x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Civica, emisiune contra abaterilor

Civica, emisiune contra abaterilor

06 Noi 2009   •   00:00Vineri
● 19:00 Deschiderea programului (5')

● 19:05 - Civica. Educaţie juridică - răspundere cetăţenească (de două ori pe lună, 15')
Emisiunea va explica semnificaţia majoră a legilor ţării, obligativitatea respectării acestora. Va fi prezentată contribuţia oamenilor muncii, a cetăţenilor la înfăptuirea prevederilor legale. Se va milita mai sistematic pentru afirmarea tot mai riguroasă a opiniei publice şi vor fi combătute - după caz - abaterile de la reglemen­tările în vigoare, de la normele de convieţuire cetăţenească.
În alternanţă cu:
- Normele eticii şi echităţii socialiste în acţiune (de două ori pe lună, 15')
Emisiune consacrată modului cum se acţionează pentru aplicarea nea­bătută în muncă, în familie şi socie­tate a normelor eticii şi echităţii socialiste.

● 19:20 Avem cuvântul I (15')
Programe ale brigăzilor artistice, cinecluburi, teatru scurt şi teatru popu­lar.

● 19:35 Copiii cântă patria şi partidul (15')
Spectacole cultural-artistice realizate de formaţii pioniereşti şi ale şoimilor patriei, laureate ale Festivalului naţional "Cântarea României".

● 19:50 Micul ecran pentru cei mici (10')

● 20:00 Telejurnal (25')

● 20:25 Priorităţi în economie (15')

● 20:40 Un amplu şi însufleţitor program pentru perfecţionarea întregii activităţi (20')
Dezbateri economice şi politico-ideologice în spiritul Tezelor din aprilie, al documentelor Plenarei CC al PCR. Vor fi abordate, într-un mod sistematic şi aprofundat, aspecte teoretice ale po­liticii partidului, ideile şi orientările for­mulate de secretarul general al par­ti­dului privind perfecţionarea acti­vi­tăţii or­ganizatorice, ideologice şi politi­co-educative, în vederea creşterii rolului conducător al partidului. Va fi evi­denţiat modul cum se acţionează pentru perfecţionarea întregii activităţi economico-sociale, pentru îndeplini­rea hotărârilor Congresului al XIII-lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului.

● 21:00 Cadran mondial (15')
Emisiune care va trata sub gene­ricele: "România - contribuţii inestimabile la edificarea unei lumi a păcii şi colaborării" şi "România şi pro­blemele lumii contemporane" aspecte ale vieţii internaţionale, punându-se în evidenţă poziţiile, orientările, activitatea practică a tovarăşului Nicolae Ceau­şescu, a României socialiste pentru soluţionarea marilor probleme ale lumii contemporane.

● 21:15 Serial ştiinţific (20')
Emisiune de educaţie materia­list-ştiinţifică ce va aborda, în cadrul unor cicluri mari de filme documentar prezentate de specialişti, teme de bază din domeniul astronomiei, antro­pologiei, fizicii Pământului, bio­logiei etc.

● 21:35 Tinere talente afirmate în Festivalul naţional "Cântarea României" (15')
Emisiune de prezentare a elementelor talentate, valoroase, afirmate în cadrul Festivalului în domeniul creaţiei şi interpretării muzical-coregrafice.

● 21:50 Telejurnal (10')

● 22:00 Închiderea programului.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 65/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr