338 din 03. 11. 2007, prin care se stabileşte destinaţia acelei sume de peste 22 de miliarde lei vechi, se vorbeşte despre promovarea imaginii Romăniei, iar in Ordinul de Ministru nr. 2371 din 15. 11. 2007 se vorbeşte despre o cu totul altă destinaţie a respectivei sume: "o modernă şi eficientă reprezentare a Ministerului Culturii şi Cultelor in planul relaţiilor internaţionale"...


In fond, toate aceste documente interne ale MCC reprezintă mimarea legalităţii unei achiziţii in care nu s-a respectat nimic din reglementările legale din respectiva perioadă. Nu există in legislaţia romănească nici un motiv prin care Ministerul Culturii şi Cultelor să fie exonerat de la responsabilitatea respectării legalităţii. Felul in care s-a finalizat această procedură de achiziţie implică şi alte nereguli financiare, pe care vă invit să le constataţi, preferănd acum să nu vă ocup timpul cu prezentări inutile in cazul in care competenţa dumneavoastră va opera la Ministerul Culturii şi Cultelor, astfel incăt să fie respectat banul public, iar consilierul Marius Marian Şolea să nu fie nevoit să indure presiuni de tip totalitar din simplul motiv că denunţă, conform legilor care ii reglementează activitatea de funcţionar public, aceste ilegalităţi, un intreg lanţ de ilegalităţi, acest caz fiind numai unul dintre cele prezentate in decursul a trei ani.
Vă rugăm, de asemenea, să solicitaţi, conform legii, raportul din acest an al Comisiei de control al Curţii de Conturi, referitor la acest caz, instituţie care nu a mai putut acoperi ilegalitatea respectivă, aşa cum s-a intămplat la controlul de anul trecut (din 2006 pentru 2005), ca urmare a unor presiuni mediatice şi ca efect al sesizării nr 51357 din 27. 09. 2007, semnate de Marius Marian Şolea.


In acelaşi registru, vă sesizăm şi ilegalitatea din 2006 a aceluiaşi Program, consacrat la nivelul MCC prin ordinul de ministru nr. 2364 din 28 august 2006. Dumneavoastră, ca şi Curtea de Conturi a Romăniei, aveţi acces la toate documentele in original ale acestui lanţ de escrocherii desfăşurate in cadrul unei instituţii centrale a Guvernului Romăniei. Noi nu v-am putea inainta decăt copiile acestora, făcute şi acestea rost prin eforturi greu de imaginat...
Cazurile de faţă au fost pănă acum in preocuparea cătorva cotidiene anţionale şi a unor emisiuni de televiziune, inclusiv in atenţia cătorva politicieni care işi puteau exercita atribuţiile de drept, numai că o anumită culoare politică i-a oprit, probabil, să acţioneze.


In apărarea existenţei legilor din Romănia, dar şi in apărarea funcţionarului public Marius Marian Şolea, apelăm aproape ca la o ultimă şansă la instituţia pe care o conduceţi. Vă rugăm să ne chemaţi la audieri pentru a vă da şi alte explicaţii! De asemenea, tot pentru a vă ilustra tipul de acţiune al instituţiei impotriva unor consilieri ai săi, vă punem la dispoziţie desfăşurarea comisiei de disciplină a MCC, impotriva Gabrielei Ciotingă şi impotriva lui Marius Marian Şolea pentru a constata dumneavoastră, ca procurori, cum se desfăşoară activitatea unui minister. Aceşti tineri funcţionari romăni nu şi-au dorit decăt să respecte legile in baza cărora există şi nu au cedat presiunilor unor mărunţi găinari.

14 noiembrie 2007
Cu stimă pentru responsabilitatea funcţiei pe care o deţineţi,
  • consilier MCC Marius Marian Şolea
  • Florin Popovici-Chilian, muzician
  • George Mihalcea, scriitor, realizator TVSesizarea de faţă conţine 05 pagini şi are anexate alte 45 pagini documente in copie, 63 de pagini documente - desfăşurare Comisia de Disciplină a MCC in cazul consilierului Marius Marian Şolea şi 38 de pagini - desfăşurare Comisia de Disciplină a MCC in cazul consilierului Gabriela Ciotingă.


×