x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR România cumpăra ştiri favorabile în presa străină

România cumpăra ştiri favorabile în presa străină

01 Aug 2009   •   00:00

Raportăm că în presa din străi­nătate au apărut noi materiale favorabile RS România. Astfel:

1) În Italia, ziarul La Repubblica a publicat într-o pagină specială un grupaj de articole în care sunt evidenţiate realizările remarcabile ob­ţinute de România în ultimii 24 de ani în toate domeniile de activitate.
Sunt prezentate, de asemenea, semnificaţia măsurilor luate pentru punerea în aplicare a programului de organizare şi sistematizare teritorială, precum şi drepturile şi li­bertăţile de care se bucură toţi cetă­ţenii patriei noastre, indiferent de naţionalitate.

2) Ziarul O comercio do porto, din Portugalia, prezintă pe larg dezvoltarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice a României cu toate statele lumii.
Sunt evidenţiate, totodată, importanţa lichidării datoriei externe, principalele obiective ale dezvoltării economiei româneşti în viitorul cincinal şi preocupările ţării noastre pentru a-şi spori participarea la diviziunea internaţională a muncii.

3) Revista Ernarungsdienst, din RF Germania, relevă nivelul tehnolo­gic ridicat al industriei româneşti, dez­vol­tarea accentuată în ultimele două decenii a industriei chimice în ţara noastră, precum şi disponibilităţile crescânde ale RS România de a oferi la export o gamă diversificată de îngrăşăminte chimice.

4) În Australia a fost editat primul număr al Buletinului informativ al Camerei de Comerţ australiano-române din Sidney ce cuprinde un număr de 7 articole referitoare la nivelul de dezvoltare al economiei României şi posibilităţile pe care le oferă ţara noastră extinderea şi diversificarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice cu parteneri din Australia.

5) Cotidienele The Financial Post, din Canada, şi El Universal, din Venezuela, subliniază semnificaţia deosebită pentru România a lichi­dării întregii datorii externe, în condiţiile aplicării neabătute a programelor de dezvoltare şi moder­nizare economico-socială.

6) La rândul său, ziarul O Povo din Brazilia, a publicat un serial de articole dedicate evidenţierii principalelor momente ale luptei poporului român pentru independenţă, unitate şi afirmarea fiinţei naţio­nale, contribuţia ţării noastre la îmbogăţirea patrimoniului culturii şi civilizaţiei universale.

7) Publicaţiile Revolution Africa­ine (Algeria), Al Ahram Iktisadi şi The Egyptian Gazette (Egipt), Le Matin du Sahara (Maroc), Anexartitos (Cipru) şi Times International (Nigeria) reliefează prestigiul de care se bucură pe plan internaţional iniţia­tivele şi acţiunile preşedintelui, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru promovarea unor relaţii de tip nou între state, reglementarea exclusiv pe cale paşnică a tuturor stărilor de tensiune din lume, precum şi re­marcabilele realizări obţi­nute de România în toate domeniile vieţii social-economice.
Publicaţiile menţionate se bucură de audienţă în cercuri politico-gu­vernamentale, parlamentare, economico-financiare şi de presă din Italia, Portugalia, RF Germania, Australia, Canada, Venezuela, Brazilia, Algeria, Egipt, Maroc, Nigeria şi Cipru, precum şi în alte state.
Au fost luate măsuri pentru va­lorificarea corespunzătoare a articolelor.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 61/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr