x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR PCUS – forţa socială de avangardă

PCUS – forţa socială de avangardă

05 Noi 2009   •   00:00

"Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu cele 20 milioane de membri ai săi, este în prezent forţa socială de avangardă capabilă să asigure trecerea la un model nou, democratic de socialism, fără cataclisme periculoase, cu pierderi minime pentru societate. Fiind, prin natura sa, partid al clasei muncitoare, exprimând, în calitate de partid de guvernământ, interesele întregului popor, el îndeplineşte funcţia de liant, de integrator al tuturor forţelor politice - funcţie importantă în­tot­deauna şi mai ales în asemenea perioade revo­lu­ţio­nare de dezvoltare" (M. Gorbaciov, Cuvântare la în­tâl­nirea cu oamenii muncii din Kiev, februarie 1989, Agenţia TASS).

"Tocmai de la această înţelegere a rolului de avangardă al partidului trebuie să pornim. Dar pentru aceasta trebuie ca însuşi partidul să se dezvolte permanent pe baza principiilor leniniste ale democraţiei, în spiritul cerinţelor timpului...

Sarcina constă tocmai în conducerea de partid a procesului de creştere a activităţii sociale a poporului, în a da tonul şi a consolida în rândurile lui iniţiativa creatoare, în interesul înnoirii revoluţionare a societăţii socialiste..." (M. Gorbaciov, Cuvântare la încheierea Plenarei CC al PCUS, aprilie 1989, Agenţia TASS);
PARTID DE GUVERNĂMÂNT, FORŢĂ POLITICĂ INTEGRATOARE
"Fiind iniţiatorul şi principala forţă motrice a restructurării, partidul comunist reprezintă astăzi chezăşia acestui proces revoluţionar, a apărării sale în faţa devierilor, atât ale elementelor conservatoare, cât şi ale celor stângiste. Numai partidul este capabil să îndeplinească rolul forţei integratoare, fără de care nu poate fi finalizată cu succes acţiunea de înnoire a socia­lismului" (M. Gorbaciov, Raport pre­zen­tat la Congresul deputaţilor Po­po­rului, iunie 1989, Agenţia TASS).

"Prin natura sa, PCUS este o forţă a unificării, capabilă să ţină seamă şi să integreze în politica sa interesele naţionale sănătoase faţă de progresul general internaţonal al ţării. Nu de­geaba forţele distructive fac totul pentru a slăbi partidul, deoarece aceasta ar însemna subminarea coeziunii popoa­relor URSS, ar da apă la moară celor care se conduc după obiectivele lor egoiste, ce sunt departe de interesele reale ale popoarelor" (Declaraţia CC al PCUS cu privire la situaţia din Republicile sovietice baltice, august 1989, Agenţia TASS). "În ultimul timp, s-au făcut auzite voci ale anumitor "superradicali", potrivit cărora partidul, chipurile, aproape că ar trebui să părăsească arena politică, limitându-şi funcţiile exclusiv la problemele sale interne sau la aspectele culturale. Adică, în esenţă, este vorba despre transformarea partidului fie într-o sectă, fie într-un gen de club de discuţii iluministe. Nici una, nici cealaltă variantă nu se potrivesc pentru PCUS, care este un partid de guvernământ, o organizaţie politică" (M. Gorbaciov, Raport prezentat la Consfătuirea de la CC al PCUS, iulie 1989, Agenţia TASS);.

- "Partidul nostru leninist a apărut şi s-a dezvoltat ca detaşament de luptă, activ al clasei muncitoare. De la clasa muncitoare şi-a tras partidul forţa măreaţă a încrederii, fermităţii, disciplinei, rezistenţei în lupta pentru idealurile socialismului, pentru înţele­gerea înţeleaptă şi umanistă a vieţii. Şi acum, fiind partid al întregului popor, el îşi păstrează aceste trăsături, dintre cele mai bune, ale clasei militante şi creatoare, astăzi şi în toate etapele istoriei socialismului!" (M.Gorbaciov, Ra­port la Şedinţa Solemnă consacrată celei de-a 70-a aniversare a marii Re­vo­luţii Socialiste din Octombrie, noiembrie 1987, Agenţia TASS).
"EXISTĂ ŞI FORŢE CARE NU-ŞI ASCUND ORIENTAREA ANTISOCIALISTĂ"
- "Există unii "teoreticieni", există gru­puri şi mişcări care încearcă să bage zâzanie între muncitori şi PCUS, există şi forţe care nu-şi ascund orientarea antisocialistă. În dorinţa lor de a ajunge la putere, aceste elemente caută sprijinul clasei muncitoare, încercând să se prezinte drept exponenţi şi apărători vajnici ai intereselor ei, ca o contrapondere la partid, ridică problema auto­lichidării PCUS" (M. Gorbaciov, Cuvân­tare rostită la Kiev, septembrie 1989, Agenţia TASS).
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Relaţii Externe, dos. nr. 22/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr