x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Propuneri privind sărbătorirea "Zilei pionierilor", aniversarea a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor şi încheierea anului şcolar 1988/1989

Propuneri privind sărbătorirea "Zilei pionierilor", aniversarea a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor şi încheierea anului şcolar 1988/1989

23 Iun 2009   •   00:00

Cu prilejul sărbătoririi "Zilei pionie­rilor", aniversării a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor şi încheierii anului şcolar 1988/1989, se propun următoarele:1. Organizarea unor ample acţiuni politico-educative, cu participarea copiilor şi tinerilor, în cadrul cărora se va aduce un cald şi vibrant omagiu marelui nostru conducător de partid şi de ţară, genialul ctitor al României de astăzi, se­cretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu, pentru măreţele realizări obţinute de poporul român în edificarea societăţii socialiste, cu deosebire în anii ce au trcut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, pentru minunatele condiţii de viaţă, muncă şi învăţătură, de formare şi afirmare multilaterală de care beneficiază în aceşti ani glorioşi tânăra generaţie, pentru perspectivele luminoase asigurate întregii naţiuni. Totodată, acţiunile politico-educative vor da expresie profundei mândrii patriotice faţă de strălucita realizare a poporului nostru - rambursarea integrală a datoriei externe - ce consacră deplina independenţă economică şi politică a României; se va sublinia voinţa unanimă a comuniştilor, a tuturor fiilor patrei de a acţiona neabătut, strâns uniţi în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru a întâmpina cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 august 1944 şi Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate remarcabile în toate domeniile activităţii materiale şi spirituale.

Consiliile şi comandamentele pioniereşti, organizaţiile UTC din şcoli vor acţiona pentru mobilizarea tuturor elevilor în vederea încheierii anului şcolar cu rezultate superioare la învăţătură şi disciplină, în pregătirea practică, în întreaga activitate de educare comunistă, patriotică, revoluţionară, pentru a răspunde astfel, prin fapte deosebite, chemărilor şi îndemnurilor adresate, la deschiderea anului de învăţământ, de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceaşescu, cel mai iubit şi apropiat prieten al tinerei generaţii.

2. La data de 23 iunie, Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor să organizeze, la Palatul pionierilor şi şoimilor patriei, o adunare festivă, urmată de un spectacol omagial.
Cu deosebit respect, rugăm secretarul ge­neral al partidului, preşedintele Repu­bli­cii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, să adreseze un mesaj cu prilejul "Zilei pionierilor" şi aniversării a 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor.

3. La data de 24 iunie, să se organizeze, pe stadionul "23 August" din Capitală, o amplă manifestare cultural-educativă şi sportivă.

Cu nemărginită stimă şi aleasă recunoştinţă, adresăm tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşei Elena Ceauşescu, rugămintea de a parti­cipa la această manifestare.

4. Manifstarea va fi organizată de Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor, cu sprijinul Comitetului municipal Bucureşti al Partidului Comunist Român, Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, Consiliu­lui Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, Ministerului Apărării Naţionale, Consiliu­liui Popular al Municipiului Bucureşti şi Radioteleviziunii Române, care vor asigura condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestei acţiuni.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Organizatorică, dos. nr. 11/1989

×