x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Pastorul reformat Tokes a fost "invitat" la Procuratura din Timişoara

Pastorul reformat Tokes a fost "invitat" la Procuratura din Timişoara

26 Aug 2009   •   00:00
Telegrama
Budapesta 22.08.1989/16:00

Vă informăm că în cadrul emisiunii "Panorama" a televiziunii ungare, din seara zilei de 21 august 1989, a fost difuzat un mesaj înregistrat pe ban­dă de magnetofon de preotul reformat Laszlo Tokes din Timişoara, având o durată de circa 15 minute.

În mesajul său, L. Tokes a relatat despre invitarea sa la Procuratura din Timişoara şi despre modul în care s-a desfăşurat convorbirea avută aici cu procurorul Cristescu. L. Tokes a re­cu­noscut că a fost tra­tat cu multă aten­ţie şi că nu i-au fost puse nici un fel de întrebări sensibile, aducându-i-se doar la cunoş­tinţă că Centrul Universitar Timi­şoara îl acuză de proferarea unor afirmaţii false în scrisoarea pe care a adresat-o episcopului re­for­mat Laszlo Papp, în legătură cu pretinsele acţiuni întreprinse îm­potriva unor membri ai for­ma­ţiei artistice "Tha­lia", întrucât cei patru studenţi care se afirmă în scrisoare au fost reprimiţi în facultate, L. Tokes a declarat, la Procuratură, că nu are nici un fel de obiec­ţii îm­potriva închiderii cazului. În continuare, el a vorbit despre semnificaţia gestului său de a se adresa televiziunii canadiene şi emisiunii "Pa­norama" în cadrul interviului cu­noscut.

Preotul reformat a res­pins re­pro­şurile că prin acţiunile sale dău­nează intereselor maghiarilor, afirmând, apoi, că nimic nu poate dăuna mai mult decât a făcut-o po­litica greşită. În acest context, L. To­kes a declarat că oamenii, despre care se credea că nu-şi asumă nici un fel de acţiune, i-au arătat înţe­legere pentru dreptul său de a se adresa deschis lumii. Este de remarcat "dez­gheţul" care se produce şi în acest domeniu, a subliniat el. Arătând că după interviul res­pec­tiv, deşi se aştepta la "reacţia promp­tă" a auto­rităţilor române, nu i s-a întâmplat nimic, în afara faptului că a fost convocat la Procuratură. L. To­kes a pre­tins însă că au continuat, totuşi, acţiunile împotriva lui începute cu transferarea sa de la Timi­şoara în Sălaj. El nu mai poate fi însă izolat, fără a simţi solidaritatea, dincolo de ziduri şi de frontiere. Luarea sa de poziţie din cadrul emisiunii "Pano­rama" a despărţit apele, a de­cla­rat preotul reformat timi­şorean, ară­tând că oamenii îl încurajează şi îşi asumă comunitatea cu el, fapt do­vedit şi de dublarea numărului celor care frecventează biserica sa.

Faţă de cele spuse de L. Tokes, redactorul-şef al emisiunii, Alajos Chrudinak, a afirmat că autorităţile române vor să-l rupă pe acesta de enoriaşii săi şi că ele au decis desfiinţarea presbiteriului reformat din Timişoara. Partea ungară procedează însă în mod similar, luând sub protecţia sa acest presbiteriu, a conchis Chrudinak. Men­ţio­năm că înregistrarea so­no­ră cu L. Tokes a fost dublată cu ima­gini de arhivă, înfăţişându-l pe preotul timi­şorean în timpul interviului cunoscut, dat televiziunii canadiene, o slujbă religioasă într-o biserică re­for­mată de la ţară. Imagini de la mun­cile agricole şi dintr-un sat, aspecte de pe străzile oraşului Timişoara.

După opinia noastră, readucerea în obiectivul televiziunii ungare a "cazului" L. Tokes confirmă cele men­ţionate de noi anterior privind preocuparea unor cercuri ungare de a face din preotul timişorean un simbol important al "cauzei" ma­ghiari­lor din ţara noastră.
red. Gh. Albuţ
Notă
În ultima perioadă, Radio Budapesta şi televiziunea ungară difuzează frecvent materiale (informaţii, interviuri însoţite de imagini) privind situaţia de "aşa-zis persecutat politic şi religios" a preotului reformat Tokes Laszlo din Timişoara. Acestei probleme îi este consacrată şi telegrama nr. 021419 din 22 august a.c. transmisă de Ambasada Română din Ungaria.

Situaţia de fapt a acestui preot este următoarea:
După absolvirea Facultăţii de Teologie, a lucrat ca preot-supleant la Braşov, în ca­drul Eparhiei reformate Cluj. Pentru mai mul­te abateri disciplinare, el a fost transferat la Dej. Refuzând timp îndelugat să se pre­zinte la post, episcopul Nagy Gyula l-a scos din preoţie. A stat astfel fără ocupaţie 25 de luni, timp în care, împreună cu tatăl său, pensionar, fost profesor la Institutul Teologic Protestant Unic din Cluj-Napoca, şi cu sprijinul fratelui stabilit în Canada au desfăşurat o serie de acţiuni împotriva conducerii legale a bisericii reformate din România, respectiv a episcopului Nagy Gyula, care atunci îndeplinea şi funcţia de preşedinte al Sinodului Bisericii Reformate, acuzând-o de abuzuri în treburile religioase, de persecutare a preoţilor. În aceste condiţii şi pentru a se pune capăt acestor acţiuni, episcopul reformat al Oradiei - Papp Laszlo, la solicitarea Departamentului Cultelor, l-a încadrat, la în­ce­putul anului 1986, într-un post de capelan (funcţie inferioară preotului) la parohia reformată centrală din Timişoara. Tokes a exprimat atunci, şi verbal şi scris, mul­ţu­mirile sale episcopului pentru înţelegerea arătată şi o bună perioadă de timp şi-a văzut liniştit de treabă.

În cursul anului trecut, ca urmare a influenţei unor cercuri din străinătate, îndeosebi din Ungaria, a început să acţioneze din nou împotriva conducerii Bisericii, inclusiv a episcopului Papp Laszlo, acuzând-o de introducere în admi­nistrarea eparhiilor a unor metode de teroare, de "subordonare totală faţă de statul român". Treptat, aceste acţiuni s-au îndreptat direct împotriva statului nostru, Tokes pozând în "victimă a politicii oficiale româneşti faţă de naţionalitatea maghiară şi, în acest cadru, faţă de bisericile cu cre­dincioşi maghiari" şi îndeosebi faţă de reformaţi (aceasta ca rezultat al cunoscutelor instigaţii antiromâneşti la diferite reuniuni religioase internaţionale promovate de episcopul reformat de la Budapesta, Karoly Toth - fost membru al Consiliului Prezidenţial al RP Ungaria.

La începutul verii acestui an, el a fost contactat de un ziarist din Olanda, căruia i-a acordat un interviu înregistrat pe o videocasetă conţinând injurii la adresa condu­cerii Bisericii Reformate din România şi a statului nostru şi făcând afirmaţii mincinoase cu privire la "persecuţiile" la care ar fi supus el şi alţi preoţi reformaţi. Acest interviu a fost difuzat de mai multe ori la televiziunea din Budapesta în cadrul programului "Panorama".
Încercări de a fi contactat în asemenea scopuri sunt tot mai frecvente în ultima vreme.

Totodată, din contactele ilegale cu unii turişti străini, Tokes a procurat şi a încercat să difuzeze o serie de ziare, reviste şi alte materiale cu conţinut duşmănos, antiromânesc, din sursă ungurească. Materialele au fost confiscate de organele de stat competente.
Faţă de această situaţie, Departamentul Cultelor a cerut episcopului Papp Laszlo ca, în baza Statutului de funcţionare a cultului şi a legii cultelor, să ia măsuri pentru disciplinarea preotului Tokes. Acesta a fost chemat de mai multe ori de episcop, dar a refuzat să se prezinte. În acest caz, condu­cerea episcopiei a luat decizia de scoatere din funcţie, decizie pe care însă Tokes a respins-o trimiţând-o înapoi episcopului însoţită de o scrisoare injurioasă. S-a convocat apoi prezbiteriul bisericii (Consiliul parohial), dar Tokes i-a determinat pe cei mai mulţi să nu participe, unii - foarte puţini - solidarizându-se cu el. I s-a cerut apoi lui Tokes să părăsească locuinţa parohială şi să meargă la o parohie în judeţul Sălaj, unde între timp a fost transferat. A refuzat însă, ameninţând că va face scandal şi se va adresa din nou unor cercuri din afară pentru a-l sprijini.

Totodată, într-o conferinţă preoţească, el a fost criticat pentru că a introdus în biserică practici care contravin ritualului reformat, cum ar fi folosirea tineretului şi copiilor la efectuarea diferitelor servicii religioase. După aceea, într-o scrisoare adresată episcopului Papp, Tokes îi reproşează că, la intervenţia sa, unii membri ai formaţiei artistice "Thalia" care au cântat în biserică ar fi fost scoşi din facultate.

Protopopul căruia îi era subordonat s-a adresat, fără să cunoască procedura legală, unui procuror Cristescu, care l-a vizitat şi (aşa cum arată de fapt şi Tokes în recentul interviu dat televiziunii ungare şi transmis de ambasada noastră la Budapesta - telegrama nr. 021419 din 22 august a.c.) a avut cu el o discuţie, tratându-l "cu multă atenţie", iar cazul s-a închis. În continuare, postul de radio Budapesta a difuzat ştiri total neadevărate, cum că Tokes ar fi fost arestat, pentru ca a doua zi Radio "Europa Liberă" şi Agenţia France Press să anunţe că el a fost eliberat ca urmare a in­ter­venţiilor Prezidiului Bisericii Reformate din Ungaria către Alianţa Mondială a Bi­sericilor Reformate.

În situaţia dată, s-au întreprins următoarele măsuri:
1. Preotul Tokes Laszlo a fost revocat din funcţie printr-o decizie a episcopului, urmând ca în cazul când nu va părăsi, la termenul fixat, locuinţa parohială pe care acum o ocupă ilegal, să fie obligat, conform legii, prin hotărâre judecătorească solicitată de episcopie.

2. În locul său, la parohia Timişoara - centru a fost numit un alt preot, apreciat şi de biserică şi de organele locale ca un element bine pregătit, cu prestigiu, loial. El urmează să fie instalat imediat după plecarea lui Tokes.

3. Pentru lămurirea membrilor prezbiteriului (Consiliului parohial) de la parohia lui Tokes din Timişoara, asupra adevăratei situaţii a acestuia (tot ce ştiu despre el este ceea ce difuzează posturile de radio şi televiziune din Budapesta, pe care maghiarii, inclusiv preoţii din Timişoara le urmăresc zi de zi), episcopul Laszlo Papp a întocmit un material pe care urmează să-l difuzeze fiecăruia dintre ei şi în care explică situaţia reală a acestuia, relevând obligaţia statutară a preotului de a sluji cu credinţă Bise­rica şi ţara, de a se încadra în legalitate atât ca preot, cât ca şi cetăţean.

4. Sub semnătura celor doi episcopi, s-a întocmit o scrisoare către Alianţa Mondială a Bisericilor Reformate, căreia biserica reformată din Ungaria i-a cerut să intervină în favoarea lui Tokes, scrisoare prin care se cere organizaţiei respective ca informaţiile despre situaţia bisericii reformate din România să fie solicitate acesteia direct şi să nu se dea crezare altor surse rău-intenţionate şi care nu pot cunoaşte adevărul, desfăşurându-şi activitatea în  afara graniţelor ţării noastre.

La finalizarea tuturor acestor măsuri urmează să se analizeze situaţia şi să se decidă asupra măsurilor ce ar urma să fie luate în cazul în care Tokes va continua activitatea sa duşmănoasă şi nu se va supune hotărârilor forurilor superioare ale Bisericii căreia îi aparţine.

În legătură cu cazul Tokes, subliniem  inconsecvenţa, lipsa de fermitate, ezitările în a lua decizii ale episcopului de Oradea, Papp Laszlo, deputat în Marea Adunare Naţională, care a întreprins măsurile amintite doar în urma repetatelor discuţii cu conducerea departamentului. El a încercat mult timp să nu se implice direct în această problemă şi să o treacă în seama organelor de stat, motivând că rezolvarea cazului Tokes nu este de competenţa Bi­sericii, deşi cele mai multe dintre acţiunile sale erau îndreptate împotriva conducerii acesteia.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cabinetul Ion Dincă, dos. nr. 2/1982

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr