x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Munca şi secretul de partid

Munca şi secretul de partid

04 Noi 2009   •   00:009. Membrii Partidului Comunist Român, ai Uniunii Tineretului Comunist, toţi cetăţenii trebuie să manifeste o grijă permanentă pentru buna gospodărire a pământului, apelor, pădurilor, a tuturor avuţiilor şi frumuseţilor naturale ale patriei, să participe activ la acţiuni de protejare a acestora, să lupte hotărât împotriva degradării mediului ambiant.

10. Pentru fiecare comunist, pentru fiecare cetăţean, munca este o datorie fundamentală,  de onoare. Fiecare trebuie să dea dovadă de o înaltă conştiinţă profesională, competenţă, spirit creator, dăruire şi pasiune în muncă; totodată, trebuie să manifeste comba­tivitate şi intransigenţă faţă de manifestările de indisciplină, super­ficialitate şi lipsă de răspundere în muncă.

11. Membrii Partidului Comunist Român şi ai Uniunii Tineretului Comunist au obligaţia să-şi per­fec­ţioneze necontenit pregătirea profesională şi de specialitate, să-şi îmbogăţească permanent orizontul cultural-ştiinţific.

12. Apărarea patriei, a cuceririlor revoluţionare ale poporului repre­zintă cea mai înaltă obligaţie a membrilor Partidului Comunist Român şi ai Uniunii Tineretului Comunist, a tuturor cetăţenilor ţării. Suprema lor îndatorire este de a fi în orice moment gata să apere cu orice sacrificii, chiar cu preţul vieţii, integritatea patriei, independenţa şi suveranitatea naţională şi de stat, realizările socialiste ale poporului român. Orice nesocotire a acestei înalte obligaţii, orice pactizare cu duşmanul, cu cei care se dedau la acţiuni sau acte ostile orânduirii noastre socialiste, cu cei care uneltesc împotriva libertăţii şi independenţei patriei, a intereselor vitale ale poporului constituie trădare faţă de partid şi popor, faţă de naţiunea noastră socialistă şi se pedepseşte conform legilor ţării.

13. Toţi comuniştii sunt obligaţi să apere secretul de partid şi de stat, să dea în permanenţă dovadă de înaltă vigilenţă şi combativitate revoluţionară. A furniza unor persoane străine informaţii care constituie secrete de partid şi de stat înseamnă a trăda partidul, a trăda ţara, a lovi în interesele întregii naţiuni; cei care se fac vinovaţi de asemenea acte trebuie să simtă mânia îndreptăţită a poporului.

14. Fiecare comunist are înalta îndatorire de a milita pentru întărirea unităţii moral-politice a poporului, pentru cimentarea prieteniei frăţeşti dintre toţi oamenii muncii - români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi - de a lupta împotriva oricăror manifestări de naţionalism şi şovinism, de a acţiona în strânsă unitate pentru propăşirea patriei comune, Republica Socialistă România.

15. Comuniştii, toţi oamenii muncii sunt obligaţi să cunoască, să popularizeze şi să respecte cu cea mai mare stricteţe legile ţării, să acţioneze în spiritul legalităţii socialiste, să ia poziţie hotărâtă faţă de orice încercare de nesocotire sau încălcare a legilor Repu­blicii Socialiste România.

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr