x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Membrii ultimului Comitet Central al Partidului Comunist Român (I)

Membrii ultimului Comitet Central al Partidului Comunist Român (I)

07 Dec 2009   •   00:00

Ales la Congresul al XIV-lea al PCR, ulti­mul Comitet Central n-a avut viaţă lungă. Pu­blicăm în continuare lista "celor mai buni dintre cei buni", membri ai teoreticului "organ de conducere colectivă" a partidului.

- Ceauşescu Nicolae - secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România
- Albu Vasile - secretar pentru pro­ble­mele organizatorice al Comitetului ju­de­ţean de partid Galaţi
- Aldescu Contantin - director, Trustul de foraj extracţie Boldeşti, Prahova
- Alcsandrescu Aguriţă - director gene­ral, Centrala industriei confecţiilor Bacău
- Alexandrescu Domnica - secretar pentru problemele sociale al Comitetului judeţean de partid Prahova
- Anastasiu Ion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Gorj
- Ancuţa Dimitrie - prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului po­pular al judeţului Constanţa
- Andresi Ştefan - viceprim-ministru al Guvernului
- Anton Ioan - vicepreşedinte al Academiei R.S. România, rector al Institutului Politehnic Timişoara
- Apostol Alexandru - prim-secretar al Comitetului municipal de partid Ploieşti
- Aron Pavel - ministrul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
- Avram Teodora - secretar pentru pro­ble­mele economice al Comitetului ju­de­ţean de partid Timiş
- Badea Ion - preşedintele Consiliului Na­ţional al Apelor
- Badea Nicolae - secretar pentru pro­blemele organizatorice al Comitetului ju­de­ţean de partid Gorj
- Baltac Vasile - director general, Centala industrială de electronică şi tehnică de calcul Bucureşti
- Băciucu Lazăr - secretar pentru pro­blemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Botoşani
- Bălan Ion-Dodu - profesor, rector al Universităţii Bucureşti
- Bălan Radu - prim-secretr al Comitetului judeţan de partid Timiş
- Băluţă Ion-Bogdan - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Argeş
- Bărăian Anuca - secretarul comitetului comunal de partid Sărmaşu, Mureş
- Bărbulescu Vasile - secretr al CC al PCR
- Bărbulţe Vasile - prim-secretar al Co­mi­tetului judeţean de partid Maramureş
- Beldie Cameluţa - rector, Institutul Po­li­tehnic Iaşi
- Beligan Radu - actor, director al Teatrului Naţional Bucureşti
- Bergheanu Maxim - ministrul Muncii
- Bernea Maria - organizator de partid, preşedinte al CUASC Putineiu, Teleorman
- Bistricanu Victoria - secretar pentru problemele de propapgandă al Comitetului judeţean de partid Dolj
- Bârlea Gheorghe - director, Întreprinderea minieră Suior - Maramureş
- Bleahu Elena - secretar pentru pro­blemele sociale al Comitetlui judeţean de partid Sibiu
- Bobeică Salomea- secretar pentru pro­blemele de propagandă al Comitetului jude­ţean de partid Argeş
- Bobu Emil - secretar al CC al PCR
- Bobu Maria- director, Combinatul me­talurgic Tulcea
- Brad Ion - director al Teatrului
"C.I. No­ttara" Bucureşti
- Bradea Maria - prim-secretar al Co­mi­te­tului judeţean de partid Satu Mare
- Bratu Aurelia - secretar al comitetului de partid, Întreprinderea de confecţii şi tricotaje Bucureşti
- Bucur Iuliana - director general, Centrala industriei lânii Bucureşti
- Bulucea Vasile - prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Bucureşti
- Burtea Elena-Verona - prim-secretar al Comitetului judeţan de partid Vâlcea
- Buşui Nicolae - prim-secretar al Co­mitetului judeţean de partid Mehedinţi
- Carp Vasile - prim-secretar al Comitetului judeţan de partid Olt
- Catană Gheorghe - prim-secretar al Comitetului judeţan de partid Suceava
- Catargiu Irimie -  ministrul Minelor
- Catrinescu Ion - prim-adjunct al şefului Secţiei Organizatorice a CC al PCR
- Cârpanu Florentin-Doru - director, Combinatul agroindustrial Timiş
- Ceauşescu Elena - prim-viceprim - mi­nistru al Guvernului, preşedinte al Consi­-
li­ului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului
- Ceauşescu Ilie - adjunct al ministrului Apărării Naţionale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei
- Ceauşescu Nicu - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Sibiu
- Cebuc Maria  - secretar pentru pro­blemele de propapgandă al Comitetului judeţean de partid Braşov
- Chelba Traian - secretar al Comitetului de partid la Întreprinderea minieră Petrila -Hunedoara
- Chiriac Maria - secretar pentru pro­blemele sociale al Comitetului judeţean de partid Iaşi
- Chiru Gica - instructor la Secţia Propagandă şi Presă a CC al PCR
- Ciobanu  Lina - viceprim-ministru al Guvernului
- Cioboiu Adrian - prim-secretar al Comitetului municipal de partid Braşov
- Cirodaş Nistor - prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Bihor
- Cirţi Viorica - secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Sălaj
- Cojoacă Victor - secretar pentru pro­blemele organizatorice al Comitetului jude­ţean de partid Călăraşi
- Cojocaru Eleonora - vicepreşedinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale
- Cojcoaru Vasile - organizator al CC al PCR pentru Centrala nuclearo-electrică Cerna­vodă
- Coleaşă Aurel - secretar pentru pro­ble­mele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Vâlcea
- Colesnicencu Ileana -  secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului judeţean de partid Tulcea
- Coman Ion - secretar al CC al PCR
- Comănescu Ioan - secretar pentru pro­blemele organizatorie al Comitetului ju­deţean de partid Olt
- Constantin Dumitru - director general, Centrala industrială de utilaj energetic Bucureşti
- Constantin Nicolae - preşedinte al Cole­giului Central de Partid
- Constantinescu Gheorghe - ministrul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
- Costache Maria - redactor-şef, ziarul România liberă
- Costea Aurel - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Harghita
- Cotoi Simion - prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Buzău
- Cristescu Poliana - preşedinta Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor
- Croitoru Nicolae - secretar pentru pro­blemele de propagandă al Comitetului municipal de partid Bucureşti
- Csillag Aurel - secretar pentru pro­blemele economice al Comitetului judeţean de partid Cluj
- Culda Ioan - maistru, secretar al Comitetului de partid, Întreprindrea de conductori electrici emailaţi Zalău - Sălaj
- Curticeanu Silviu - secretar al CC al PCR
- Czege Alexandru - preşedinte al CAP Salonta - Bihor

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr