x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român (III)

Membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român (III)

09 Dec 2009   •   00:00

- Igreţ Viorel - prim-secretar al Co­mi­tetului ju­de­ţean de partid Mureş
- Ilie Gheorghe - maistru, secretar al comitetului de partid, Schela de fo­raj Stoian, Gorj
- Iliescu Lucian - director, Între­prin­derea de maşini grele Giurgiu
- Inceu Ioan - prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului po­pular judeţean Covasna
- Ion Marin - director, IAS Insula Mare a Brăilei
- Ion M. Nicolae - ministrul industriei chimice şi petrochimice
- Ionaş Letiţia - prim-secretar al Co­mi­tetului ju­de­ţean de partid Bistriţa-Năsăud
- Ionescu Alexandru - director ge­ne­­ral Agerpres
- Ionescu Mircea - prim-vi­ce­pre­şedinte al Comitetului executiv al Con­siliului popular judeţean Iaşi
- Ionescu Ştefania - prim-vice­pre­şe­­dinte al Comitetului executiv al Con­­s­iliului popular judeţean Teleorman
- Iordache Constantin - contraamiral, locţiitor al Comandantului ma­ri­nei Militare - Constanţa
- Iordache Paula-Gabriela - secretar pentru pro­blemele sociale al Co­mi­tetului judeţean de partid Olt
- Isăroiu Angela - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţan de partid Mureş
- Ivaşcu Marin - director general al Institutului central de fizică Bucureşti
- Jipa Natalia - secretar pentru pro­blemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Bacău
- Josu Ioan - preşedinte al CAP To­po­­lovăţ, Timiş
- Kopandi Alexandru - şef sector, Secţia Propagandă şi Presă a CC al PCR
- Laudoniu Diamanta - vice­pre­şe­din­te, Comitetul Naţional pentru Ştiin­ţă şi Tehnologie
- Lavu Ilie - secretar pentru proble­mele organizatorice al Comitetului judeţean de partid Ialomiţa
- Laza Ileana - confecţioner, secretar al Comitetului de partid, Întreprin­de­rea de confecţii Arad
- Lazăr Maria - prim-vice­pre­şed­in­te al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Buzău
- Leuştianu Floarea - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Neamţ
- Liptak Iuliana - confecţioneră în­căl­ţăminte, se­cretar al Comitetului de partid la Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Crişul" Oradea, Bihor.
- Lungu Anton - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Brăila
- Manole Paul-Nicolae - secretar pentru problemele organizatorice al Co­mitetului judeţean de partid Te­leor­man
- Marcoşanu Dimitrie - Virgil - prim-vice­pre­şe­din­te al Comitetului exe­cutiv al Consiliului popular ju­de­ţean Cluj
- Marina Mihai - prim-secretar al Co­mitetului judeţean de partid Constanţa
- Matei Ilie - secretar al CC al PCR
- Mărean Ana - secretar al Comit­e­tu­lui comunal de partid Racoviţa - Si­biu
- Măndiţă Eugeniţa - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Giurgiu
- Mănescu Manea - vicepreşedinte al Consiliului de Stat
- Mihai Nicolae - adjunct al şefului Secţiei Relaţii Externe a CC al PCR
- Mihalache Nicolae - adjunct al şe­fu­lui Secţiei Organizatorice a CC al PCR
- Milea Vasile - ministrul Apărării Na­ţionale
- Mitea Constatin - adjunct al şe­fu­lui Secţiei Propagandă şi Presă a CC al PCR
- Mitran Ion - redactor-şef al ziarului Scînteia
- Moga Ioachim - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Cluj
- Moldovan Lucreţia - secretar pentru problemele organizatorice al Co­mi­tetului judeţean de partid Bistriţa-Năsăud
- Molnar Emeric - preşedinte al CAP Tuşnad - Har­ghita
- Morar Ioan - instructor al CC al PCR
- Moraru Mihai - şef sector, Consi­liul Central de Control Muncitoresc al Ac­tivităţii Economice şi Sociale
- Moraru Niculina - prim-secretar al Comitetului de partid Vrancea
- Moţ Petru - prim-secretar al Co­mi­tetului munici­pal de partid Ti­mi­şoara - Timiş
- Mureşan Ana - ministrul Co­mer­ţului interior, preşedinta Consiliului Naţional al Femeilor
- Mureşan Ion - maistru, secretar al Co­mitetului de par­tid pe fabrică, Co­mbinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
- Nacu Maria - maistru, Combina­tul de fibre sinte­tice Săvineşti, Neamţ
- Nae Elena - prim-secretar al Co­mi­tetului judeţean de partid Botoşani
- Nagy Ferdinand - ministru secretar de stat la Mi­nisterul Agriculturii
- Năstase Diomid - director, Întreprinderea de rulmenţi Bârlad - Vaslui
- Neamu Ion - director, SMA Miroşi, Argeş
- Necula Alexandru - ministru secretar de stat, Mi­nis­terul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale
- Necula Viorica - adjunct al ministrului Educaţiei şi Învăţământului
- Nedeclu Marin - preşedinte al Comitetului Uniunii sindicatelor din transporturi şi telecomunicaţii
- Negrea Ion - adjunct al şefului Secţiei Organizatorice a CC al PCR
- Negucioiu Aurel - rector, Universitatea Cluj-Na­po­ca
- Nicoară Ioan-Cornel - director, Combinatul mi­nier al cuprului, Roşia Poeni - Abrud, Alba
- Niculescu Mihail - director general adjunct, Institutul central de cercetări metalurgice Bucureşti
- Niculescu Mihalache - strungar, secretar al Co­mi­te­tului de partid, Întreprinderea de maşini-unelte şi agregate Bucureşti
- Niculescu Paul - preşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor - CENTROCOOP
- Niculiţă Mihai - secretar pentru problemele organizatorice al Comitetului judeţean de partid Maramureş
- Niţă Constantin - secretar al Consiliului Central al UGSR
- Niţă Ion - electrician, secretar al Comitetului de partid - Schela de producţie petrolieră Drăgăşani, Vâlcea
- Nuţu Maria - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului de partid Caraş-Se­verin

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr