x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR "Predarea conducerii guvernului către conducerea Solidarităţii e gravă"

"Predarea conducerii guvernului către conducerea Solidarităţii e gravă"

21 Aug 2009   •   00:00

Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 21 august 1989Şedinţa a fost prezidată de tova­răşul Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi,
Cred că cunoaşteţi cu toţii evenimentele din Polionia, faptul că reprezentantul care fusese însărcinat cu formarea guvernului şi-a prezentat demisia, care a fost acceptată, şi a fost însărcinat să formeze guvernul unuia din conducătorii "Solidarităţii", care este cunoscut ca antisocialist, în strânsă legătură cu cercurile imperialiste reacţionare. În legătură cu aceasta, sâmbătă ne-am sfătuit cu câţi­va tovarăşi care au putut fi găsiţi ime­diat şi am adresat un mesaj con­du­cerii sovietice, apoi câte un mesaj tuturor ţărilor socialiste.
Tovarăşul Totu să dea citire mesajului către sovietici, ca să-l cunoaşteţi cu toţii. (Tovarăşul Ioan Totu dă citire mesajului) În mod corespunzător, adresân­du-ne celorlalte state, în aceeaşi seară, până la orele 3 dimineaţa, au fost transmise mesaje şi ţărilor socialiste, prin ambasadori. Toţi au spus că vor transmite mesajul imediat. Unii au făcut şi comentarii proprii, dar toţi au spus că sunt îngrijoraţi. Am primit răspunsul tova­răşului Gorbaciov la mesajul nostru.
(Tovarăşul Ioan Totu dă citire răspunsului tovarăşului Gorbaciov).

Tov. Ioan Totu: Pe baza indicaţiilor tovarăşului secretar general Nicolae Ceauşescu, s-a elaborat un răspuns la cel al tovarăşului Gorbaciov, care urmează să fie dat.
(Tovarăşul Ioan Totu dă citire şi acestui răspuns). (Pe parcursul citirii răspunsului către tovarăşul M.S. Gorbaciov, tovarăşul secretar general Nicolae Ceauşescu mai face următoarele precizări şi completări:)
"Să se stabilească elaborarea unui program de urgenţă". "Totodată, o ase­menea întâlnire ar constitui şi o pu­ternică manifestare a unităţii ţă­rilor noastre socialiste, afirmarea soli­darităţii şi a hotărârii lor de a-şi întări soli­daritatea."

Tov. Nicolae Ceauşescu: Am pri­mit şi o informare în legătură cu poziţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez în problema formării noului guvern şi a situaţiei politice actuale.
(Tovarăşul Silviu Curticeanu dă citire informării respective)

Iată care este poziţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. După cum vedeţi, tovarăşi, orientarea polonezilor este în acord cu Uniunea Sovietică şi cred că se poate spune chiar mai mult, adică este chiar la sfaturile Uniunii Sovietice. Însă, după părerea mea, sfaturile sunt greşite, nu corespund intereselor Poloniei, nu corespund cauzei socia­lismului în Polonia, pentru că ele deschid calea "Solidarităţii", care este, aşa cum s-a demonstrat în deceniul acesta, o agentură a imperialismului străin, în primul rând a Statelor Unite ale Americii. Aţi auzit acum care este şi poziţia Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care, într-un anumit sens, este ceva, pare-se, mai fermă. Deşi noi nu cunoaştem întru totul situaţia, considerăm că lucrurile sunt foarte grave. În orice caz, Partidul Muncitoresc Unit Polonez se pronunţă pentru a-şi menţine rolul important în viaţa politică. Sigur, este greu să spunem cum vor evolua lucrurile. Cred că răspunsul pe care îl dăm sovieticilor, în aceste condiţii, este foarte bun, iar ei, dacă vor înţelege, pot să determine conducerea partidului Muncitoresc Unit Polonez să ia o poziţie mai fermă. Cred însă că ei se asociază la părerea sovieticilor, ca să determine accep­ta­rea "Solidărităţii". În fond, acum dis­cu­tăm între noi. Sunt 50 de ani de când au împărţit Polonia cu Germania şi acum se pare că există un acord cu SUA pe spatele Poloniei ori să-şi asi­gure problemele cu SUA pe spatele Poloniei. Noi nu trebuie să admitem acest lucru şi trebuie să acţionăm. În general, deocamdată, tot ce discutăm acum sunt probleme strict interne de partid. Nu se publică nimic. Însă noi trebuie să acţionăm. Poate să ne gândim şi să ne adresăm din nou, chiar astăzi, conducerii Partidului Muncitoresc Unit Polonez. În orice caz, poziţia lor este ceva mai clară şi, dacă vor vedea că găsesc şi un anumit sprijin, fără îndoială vor fi încurajaţi să acţioneze. Sigur, problema nu este dacă vor primi sau nu reprezentanţi ai "Solidarităţii" în guvern, dar predarea conducerii guvernului către conducerea "Solidarităţii" este gravă. Primirea în guvern ai unor reprezentanţi ai "So­lidarităţii" se poate soluţiona, dar, după mine, predarea este gravă. De altfel, ei publică cele două formaţii care şi-au schimbat poziţiile tocmai datorită Uniunii Sovietice şi, desigur, presiunile americanilor şi ţărilor occidentale. Eu am de gând ca, după-amiază, în cuvântarea mea, să mă refer şi la problemele acestea. (...) După aceea mă gândesc să adaug că, în situaţia grea care s-a creat, ne exprimăm deplina solidaritate cu partidul şi cu poporul polonez şi îi urăm ca, în deplină unitate, să depăşească această situaţie şi îi urăm deplină solidaritate. (...) O să mai reflectăm puţin să vedem cum putem să ne adresăm din nou conducerii Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Celorlalte ţări nu le mai spunem nimic. În orice caz, insistăm ca Şevarnadze să vină aici zilele acestea, independent de 23 August. Poate să vină şi mâine, şi poimâine, pentru că aceasta poate va determina şi conducerea sovietică să mai reflecteze puţin. De altfel, am impresia că această poziţie, după ce ieri au spus altceva, la închiderea plenarei - reflectă puţin o anumită schimbare. Ei la plenară au spus cu totul altceva şi acum au fost ceva, ceva mai reali. (...)
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 57/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr