x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Articolul zilei Mereu ceva nou, aşa trebuie să gândim

Mereu ceva nou, aşa trebuie să gândim

15 Mai 2009   •   00:00

Şi la Întreprinderea de Tractoare şi Maşini Agricole Craiova s-a pornit în anul 1951, data înfiinţării ei, de la produse pe care astăzi le considerăm modeste şi care atunci, la apariţia lor, au fost considerate victorii care nu se vor uita uşor: grape tăvălugi, inelari, remorci, greble pentru furaje şi paie, pluguri.Apoi, în 1974, aici a fost asimilat primul tractor de 45 CP cu încărcător hi­draulic care lucrează cu 14 echipamente. A urmat tractorul agricol A1800A de 180 CP pentru arături şi întreţinerea culturilor, din care au derivat apoi tractoarele industriale cu încărcător frontal şi cu lamă tip buldozer, folosite în construcţii, îmbunătăţiri funciare şi terasări. Urmare a modernizărilor succesive a produselor din fabricaţie curentă au apărut în actualul cincinal produse cu performanţe teh­nice ridicate: gama de pluguri cu lăţime variabilă, maşinile de îm­prăş­tiat gunoi de 6 şi 10 tone şi ma­şina de împrăştiat amendamente de 6 tone. Toate acestea ţin de istoria întreprinderii, dar o istorie din cele mai recente.

Gheorghe Taloi, inginer-şef al întreprinderii şi secretarul comitetului de partid, ne vorbeşte despre marea mobilizare de forţe pe care a declanşat-o acţiunea de moder­ni­zare a producţiei iniţiată de secretarul general al partidului, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, în anul 1986.

- În anul 1985, Intercontrolul, care făcea şi face periodic controlul calităţii produselor exportate, a făcut în întreprindere una din vizitele sale. A mai venit în anul 1987, la un an după declanşarea acţiunii de modernizare. Într-un an, hala de fabricaţie, prin reorganizarea fluxurilor de producţie, prin dotările cu utilaje din cele mai moderne devenise de nerecunoscut. Aţi progresat în doi ani cu 30 de ani, au spus ei. Putem spune că s-a schimbat într-un timp extrem de scurt optica tuturor oamenilor muncii din întreprindere care au înţeles că poţi trăi în industrie prin idei, că acestea, înglobate în produsele respective, îi cresc cu adevărat valoarea.

Până nu de mult, braţul transportor al maşinii de împrăştiat amendamente se realiza din tablă de oţel inoxidabil care se importa. S-a pus problema înlocuirii acesteia cu un produs care să ocolească importul. La Craiova s-a găsit solu­ţia: înlocuirea inoxului cu tablă de capată, căreia i s-a aplicat un tratament chimic. Noul material a redus importul şi preţul de cost şi s-a dovedit a avea o durabilitatea în funcţionare mai mare.

- Asta noi o ştiam foarte bine, continuă tovarăşul Taloi, însă se punea problema să convingem cumpărătorii de acest adevăr. Atunci ne-am gândit că cea mai bună soluţie de convingere este să facem lanţul transportor din verigi diferite. Una din inox, una din tablă tratată după metoda noastră şi să demonstrăm astfel că noul material este mai rezistent decât cel folosit până atunci, că, dacă o verigă cedează, aceea este din inox. Ni­meni nu mai poate obiecta ceva în faţa acestei demonstraţii.

În unitate s-a asimilat o nouă cutie de viteze pentru tractorul de 180 CP care include şi cutia de distribuţie. Cutia nouă este produsă integral aici, pe baza unei tehno­logii proprii. Rezultatul: economii de metal, fiabilitate ridicată, redu­cerea zgomotului, asigurarea unei game mai mari de viteze pentru executarea lucrărilor agricole. Eficienţa economică - 13 milioane lei pe an, rezultate din reducerea transporturilor şi a cheltuielilor suplimentare la care se adaugă şi sporul de calitate.

Modernizarea Maşinii de îm­prăştiat amendamente MA6 a dus la creşterea capacităţii de lucru cu 14%, creşterea uniformităţii de distribuţie cu 28%, economii anuale de exploatare la beneficiar de 41.250 lei, economii de motorină de 2.250 litri pe an.

Tractorul industrial A 1803 IF, faţă de predecesorul lui, are o sarcină de ridicare mai mare cu 500 kilograme, un consum de metal mai mic cu 600 kilograme şi productivitatea mai bună cu 34 metri cubi pe o oră.

Noile pluguri rabatabile cu 2, 3 şi 5 trepte sunt la cel mai înalt nivel mondial. Creşterea capacităţii de lucru a crescut în medie cu 22%, în acelaşi timp cu realizarea unor lucrări de arături de calitate superioară: putere de acoperire a resturilor vegetale mult mărită, fărâ­miţarea solului mult mai îmbu­nătăţită.

- Pentru susţinerea moder­nizării, ne spune în continuare in­ter­locutorul nostru, am organizat o linie de fabricaţie pluguri în totalitate integrată, am reorganizat secţia de prelucrări mecanice pe linii specifice fabricaţiei de tractoare şi maşini agricole, am realizat agregate şi maşini specializate, ceea ce a dus la creşterea producti­vităţii muncii, reducerea consumului de energie şi a forţei de muncă. Mereu ceva nou, aşa trebuie să gândim. Tot ce gândim are în vedere creşterea rentabilităţii acti­vităţii, reducerea de costuri, calitatea şi competitivitatea. ICSITT Braşov are o filială în întreprin­dere. La ea se mai adaugă atelierul nostru de proiectare. Aproape 200 de specialişti, şi nu numai ei, au ca sarcină permanentă ridicarea produselor noastre la un nivel cât mai înalt. Spuneam că acţiunea de mo­dernizare declanşată de condu­cerea superioară de partid şi de stat a constituit o adevărată revoluţie în modul de abordare a problemelor întreprinderii noastre. Ea a mai arătat că dispunem de rezerve prac­tic inepuizabile de a ne îmbu­nătăţi activitatea şi a demonstrat că prin forţe proprii se pot realiza nebănuit de multe lucruri.
Am completa că şi la ITMA Craiova, ca şi în multe alte locuri de mun­că, s-a produs acel salt calitativ, care nu s-a oprit aici şi care nu este altceva decât cuvântul de or­dine lansat de Congresul al XIII-lea al partidului pentru întreaga noastră activitate economică: calitatea şi eficienţa.
Oprea Georgescu - Flacăra, nr. 19/1989

×
Subiecte în articol: articolul zilei