x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Editoriale Pactul pentru Fiscalitate: element de cultură economică şi de solidaritate națională

Pactul pentru Fiscalitate: element de cultură economică şi de solidaritate națională

de Mircea Coșea    |    03 Iul 2015   •   06:45
www.petitieonline.com/pactfiscal

O economie performantă nu are nevoie numai de capital, tehnologie, calificare şi management eficient. Are nevoie şi de cultură econo­mică, adică de o capacitate ridicată de cunoaştere şi înțelegere a fenomenului economic, de creare la nivelul cetățeanului a unui compor­tament bazat pe o percepere corectă şi acceptată a rolului şi obligațiilor lui față de societate.

Pactul pentru Fiscalitate este, din acest punct de vedere, un act de cultură economică ce răspunde nevoii stringente pe care societatea şi economia românească o are de a se moderniza şi civiliza prin schimbarea atitudinii pe care atât statul, în calitatea sa de decident politic, cât şi cetățeanul, în calitatea sa de contribuabil, o au față de fiscalitate.
Accentul pe care Pactul pentru Fiscalitate îl pune pe corectitudinea, rigoarea, disciplina şi echitatea fiscalită­ții arată intenția de schimbare radicală a raportului dintre stat şi contribuabil, fie el firmă sau simplu cetățean. Pactul doreşte ca acest raport să devină de parteneriat bazat pe încrederea cetățeanului în realismul proiectelor şi politicilor statului, pe încrederea în buna şi cinstita utili­zare a fondurilor bugetare, pe încrederea că plata taxelor şi impozitelor nu alimentează o puşculiță electorală, ci adevă­ratele nevoi ale societății şi economiei româneşti.
 
Avem nevoie de cultură economică pentru că avem nevoie, mai ales în această perioadă dificilă cu un grad înalt de risc global, de conşti­entizarea importanței enorme pe care o politiă fiscală corec­tă şi transparentă o are pentru obținerea celui mai important factor şi motor de creştere economică şi prosperitate.

Într-o astfel de perioadă, mai important decât orice alt factor de creştere este solidaritatea pentru realizarea obiectivelor de interes gene­ral, adică înțelegerea faptului că o politică fiscală corectă şi echitabilă ne poate uni ca popor şi ne poate reda conşti­ința națională mai mult decât orice altă politică de educație patriotică. Pactul pentru Fisca­litate este un mijloc prin care politica fiscală poate deveni un liant de încredere şi de interes reciproc între stat şi cetățean transformând statul dintr-un perceptor cu opacitate biro­cratică într-un partener al contribuabilului în utilizarea transparentă şi corectă, în interesul acestuia, a fondurilor colectate.

Înțeles, acceptat şi promovat de societatea românească, Pactul pentru Fiscalitate are şansa să devină unul dintre cele mai importante elemen­te de modernizare a statului român şi de o reală democratizare a mediului economic prin trecerea de la stadiul de cetățean contribuabil fiscal la stadiul de cetățean partener fiscal.

×