x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Comitetele judeţene de partid se autofinanţau

Comitetele judeţene de partid se autofinanţau

06 Mai 2009   •   00:00

Stenograma şedinţei Secretariatului Comitetului Central al PCR din ziua de 5 mai 1989.Şedinţa a fost prezidată de to­va­ră­şul Nicolae Ceauşescu, secretar gene­ral al Partidului Comunist Român.

Au participat tovarăşii: Bărbulescu Vasile, Bobu Emil, Coman Ion, Curticeanu Silviu, Olteanu Constantin, Radu Constantin, Sîrbu Ion, Stoian Ion.

Au fost invitaţi tovarăşii: Constantin Nicolae, Popescu Dumitru, Verdeţ Ilie, Dobrescu Miu, Toma Ioan, Gere Mihai, Naş Leon.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Avem mul­­te probleme la ordinea de zi.
Punctul 1. Raportul privind exe­cu­ţia bugetului partidului, a planului uni­tăţilor economice, a balanţei de ve­ni­turi şi cheltuieli în valută şi a bugetului asigurărilor sociale în anul 1988 şi proiectele pe anul 1989. Am numai o întrebare - nu-mi mai amintesc - din valuta aceasta de 100 şi ceva de mili­oa­ne, cât mai avem?

● Tov. Naş Leon: Avem 50 şi ceva de milioane.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Anul trecut, adică în 1988, s-au realizat 180 de milioane dolari. O parte s-a dat. Este o situaţie bună. Dacă la raportul acesta pe 1988 aveţi ceva de spus tovarăşi? Nu aveţi nimic? Cu excedentul acesta o să transformăm partidul într-o întreprindere capitalistă şi o să încea­pă să trăiască din beneficii, din do­bânzi! (ilaritate).
Dacă aveţi ceva de spus la prevede­rile pe anul 1989? Nu aveţi nimic de spus? Atunci să fim de acord. (Toţi tovarăşii sunt de acord). La fondul soli­da­rităţii internaţionale şi aici s-a strâns mult. Va trebui să ne propu­nem să acordăm unele ajutoare, că avem deja 600 de milioane de lei. Să fim de acord şi cu acest lucru (Toţi tovarăşii sunt de acord).
Punctul 2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie privind concluziile din analiza activităţii economico-financiare, execuţia bugetului partidului şi rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii în anul 1988. Cum trebuie înţeleasă propunerea aceasta a Comisiei de revizie cu auto­fi­nan­ţarea?

● Tov. Ilie Verdeţ: Propunerea aceasta se referă la actul normativ care a apărut în legătură cu impozitul pe circulaţia mărfurilor. Pe total, unitate se poate realiza, dar sunt unităţi care nu sunt rentabile dacă respectă întru totul prevederile legale. Aplicarea măsurilor privind impozitul pe circulaţia mărfurilor, diferenţa dintre preţurile vechi şi cele noi de producţie influenţează veniturile bugetului partidului, iar problema se pune nu că unităţile nu sunt rentabile, dar rentabilitatea este mai mică, nu mai este acelaşi beneficiu de până acum şi trebuie să se găsească noi resurse pentru a se asigura autofinanţarea.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Vreau să înţeleg eu bine. Sunt două lucruri. Una este activitatea economică şi alta este autofinanţarea organelor de partid. Ce, noi avem comitete judeţene de partid care nu-şi asigură finanţarea?

● Tov. Ilie Verdeţ: La ora actuală nu avem aşa ceva, pentru că după Congresul al IX-lea s-au creat condiţii în aşa fel, încât la ora actuală toate sunt rentabile.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu înţeleg sensul problemei: "Să facem ca toate comitetele judeţene de partid să se autofinanţeze".

● Tov. Ilie Verdeţ: Programul aşa a fost.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Pe cotizaţii nu se plăteşte impozit.

● Tov. Naş Leon: În conformitate cu Decretul 154, cu privire la stabilirea noilor preţuri de producţie, benefi­ciul a fost de 12%.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Asta este la activitatea economică. Am spus, una este problema activităţii economice şi alta este cu încasările din cotizaţii. Aici sunt amestecate şi de aceea am pus problema.

● Tov. Ilie Verdeţ: Sunt comitete judeţene de partid care, dacă nu li se aprobă reţinerea unei părţi din impozitul pe circulaţia mărfurilor ca sursă de venit, nu pot să-şi acopere cheltuielile.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi nu trebuie să avem unităţi economice care să lucreze fără beneficii, nu trebuie să avem o asemenea situaţie, ci trebuie să-şi acopere în întregime cheltuielile şi să aibă beneficii, dar, în ceea ce priveşte situaţia de partid, ea nu este legată numai de unităţile economice, de activitatea economică.

● Tov. Ilie Verdeţ: Aşa este, aveţi dreptate. În momentul în care aţi fost de acord cu bugetul, problema aceasta cade, pentru că bugetul este aprobat.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi trebuie să ne clarificăm bine cu pro­blemele activităţii economice, că în nici un fel de partid nu trebuie să fie unităţi nerentabile.

● Tov. Naş Leon: Nu avem, tovarăşe secretar general, asemenea unităţi nerentabile.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Din acti­vitatea curentă, fiecare judeţ trebuie să se autofinanţeze.
Problema investiţiilor mari este altceva. Vreau să punem la punct lucrurile, ca să fie clar dacă avem comitete judeţene care nu se finanţează?

● Tov. Ion Coman: Nu avem. Toate se autofinanţează.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine.
Punctul 3. Rapoartele privind execuţia bugetară pe anul 1988 şi proiectul de buget pe anul 1989 al UGSR. Raportul privind activitatea Caselor de Ajutor Reciproc, bugetul pe anul 1989 şi propunerile pentru organizarea Adunărilor Generale şi a conferinţelor la Casele de Ajutor Reciproc. Dacă aveţi ceva de spus, tovarăşi? Sigur, astea în primul rând, trebuie discutate bine la voi.

● Tov. Miu Dobrescu: La noi au fost discutate.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Aveţi vreo observaţie aici? Nu sunt observaţii? În ce priveşte Casele de Ajutor Reciproc pe plan central, cine se ocupă de ele?

● Tov. Miu Dobrescu: Un secretar al Consiliului Central al UGSR, câţiva activişti şi în rest sunt activişti obşteşti. Avem o comisie centrală şi comisii judeţene. De asemenea avem comisii în fiecare întreprindere unde avem case de ajutor reciproc.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În întreprinderi sunt?

● Tov. Miu Dobrescu: Peste tot avem.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Poate ar trebui să facem, aşa, ca orientare, atunci când au loc conferinţele judeţene, să se aleagă şi comisia Casei de Ajutor Reciproc. Trebuie să revedem acest lucru, să avem un organ special, care să poarte răspunderea legală, că sunt deja 40 de miliarde ce trebuie administraţi. Ar trebui să fie un organism care să poarte răspunderea în faţa legii, că au o activitate care trebuie să fie sub control. Să vedem şi să aducem anumite îmbunătăţiri. Asta ar fi observaţia mea, în rest, în general, este o activitate bună, dar să avem o conducere sigură, poate fi o comisie reprezentativă, ce se adună şi analizează situaţia şi răspunde în faţa organelor de finanţe, a băncilor, aşa cum este un sistem financiar, să n-o scoatem în afară.

● Tov. Miu Dobrescu: Am înţeles.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Trecem mai departe.
Punctul 4. Rapoartele privind execuţia bugetului pe anul 1988 şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1989 al Uniunii Tineretului Comunist. Aveţi ceva de spus, tovarăşi? Deci UTC-ul se auto­fi­nanţează.

● Tov. Toma Ioan: Ne autofinanţăm, tovarăşe secretar general, şi la nivelul central, şi al comitetelor judeţene ale UTC.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă la aceste probleme aveţi ceva de spus? Nu sunt observaţii?
Bine, să fim de acord (Toţi tovarăşii sunt de acord).
Punctul 5. Programul privind participarea tinerei generaţii la realizarea unor obiective de dezvoltare econo­mico-socială a patriei în anul 1989. Cu activitatea aceasta a tineretului în afara orelor de producţie, în timpul lor liber, dacă sunteţi de acord? Toţi tovarăşii sunt de acord.
Punctul 6. Proiectele planurilor de relaţii externe pe anul 1989 ale Partidului Comunist Român Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, Marii Adunări Naţionale, instituţiilor ideologice şi presei centrale de partid, precum şi organizaţiilor de masă şi obşteşti. Aici, mai cu seamă activitatea aceasta financiară. Aveţi ceva de spus? Nu? (Toţi tovarăşii sunt de acord).
Punctul 7. Raportul privind concluziile ce se desprind din modul de organizare şi desfăşurare a instruirii anuale a secretarilor şi membrilor comitetelor de partid şi birourilor organizaţiilor de bază. În propunerile pe care le-am aprobat la Comitetul Politic Executiv se prevede şco­la­ri­za­rea a 200 de preşedinţi de cooperative agricole de producţie. Asta înseamnă că le vine rândul la 15 ani o dată.

● Tov. Vasile Bărbulescu: Majoritatea au fost şcolarizaţi, tovarăşe secretar general.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În cursuri de cinci luni.

● Tov. Dumitru Popescu: La noi, la Academie.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Cred că ar trebui să mai vedem noi acest lucru, că, dacă-i aducem la 15 ani o dată, este puţin. Ar trebui să ne mai uităm la acest lucru, lucru valabil şi pentru directorii de întreprinderi. Instruirea lor unde se mai face acum?

● Tov. Dumitru Popescu: Acest lucru se face la cursuri postuniversitare.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu există o altă pregătire decât la voi. Hai să ne ocupăm să vedem puţin problemele acestea. O dată la cinci ani, un preşedinte de cooperativă agricolă de producţie trebuie să urmeze cursul acesta de cinci luni, nu la 15 ani. Trebuie să revedem problema aceasta ca la cinci ani să-i chemăm. De asemenea, trebuie să vedem şi cu directorii de întreprinderi. Să vedem lucrurile că am făcut socoteala şi, aşa cum este propus acum, le vine rândul o dată la 15-16 ani, că numărul de 200 este mare. Chiar dacă sunt ingineri, pro­blema conducerii trebuie văzută. În privinţa aceasta, noi făceam mai mult înainte.

● Tov. Dumitru Popescu: Exista un program de reciclare.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Să reluăm toate acestea şi cu directorii, cu cadrele, că ceea ce facem acum nu este de ajuns. Trebuie să revedem programul de instruire a cadrelor. Trebuie să revedem sistemul acesta, mai cu seamă pentru cooperativele agricole de producţie şi pentru întreprinderi. Pe urmă să facem şi o împărţire, participarea la instruire să fie obligatorie, cine nu participă trebuie reprogramat. Nu putem spune că am făcut 90%. Toţi trebuie să meargă la instruire. Dacă a fost bolnav, că asta este singura motivare, participă la instruire când este reprogramat. Instruirea trebuie să fie obligatorie pentru toată lumea. Şi aici va trebui să ne gândim să îmbunătăţim tematicile, să le aducem completări mai generale şi în ceea ce priveşte stilul şi metodele de muncă şi câteva lucruri mai generale. De asemenea, să facem un program cu pregătire a activului nostru de partid, în care să cuprindem şi câteva teme mai generale de ridicare a nivelului de conştiinţă. În raport de asta să ne mai uităm şi la instruc­ţiunile pe care le avem cu sistemul de organizare, dacă sunt lucruri de îm­bunătăţit. Astea ar fi pro­blemele, dacă mai aveţi ceva de spus? Nu? Atunci mergem mai departe.
Punctul 8. Raportul brigăzii Comitetului Central al PCR, care a controlat stilul şi metodele de muncă ale organelor şi organizaţiilor de partid din judeţul Bihor. Să se dezbată cu activul de partid şi să se ia măsurile care se impun.
Punctul 9. Raportul privind unele aspecte rezultate din scrisorile adr­e­sate conducerii partidului şi relatările cetăţenilor primiţi în au­dienţă în luna martie 1989. Exemplul acesta cu în­cadrarea în muncă, rezolvat favorabil 30%, şi restul?
● Tov. Nicolae Constantin: Sunt în curs de rezolvare. Majoritatea celor care nu au cererile soluţionate favo­rabil se datorează faptului că nu vor să se ducă în muncile ce li se oferă. Sunt mulţi care vor să intre numai în comerţ. Nu este posibil acest lucru. Sunt multe femei care vor să lucreze numai în creşe şi spitale, iar alţii nu vor să se ducă din localitate în altă parte şi nici nu vor să se recalifice în alte meserii.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În primul rând, toţi absolvenţii de liceu şi de şcoli profesionale să fie încadraţi în muncă, acolo unde au fost repartizaţi şi obligatoriu să lucreze cinci ani acolo. Problema încadrării în muncă trebuie soluţionată în primul rând pentru absolvenţii de liceu, toţi trebuie să fie încadraţi în muncă. Să se ocupe de acest lucru consiliile populare, tineretul şi Ministerul Muncii. Obligatoriu trebuie să se ducă să lucreze. Noi trebuie să-i obligăm să lucreze. Nu este bine cum este pus acest lucru aici.

● Tov. Nicolae Constantin: Avem la absolvenţi de liceu 400 de cereri.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi aţi rezolvat 151.

● Tov. Nicolae Constantin: Nu se duc.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Sunt obligaţi să se ducă şi noi trebuie să luăm măsuri ca toţi să se ducă, dacă nu, spuneţi: refuză, că noi la toţi trebuie să le dăm de lucru. Şi în Bucureşti trebuie să luăm măsuri ca toată lumea să muncească. Asta este una din probleme.
Pe urmă, problema aceea cu spaţiul. Trebuie să vedem care este situaţia. În judeţul Dolj, din 20 de cereri s-a soluţionat 1, în Bucureşti, din 25 de cereri s-au soluţionat 12. Trebuie să vedem care este situaţia. N-au case. Problema aceasta trebuie bine pusă. Încadrarea în muncă nu se rezolvă, că din 700 am dat la 86. Asta trebuie rezolvată în întregime. Încadrarea persoanelor în muncă şi locuinţa trebuie rezolvate, soluţio­nate. Trebuia să fie preluată şi discutată şi să ni se prezinte soluţii. Nu se poate aşa. Trebuie văzut pe cei care au dreptul la locuinţă. Dacă n-au dreptul la locuinţă să spună - n-au dreptul la locuinţă.

● Tov. Constantin Nicolae: Deţin locuinţă, conform legii, dar ei vor să se mute.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Ce trebuie făcut aici? Voi trebuie să prezentaţi lucrurile clar, pentru că, aşa cum le prezentaţi voi, înseamnă că nu sunt soluţionate. La Iaşi, din 24, soluţionate numai 3. Trebuie să vedem, pentru că, dacă este aşa situaţia, înseamnă că în unele judeţe trebuie să mai construim, să construim mai mult. Trebuie să vedem care este situaţia. Trebuie spus: au dreptul la locuinţă atâţi, restul nu se încadrează în prevederi, ca să putem să vedem. Să vedem bine lucrurile, nu să lucrăm formal, ca realmente să soluţionăm problemele. Bine. Atunci aşa să facem.
Punctul 10. Raportul privind acti­vitatea desfăşurată în trimestrul I. 1989 pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii adresate condu­cerii partidului. Ceea ce am spus înainte este valabil pentru ambele puncte.
Punctul 11. Probleme de cadre
Aţi văzut propunerile acestea de cadre cu tov. Ibănescu Neculai în funcţia de prim-vicepreşedinte la Hunedoara şi cu ceilalţi. Să fim de acord (Toţi tovarăşii sunt de acord).
La voi, la cadre, aveţi multe lucruri rămase în urmă, cum este la Ministerul Afacerilor Externe, la Comerţul exterior, la Chimie, ca să nu le mai enumăr. Aveţi de gând să le rezolvăm?

● Tov. Constantin Radu: Da.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Sunt pro­bleme, la Ministerul de Externe, de şase luni, care trebuie rezolvate. Veniţi să le rezolvăm. Trebuie să completăm peste tot aparatul, în toate amba­sadele noi trebuie să desfăşurăm activitate.

● Tov. Ion Stoian: Avem propuneri.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu "că avem propuneri", trebuie să le soluţionăm, că de şase luni aud: "Avem propuneri". Trebuie luate măsuri repede. Săptămâna viitoare vreau să rezolvăm toate aceste pro­bleme. Nu mai avem alte probleme? Bine. Atunci ridicăm şedinţa.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 30/1989

×